COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.12.2018

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2018.

4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.63/2014 privind accesarea fondurilor aferente Programului RO 06 – Energie Regenerabilă RONDINE, Mecanismul Financiar SEF 2009 – 2014 prin depunerea proiectului ,,Valorificarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Balotești pentru depunerea de energie termică”.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov ca membru în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Măgurele Science Park”.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Ilfov Business Hub - IBH”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participație în vederea înființării parcului științific și tehnologic ,,Măgurele Science Park”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a Planului anual de acțiune privind serviciile și beneficiile sociale al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de servicii de asistență tehnică între județul Ilfov – UAT Consiliul Județean Ilfov și Banca Europeană de Investiții prin European Investment Advisory Hub.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.11.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Platforma online pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov”finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Cererea de proiecte nr. CP 10/2018 – more (MySMIS: POCA/351/2/1) „ Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”, precum și a cheltuielilor aferente proiectului.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în domeniul public al orașului Voluntari și administarea Consiliului Local Voluntari a unor imobile (teren și construcție), situate în orașul Voluntari, județul Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării unui proiect pilot de către județului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul programului ,,Science meets Parliaments/Science meets Regions”.

9. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.58/2018 privid aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov în sumă de 1640 lei fără TVA, în vederea achiziționării a două echipamente medicale screening auditiv pentru otoemisiuni acustice necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.11.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.54/2018 aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pentru anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Dobroești - Consiliul Local Dobroești județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea modificării Contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional STB SA.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 68/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 117/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 69/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.10.2018

Convocator

4. Proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2018.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 119/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2019.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.26/2018 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea/ modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul 2018-2019.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special –Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2018-2019.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.28/2018 privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Pantelimon a sectoarelor de drumuri județene DJ 301 ( km. 0+000 - km. 2+025) DJ 301 (km. 2+070 - km. 4+888) DJ 300 (km. 0+000 - km. 2+493) DJ 301 B (km. 0+000 – km. 0+250) aflate în intravilanul orașului Pantelimon.

13. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Ilfov și Oficiul Național al Registrului Comerțului.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asistență tehnică dintre Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 11270/2004 încheiat între Consiliul Județean Ilfov și reprezentantul legal al Societății Civile Medicale ,,Dr. Maria Burghele” Buftea.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului situat în Municipiul București, str. Ernest Djuvara nr. 3 – 5, sector 6.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea întreprinderii demersurilor necesare pentru preluarea drepului de concesiune asupra terenului situat în str. Ernest Djuvara nr. 7, sector 6, București ce face obiectul contractului de concesiune nr. 4293/09.04.2008.

20. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei Niță Alexandrina în funcția de Director al Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea a unor spații medicale aflate în imobilul situat în orașul Buftea, Str. Studioului nr. 13, aflat în proprietatea Județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov a unui contract pentru reînnoirea preluării în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a administratorului incubatorului de afaceri ,,Ilfov Bussines Hub”.

24. Proiect de hotărâre privind acordul în vederea întreprinderii demersurilor legale, oportune încheierii unor cooperări, de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în scopul acoperirii unor segmente de dezvoltare.

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune , în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu,, Bălăceanca.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tăierii arborilor, a valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene din județul Ilfov și realizării de noi plantații rutiere pe aliniamentele acestora.

27. Proiect de hotărâre privind solicitarea de retransmitere a sectorului de drum național, DN 1M, km. (0+000 – 1+313) (anterior DJ 111 km. 3+237 – km. 4+550) din domeniul public al statului și administarrea Ministerului Transporturilor – C.N.A.I.R. în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, precum și declararea acestuia din categoria drumurilor de interes național în categoria drumurilor de interes județean.

28. Proiect de hotărâre privind solicitarea de retransmitere a sectorului de drum național, DN 1L, km. 0+000 – 4+600 (anterior DJ 101M km. 0+000 –4+600) din domeniul public al statului și administarrea Ministerului Transporturilor – C.N.A.I.R. în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, precum și declararea acestuia din categoria drumurilor de interes național în categoria drumurilor de interes județean.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 09.10.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind deplasarea vicepreședintelui Consiliului Județean Ilfov, domnul Popeangă Petre, în Orașul Sofia–Republica Bulgaria, în vederea participării la a 7-a ediție a Forumului Anual al Strategiei Dunării.

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.09.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 85/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 05.09.2018

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea încheierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători.

4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Monument comemorativ dedicat Reginei Maria a României” în cadrul programului CENTENARULUI MARII UNIRI derulat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

5. Proiect de hotărâre privind deplasarea Președintelui Consiliului Judeţean Ilfov însoțit de un specialist din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov în Bruxelles–Belgia.

6. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu –Republica Populară Chineză.

7. Diverse.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.08.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Găneasa –Consiliul Local Găneasa județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

4. Proiect de hotărâre privind deplasarea Președintelui Consiliului Judeţean Ilfov și a unei echipe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov în Bruxelles –Belgia.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 14/2018 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 108/2016), privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)”.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2018 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 114/2017), privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov - DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale prin consiliile locale din județul Ilfov în vederea realizării acțiunii ,,Prevenirea și combaterea insectelor de disconfort în județul Ilfov”.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu –Republica Populară Chineză.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.08.2018

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a + Partea a III-a)privind aprobarea participării Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov- Serviciu Stare Civilă din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul ,,Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă- SIIEASC’’ din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 finanțat de FEDR.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.07.2018

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2018.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 74/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

5. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind aprobarea proiectului „Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT– Județul Ilfov” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Cererea de proiecte CP6/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020” precum și a cheltuielilor aferente proiectului.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Județului Ilfov în domeniul energiei 2018 – 2025”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”.

8. Proiect de hotărâre aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Ilfov, în parteneriat cu Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea, în proiectul ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

9. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Consiliului Judeţean Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Raionul Ialoveni Republica Moldova.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 152/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 153/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101C km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruiu, sat Lipia”.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 155/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B, km. 8+167, peste Lacul Snagov, în Periș”.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 156/2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101C, peste Valea Vlăsiei, în comuna Gruiu”.

15. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Jilava, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui sector de drum ,,strada Gării”, aflată în domeniul public al comunei Jilava.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 401 km. 6+520 (Centura București) – km. 19+000 (limita județului Giurgiu)”.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 6/2018 privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren-proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Constiture două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la interesecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea”.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 123/2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” precum și a cheltuielilor aferente acestuia.

20. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor Ilfov, în vederea implementării ,,Proiectului de gestionare integrată a deșeurilor în județul Ilfov”.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Constituirea unui sens giratoriu la intersecția dintre DJ 601 A și strada Rezervelor, în localitatea Chiajna, județul Ilfov”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APĂ-ADIA ILFOV, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator).

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

24. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.06.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant al Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Fundația ,,Hope and Homes for Children” România.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 21.06.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 51/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Județului Ilfov a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelului și produselor lactate în anul școlar 2018-2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Măgurele Science Park”.

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Glina – Consiliul Local Glina, județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Fundația ,,Hope and Homes for Children” România.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.05.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2018.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pentru anul 2018.

6. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant al Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre (partea I, partea a II-a) privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2018.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov în sumă de 1.640 lei fără TVA, în vederea achiziționării a două echipamente medicale de screening auditiv prin otoemisiuni acustice necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Vidra, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui sector de drum de interes local (DS 1220 – str. Prelungirea Gării), aflat în domeniul public al comunei Vidra.

12. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Jilava, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a străzii ,,Drum de lângă vii” (De 0/33, De 0/38, De 0/77 parțial, De 0/12), aflat în domeniul public al comunei Jilava.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren - proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

14. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Balotești și administrarea Consiliului Local Balotești în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Moara Vlăsiei și administrarea Consiliului Local Moara Vlăsiei în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Gruiu și administrarea Consiliului Local Gruiu în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

17. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Grădiștea și administrarea Consiliului Local Grădiștea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 117/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/2017 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al orașului Buftea a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 03.05.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.135/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice ,,Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie,, (DALI), pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov, DJ 101, km.12+970 (Baloteşti) -km.37+549(Sitaru).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale-Judeţul Ilfov, în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Moara Vlăsiei şi Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Grădiştea, în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională” Prioritatea de investiţie 6.1. ,,Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale” pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov DJ 101,km.12+970(Baloteşti)–km.37+549 (Sitaru)”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Cernica la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Cernica, judeţ Ilfov.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.30/2018 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Judeţului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiţii pe anul 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.03.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliului Judeţean Ilfov ca acționar la Societatea de Transport București SA ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Transport București – R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni..

5. Proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil situat în municipiul București ca destinație de sediu al Consiliului Judeţean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

7. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu – Republica Populară Chineză.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov cu Clubul Sportiv Kontact Karate Jilava în vederea participării sportivului Diță Ștefan-Kaito la Campionatul Mondial de Karate Kyokușin ce se va desfășura în Japonia, orașul Tokyo în luna aprilie 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 06.03.2018

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei NIȚĂ ALEXANDRINA în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/13.02.2018 privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în Municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică.

3. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni - Republica Moldova.

4. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea a sectoarelor de drumuri județene DJ 101A ( km. 0+000 - km. 5+110) DJ 602( km. 36+890 - km. 39+970) DJ 602A (km. 0+000 - km. 3+930) aflate în intravilanul orașului Buftea.

5. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Bragadiru a sectorului de drum județean DJ 401A (km. 20+740 - km. 22+890) aflat în intravilanul orașului Bragadiru.

6. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Măgurele a sectorului de drum județean DJ 401A ( km. 13+100 - km. 20+740) aflat în intravilanul orașului Măgurele.

7. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Otopeni a sectorului de drum județean DJ 100 ( km. 0+000 - km. 3+200) aflat în intravilanul orașului Otopeni.

8. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Pantelimon a sectoarelor de drumuri județene DJ 301 ( km. 0+000 - km. 2+060) DJ 301 (km. 2+060 - km. 6+570) DJ 300 (km. 0+000 - km. 2+580) DJ 301 B (km. 0+000 – km. 0+250) aflate în intravilanul orașului Pantelimon.

9. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Voluntari a sectoarelor de drumuri județene DJ 200 ( km. 2+000 - km. 4+990) DJ 200 B ( km. 2+000 - km. 8+300) aflate în intravilanul orașului Voluntari.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.02.2018

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant al Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

6. Proiect de hotărâre privind încetarea numirii temporare a domnului MIHALEA ILIUȚĂ din funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 137/2017 privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în Municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziției prin procedurile de licitație publică.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 93/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)”, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești-Autostrada A1) și limită județ Giurgiu –Buciumeni/Buftea”.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 44/2015 privind aprobarea documentației tehnico - economice ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”, pentru obiectivul: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, Bălăceanca județul Ilfov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 115/2017HCJI privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie, Eftimie Diamandescu, Bălăceanca, județul Ilfov”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 108/2016 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)”.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 114/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

13. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Paris – Republica Franceză.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către județul Ilfov Consiliului Județean Ilfov a unui contract de comodat pentru preluarea în folosință gratuită a unor spații de la Ministerul Apărării Naționale – Unitatea Militară 02406 București în vederea desfășurării activității specifice Centrului Militar Județean Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2017 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de trecere pe terenul (Lotul 7) proprietate publică a județului Ilfov, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov identificat prin CF nr. 119042, pentru asigurarea accesului la imobilele înscrise în CF nr. 119037, nr. 119038 și nr. 119039 aflate în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2018 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.01.2018

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia de concurs respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Medical din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia de concurs respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de Director Financiar Contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

5. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II, anul 2017.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 14.12.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2017.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”(DALI), pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101, Km. 12+970 (Balotești) – km. 37+549 (Sitaru)”.

6. Proiect de hotărâre privind menținerea nivelului taxelor și tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 165/20.12.2016, pentru anul fiscal 2018.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.11.2017

Convocator

3.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 92/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, în mandatul 2016-2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” precum și a cheltuielilor aferente acestuia.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate pentru zona neafectată de suprapunere aferentă imobilului situat în comuna Cernica, județul Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației ,,Măgurele Science Park” constitută între Consiliul Județean Ilfov, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” – IFIN – HH, Consiliul Local Măgurele Primăria Măgurele.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului MIHALEA ILIUȚĂ în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, până la ocuparea postului prin concurs.

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 23.11.2017

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 41/2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de asociere aflate în derulare încheiate între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.10.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2017.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Ilfov și admnistrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General București a unor suprafețe de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov și Asociația Ecvestră Western Dream în vederea participării sportivei Nicole Drăghici la Concursul Internațional de la Roosental (Olanda) ce se va desfășura în perioada 30.11.2017 – 03.12.2017.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limita județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie, Eftimie Diamandescu, Bălăceanca, județul Ilfov”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 12.10.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 43/2017 privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul București având ca destinație sediul Consiliului Judeţean Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov–Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Gruiu– Consiliul Local Gruiu, județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.09.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 85/2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de conservare – restaurare a picturii murale de la Biserica Sfântul Nicolae din cadrul Mănăstirii Cernica, județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Raionul Ialoveni - Republica Moldova.

6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2017-2018.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități a unei Convenții pentru realizarea și actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap.

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a instalațiilor radiologice mobile achiziționate prin proiectul ,,Reabilitare, modernizare și echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, cod SMIS 17595” finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3.1 ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii de sănătate”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de trecere către S.C. RAJA S.A. Constanța în vederea realizării și punerii în funcțiune a obiectivului din cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.08.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 66/2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind deplasarea Președintelui Consiliului Judeţean Ilfov și a unei echipe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov în Spania.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 5/2017 privind transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 79/2017 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu – Republica Populară Chineză.

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea Consiliul Local    Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării ,,Campionatului Balcanic de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră”.

10. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2017.

11. Diverse - Proiect nr.1 si Proiect nr.2

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.07.2017

Convocator

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare ,,Studiul de piață imobiliară privind clădirile de birouri situate în București”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2017.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 27/26.04.2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului ,,Dotarea învățământului preșcolar și universitar cu resurse și tehnologii interactive” propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 19/2016 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 20/2016 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 602 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta I”.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a străzilor din ansamblul de locuințe Henri Coandă.

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unor spații din imobilul P+1 situat în orașul Voluntari, aflate în domeniul public al județului Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov, a unor spații din imobilul P+1 situat în orașul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, aflat în domeniul public al județului Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unor spații situate în orașul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, aflate în domeniul public al județului Ilfov pentru desfășurarea activității Centrului de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Persoane Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind ridicarea ipotecii și a interdicțiilor de înstrăinare prezente în contractul de vânzare-cumpărare a Cabinetului Medical Individual Stomatologic ,,DR. TOMA CORNELIA”.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 122/2016 privind stabilirea îndemnizației de ședință a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov – mandat 2016-2020.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.

17. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu - Republica Populară Chineză.

18. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov–Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unității Administrativ Teritoriale - Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

19. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 59/2017 privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în domeniul public al orașului Voluntari și în administrarea Consiliului Local Voluntari a unor terenuri în suprafață totală de 7.675 mp, situate în orașul Voluntari, județul Ilfov.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 25/2017 pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

21. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru protecția Copilului a județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.06.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului MIHALEA ILIUȚĂ în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, în vederea organizării concursului pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pshiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2017.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale reorganizării structurii organizatorice a Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari a unor terenuri în suprafață totală de 7.675 mp, situate în orașul Voluntari, Șoseaua Afumați nr. 94-98, județul Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, situat în comuna Periș, județul Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico– economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea și Reabilitarea drumului județean DJ 100, de la km. 11+000 la km. 12+220, în localitatea Ștefănești, județul Ilfov”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 27.780.000 lei ce va fi contractată de către S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Akerhus County Council- Norvegia (lider de proiect), Ministerul Mediului (România), The Municipality of Skedsmo (Norvegia), Innovhub/Metropolitan City of Milano (Italia), Brandenburg Region (Germania) Barcelona Metropolitan Area (Spania), Stockholm County Council (Suedia), Krakow Metropolitan Area (Polonia) la proiectul SMART EDGE în cadrul Programului Transnaţional INTERREG EUROPE, Apelul 3.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.05.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului MIHALEA ILIUȚĂ în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2016.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2017 – 2021”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției cadru ce se va încheia între Președintele Consiliului Judeţean Ilfov și primarii unităților administrativ teritoriale din județul Ilfov care nu au constituite structuri de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții.

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.101/2016 privind acordul pentru asocierea în vederea realizării în comun a asigurării serviciilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.04.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 3/2017 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și ISOR Iceland Geosurvey la proiectul „Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov si Bihor”, în vederea accesării Fondului pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul Programului RO 05 – Eficiență energetică, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea/modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/27.03.2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2017.

8. Proiect de hotărâre privind deplasarea domnului Tudorache Rizia – vicepreședinte al Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Moldova – Raionul Ialoveni în perioada 29.04.2017-01.05.2017.

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rezultatului final al evaluării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 160/20.12.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ,,ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 162/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ,,SABAR ILFOV SUD”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii cotizației anuale stabilită, din bugetul local al U.A.T. Județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov, către Grupul de Acțiune Locală ,,VLĂSIA ILFOV NORD-EST”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico- Economică la faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Realizarea unor sensuri giratorii la intersecția drumurilor DJ 602 și Strada Independenței respectiv la intersecția dintre DJ 602 și Strada Agricultori, în Orașul Buftea”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a unui Protocol de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 111/2016 privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale județul Ilfov-Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae Balamuci (Sf. Nicolae – Sitaru) în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 41/2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5– Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea numărului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ilfov pe anul 2017.

20. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Ilfov Business Hub – IBH”.

21. Proiect de hotărâre privind deplasarea domnului Petrache Marian președinte al Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Elenă – Salonic și Veria – Unitatea Regională Imathia a Regiunii Macedonia Centrală.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare prin licitație publică a unui imobil situat în Municipiul București având ca destinație sediul Consiliului Judeţean Ilfov.

- Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociaţiei „Măgurele Science Park”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.03.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2017.

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind întreprinderea demersurilor în vederea obținerii ,,Licenței de dare în administrare pentru exploatarea apelor geotermale din perimetrul Balotești Nord”, conform cerințelor Agenției Naționale de Resurse Minerale, pentru proiectul ,,Valorificarea Resurselor de apă Geotermală din perimetrul Balotești pentru producerea de energie termică”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în asociere cu Fundația TERRA Mileniul III la proiectul ,,Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT - județul Ilfov” în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă - Cererea de proiecte CP4/2017 ,,Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Ilfov din România și Raionul Ialoveni din Republica Moldova.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul școlar 2017-2018.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a contractului de închiriere a imobilului situat în municipiul București, Bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, sector 1 necesar pentru mutarea temporară a sediului Consiliului Judeţean Ilfov în vederea funcționării și desfășurării în bune condiții a activității aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov și a membrilor Consiliului Judeţean Ilfov pe perioada consolidării imobilului din strada Ghe. Manu, nr. 18, sector 1 și a construirii unui corp nou de clădire din strada Ghe. Manu, nr. 18, sector 1.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.                                                                       

12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea aprobării garantării unui împrumut reprezentând finanțarea externă rambursabilă ce va fi contractat de către S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.02.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.01.2017

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului BOTNARIU EMANUEL-GABRIEL.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în asociere cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov la proiectul Tinerii Ilfoveni– de la dialog la decizie, în vederea accesării fondurilor aferente Programului ERASMUS +, Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor - Dialogul structurat: reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și ISOR Iceland Geosurvey la proiectul „Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov si Bihor”, în vederea accesării Fondului pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul Programului RO 05 – Eficiență energetică, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

5. Proiect de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 164/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul autorității administrației publice a județului Ilfov și al instituțiilor din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 77/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.12.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2016.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA NORD EST.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației –Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, de competența Consiliului Județean Ilfov pentru anul fiscal 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Comisia de evaluare a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea delegării domnului Dan Valentin funcționar public, consilier superior în cadrul Compartimentului Patrimoniu – Direcția Economică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, pentru a îndeplini atribuții de Director executiv al Camerei Agricole Județene Ilfov.

14. Diverse

- Proiect de hotărâre privind acordul pr elungirii termenului de restituire a sumei acordate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 88/31.08.2015 Unităţii Administrativ Teritoriale Bragadiru

- Proiect de hotărâre privind acordul prelungirii termenului de restituire a sumei acordate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.121/18.12.2015 Unităţii Administrativ Teritorială Buftea

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.11.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Podpe DJ 101C km. 18+860, peste râul Căldărușani, comuna Gruiu, sat Lipia”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 602, km. 9+385, peste râul Ciorogârla, în Domnești”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101B, km. 8+167, peste râul Lacul Snagov, în Periș”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101C, peste Valea Vlăsiei, în comuna Gruiu”.

9. Diverse

   - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în asociere cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Institutul Intercultural Timişoara, Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunitatii Rurale si Centrul de Resurse Economice si Educaţie pentru Dezvoltare la proiectul „Şcoala-Viitorul Comunităţii”, în vederea accesării fondurilor aferente POCU, Axa Prioritară 6 „Educaţie si competente” Prioritatea de investitii 10 (i) Obiective Specifice (O S ) 6 2, 6 3, 6 4, 6 6

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.10.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a trapezei și arhondaricului Mănăstirii Căldărușani, localitatea Grădiștea, Protoieria Ilfov Nord, județul Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2016.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2016.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 116/31.08.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției pentru eliberarea cardului european pentru Dizabilitate.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Brănești la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Brănești, județul Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Moara- Vlăsiei la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Moara-Vlăsiei, județul Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Spitalul Clinic de Urgență ,,Prof dr. Agrippa Ionescu” în vederea racordării sediului din localitatea Balotești al Spitalului Clinic de Urgență ,,Prof dr. Agrippa Ionescu” la resursele de apă geotermală în scop terapeutic.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 127/2016 privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

        13. Diverse

13.1 Proiect de hotărâre  privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov.

13.2 Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unei anexe la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.128/2015 pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor, precum şi a altor taxe asimilate acestora, de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov, pentru anul fiscal 2016.

13.3 Proiect de hotărâre privind delegarea domnului Dan Valentin funcţionar public, consilier superior în cadrul Compartimentului Patrimoniu- Direcţia Economică, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, pentru a îndeplini atribuţii de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.09.2016

Convocator

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov, pe principalele domenii de activitate

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Ilfov – mandat 2016-2020.

5. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov în mandatul 2016-2020.

6. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea în mandatul 2016-2020.

7. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca în mandatul 2016-2020.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentanților județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov (ADIBI), în mandatul 2016-2020.

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică a județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 95/2016 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016.

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în orașul Voluntari.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Judeţean Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a instalației SPECT/CT/ tip MEDISO ANY SCAN achiziționată prin proiectul Reabilitare Modernizare Echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov finanțat prin POR 2007-2013 Axa 3.1 Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii de Sănătate.

14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

15. Proiect de hotarare privind asocierea județului Ilfov- Consiliul Județean Ilfov cu Asociația Arhiviștilor ,,Dimitrie Onciul,, Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Comunele județului Ilfov – contribuții monografice,,

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal cu elemente de P.U.Z. – Dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Ilfov, localitățile Afumați, Balotești, Bragadiru, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu,Dobroești, Domnești, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Măgurele, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Otopeni, Pantelimon, Periș, Petrăchioaia, Tunari.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.08.2016

Convocator

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 100/08.08.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 106/08.08.2016.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD EST aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 104/08.08.2016.

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială – Vidra –Consiliul Local în vederea realizării obiectivului de interes public ”Reparații școală Crețești”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 8.08.2016

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Nasta Nicolae

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Minea Mircea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016 – 2017.

4. Proiect de hotărâre privind participarea la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, în mandatul 2016-2020.

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și DC 55 (km. 3+400)” – Varianta I.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2016.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2016.

8. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Conducere al Autorității Metropolitane de Transport București, în mandatul 2016-2020.

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională - Ilfov, în mandatul 2016-2020.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Contestații privind Orientarea Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Ilfov, în mandatul 2016-2020.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în mandatul 2016-2020.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș, în mandatul 2016-2020.         

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, în mandatul 2016-2020.

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Ilfov, în mandatul 2016-2020.

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat de Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în mandatul 2016-2020.

19. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, în mandatul 2016-2020.

20. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, în mandatul 2016-2020.

21. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, în mandatul 2016-2020.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov pentru constituirea Comisiei județene privind incluziunea socială.

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special  Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2016-2017.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnarii reprezentanților județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov (ADIBI), în mandatul 2016-2020.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.30/2008 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA – Ilfov”.

26. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APĂ CANAL Ilfov SA, în mandatul 2016-2020.

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2016-2020.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în baza cărora președintele Consiliului Judeţean Ilfov numește și eliberează din funcție administratorul public.

29. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Mantu Mihaela Mariana în funcția de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Ilfov.

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Judeţean Ilfov.

32. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în oraș Voluntari.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Ilfov – ediția 2016.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Județul Ilfov – ediția 2016.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov în sumă de 100400 lei, în vederea achiziționării aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații urgență în sănătate necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordineaConsiliului Județean Ilfov.

37. Proiect de hotărâre pentru modificareaHotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 35/25.03.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

38. Proiect de hotărâre privind acordul pentru asocierea în vederea realizării în comun a serviciilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare, consolidare, modernizare, reabilitare termică sediu Consiliul Județean Ilfov

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr.3079/08.05.2012 pentru proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domnești, județul Ilfov”, Cod SMIS 17902, prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea/extinderea și echiparea infrastructurii sociale

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD EST.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA ILFOV NORD EST.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A km. 0+000 (Vidra) - km. 28+209 (Domnești)

46. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

47. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.41 din 25.03.2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5– Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

49. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2016.

50. Proiect de hotărâre  privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității identificării unui  imobil pentru mutarea temporară a sediului  Consiliului Județean Ilfov

         52. Diverse.

52.1. Notă de informare privind participarea la cursul de perfecționare a aleșilor locali.

52.2 Notă de informare privind exercitarea controlului de legalitate asupra unor hotărâri adoptate de Consiliul Județean Ilfov.

52.3. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2016.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.07.2016

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.05.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2015.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare acces și lucrări exterioare la unele clădiri din orașul Otopeni aflate în domeniul public și administrarea Consiliului Județean Ilfov”.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.    

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru și Ministerul Culturii, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Parohia Siliștea Snagovului și Ministerul Culturii, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii Nașterea Maicii Domnului, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.04.2016

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2016.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 101/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 40/20.05.2015 referitoare la încheierea Acordurilor de parteneriat între Județul Ilfov, cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov și entitățile private în vederea accesări MĂSURII 19- Dezvoltarea locală a LEADER.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul „STOB Regions - Succession and Transfer of Business in regions” din cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe finanțat de FEDR.

6. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov și Asociația Manieres pentru implementarea proiectului ,,Pe urmele Martei Bibescu”.

7. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov şi Fundaţia Pro Chitila pentru implementarea proiectului Festivalul ,,CHITILA FILM FEST”.

8. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov şi Asociaţia Şezătoarea Urbană pentru implementarea proiectului ,,CARAVANA CULTURALĂ”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități cultural-educative și artistice pe anul 2016 al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul „ Povestile Dunării spuse de valurile ei”.

12. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 25.03.2016

Convocator

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 602 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 51/2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea și modernizarea pavilionului central din cadrul Centrului de Plasament nr. 7 Vidra, județul Ilfov în vederea înființării unui centru de informare și consiliere pentru copii în situații de risc” pentru proiectul ,,Creșterea calității serviciilor sociale oferite copiilor cu situații de risc din judul județului Ilfov prin reabiltarea, modernizarea și dotareaCentrului de Plasament nr. 7 Vidra”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 57/2012 privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Corbeanca la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Corbeanca, județ Ilfov.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 91/02.12.2013 ce vizează asocierea Județului Ilfov- Consiliului Județean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Balotești în vederea realizări obiectivului ,,Modernizare, sistem rutier str. Broscari Intr. Punții, realizare, canalizare menajeră și pluvială și rețea de alimentare cu apă, str. Ion I.C. Brătianu, str. Broscari și Intrarea Punții”, comuna Balotești, județul Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Ilfov - Consiliului Județean Ilfov la Asociația ,,Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR)”.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/2010 privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale.

Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA Ilfov”, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A., în calitate de Delegat (Operator).

Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru soluționarea întâmpinărilor cu privire la propunerile de expropriere– lucrarea ,,CANAL COLECTOR APE UZATE BUFTEA-BUCUREȘTI” tronson aferent comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș pentru anul 2016.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele asistate în centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pe anul 2016.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 12/03.02.2016, privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 107/17.11.2015, pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov cu Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din alte unități administrativ teritoriale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare ale unităților sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov- Consiliul Județean Ilfov pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Asociația ,,Comunitățile Locale Riverane Dunării” – CLDR România, EUROLINK- Casa Europei, Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală-CINAQ și Asociația Regională de Dezbatere Oratorie și Retorică-ARDOR a Acordului de cooperare în vederea realizării evenimentului: Importanța prompvării femeilor în funcții de conducere- concept european cheie pentru creșterea competivității social-economice– Women on Board pentru ,,Marcarea Zilei Europei și a Zilei Naționale a Egalității de Șanse între Femeii și Bărbați”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2015, privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației constituită între Consiliul Județean Ilfov, Măgurele High Tech Cluster și Institutul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea Ilfov Business Hub.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldăruşani, în proiectul: "Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldăruşani", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Prioritatea de investiţii 5 1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 03.02.2016

Convocator

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2016.

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind definitivarea: ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2016”.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 70/15.07.2015 ce vizează asocierea judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unităţi Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.     

Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA ILFOV SA”.

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 72/15.07.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 19/2015 privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” – IFIN–HH, Măgurele High Tech Cluster, Primăria Măgurele pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entității din infrastructura de inovare și transfer tehnologic ,,Măgurele Science Park”.

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociaţiei „Ilfov Business Hub”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.01.2016

Convocator

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov nr. 707/28.12.2015, de majorare a bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2015.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din execedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015.

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 52/2015 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii si funcţionării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Ilfov.    

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii si funcţionării Consorţiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti - Ilfov.

Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între Judeţul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov, D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a Protocolului de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2016 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociaţiei „Ilfov Business Hub”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2015 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz şi a dreptului de servitute legală de trecere asupra terenului aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, pentru lucrarea „Extindere conducte distribuţie gaze naturale şi branşamente în incinta cartierului A.N.L. Henri Coandă din Voluntari, judeţ Ilfov”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 18.12.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Toma Cristian, ca urmare a demisiei acestuia.

Proiect de hotărâre privind stabilirea ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2016”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, a proiectului de management și a duratei contractului de management.

Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Serviciului Public de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov, Camera Agricolă Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Parohială ,,Sfântul Gheorghe”, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.

Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume din bugetul local al județului Ilfov, Unității Administrativ Teritoriale Buftea, pentru asigurarea fondurilor necesare implementării proiectelor derulate de UAT Buftea finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 101/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2015.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2015.

Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanțare și includerea în lista de investiții pentru anul 2016 – anexă la bugetul local al județului Ilfov pe anul 2016 a proiectului ,,Reabilitare, modernizare și echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, cod SMIS 17595” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 ,,Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanțare și includerea în lista de investiții pentru anul 2016 – anexă la bugetul local al județului Ilfov pe anul 2016 a proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domnești județul Ilfov, cod SMIS 17902” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 ,,Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 ,,Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 136/29.11.2012 privind participarea Spitalului Clinic de Urgență Ilfov la Proiectul ASEC – Acees la servicii de e-sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul liniei de finanțare POS CCE, Axa III – 3.2.4 ,,Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, de competența Consiliului Județean Ilfov pentru anul fiscal 2016.

Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanţare a proiectului "Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru reabilitarea şi modernizarea bulevardului Pipera", cod SMIS 18362" finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 -"îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", Domeniul major de intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură"

Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanţare „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Voluntari", cod SMIS 20085 finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1: "Planuri integrate de dezvoltare urbană"

Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanţare „Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea", cod SMIS 20928 finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1: "Planuri integrate de dezvoltare urbană"

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 17.11.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2015.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2015.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

Proiect de hotărâre privind dizolvarea, lichidarea și radierea SC IF PRES COM SRL.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 86/2014 privind organizarea parcului auto al Consiliului Judeţean Ilfov și stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de carburanți pentru mijloacele de transport din dotare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Patriarhia Română.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între Consiliul Judeţean Ilfov – D.G.A.S.P.C. și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a Protocolului de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației constituită între Consiliul Judeţean Ilfov, Măgurele High Tech Cluster și Fundația Institutul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea Ilfov Business Hub. Statut ILFOV BUSINESS HUB Act constitutiv ILFOV BUSINESS HUB

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 91/30.09.2015 privind aprobarea listei asociațiilor finanțate prin intermediul proiectului ,,Întreprinderile sociale responsabile” ID 148004 și a contractului de subvenție standard.

Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local pentru lucrarea ,,CANAL COLECTOR APE UZATE BUFTEA –BUCUREȘTI” – troson aferent comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 12.11.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de soluționare a contestațiilor prevăzută în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 100/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, în vederea organizării concursului pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 07.10.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2015.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Adia Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și adminstrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, în vederea organizării concursului pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.09.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2015

Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al consiliului judeţean și din instituțiile publice subordonate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor finanțate prin intermediul proiectului ,,Întreprinderi sociale responsabile” ID 148004 și a contractului de subvenție standard.

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în domeniul privat al județului Ilfov și adminstrarea Consiliului Judeţean Ilfov, a construcției C19 care face parte din imobilul situat în orașul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, nr. Cadastral 6918, în vederea desființării corpurilor C1 și C2 aferente construcției C19.

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor spații Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov din imobile aflate în domeniul privat și public al județului Ilfov și adminstrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni alfat în domeniul public al județului Ilfov și adminstrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2015-2016.

Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2016.

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sima Gheorghe din funcția de director executiv al Serviciului Public de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.08.2015

Convocator

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.48/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ,, Eftimie Diamandescu Bălăceanca.

Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Dragomireşti Vale la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Dragomireşti Vale, Judeţ Ilfov.

Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov la Bruxelles-Belgia cu prilejul evenimentelor Open Days 2015.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.70/2015 privind asocierea Judeţului Ilfov –Consiliului Judeţean Ilfov cu unele Unităţii Administrativ Teritoriale – Consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Ilfov ADIA –ILFOV.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Judeţului Ilfov pe anul 2015.

Diverse:

 - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de proiecte prioritizate propuse pentru finanţare POR 2014-2020

 - Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume din bugetul local al Judeţului Ilfov, Unităţii Administrativ Teritoriale Bragadiru pentru asigurarea implementării Proiectului Integrat de dezvoltare urbană a Oraşului Bragadiru”

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 03.08.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor finanțați prin intermediul proiectului ,,Antreprenoriatul - șansa unui viitor mai bun pentru tineri” și a Acordului de finanțare standard

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.07.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiect și Dezvoltare și a Contractului de Garanție privind aprobarea unei finanţări rambursabile ce va fi contractată de către S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în vederea cofinanţării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Ilfov Anexe: 1, 2, 3, 4

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.07.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului - cadru de asociere a judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, cu unele unităţi administrativ teritoriale – Consilii Locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pentru trimestrul II 2015.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2015.

Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al judeţului Ilfov.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 63/2015 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile ce va fi contractată de către SC APĂ CANAL ILFOV SA de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea cofinanţării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Ilfov.

Proiect de hotărâre asocierea judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, cu unele unităţi administrativ teritoriale – Consilii Locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.19/2015 privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN – HH, Măgurele High Tech Cluster, Primăria Măgurele pentru constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţii din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic „Măgurele Science Park”.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între Municipiul Bucureşti- Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov în vederea susţinerii procesului de candidatură a Municipiului Bucureşti pentru obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a unor bunuri de natura obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalulului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca.

Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a unor bunuri de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Buftea.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 01.07.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.06.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Enache Lucian, ca urmare a demisiei acestuia.

Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico – militare a județului Ilfov.

Proiect de hotărâre pentru completarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2015.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, în vederea organizării concursului pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

Proiect de hotărâre privind numirea domnului Covaci Florin Răducu în funcția de Director al Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind numirea domnului Gheorghe Cristian în funcția de Director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș.

Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei Bucur Mariana în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor finanțate prin intermediul proiectului SOCEC.NET – rețeaua economiei sociale și a contractului de subvenție standard.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 85/2010 privind aprobarea reorganizării structurii organizatorice a aparatului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanei a Județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 28/2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 116/2010 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 187/2009 privind aprobarea contribuției județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov la proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Ilfov,, privind aprobarea garantării unei finanțări interne în valoare de 1.336.822 euro.

Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului reprezentând finanțarea externă rambursabilă de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) ce va fi contractată de către SC APA CANAL ILFOV SA , în vederea cofinanțării proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Ilfov,, finanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.05.2015

Convocator

Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov-Consiliul Județean Ilfov cu Municipiul București Consiliul General al Municipiului București precum și cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ASOCIAȚIA DE TRANSPORT METROPOLTAN BUCUREȘTI”.

Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în orașul Voluntari.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, Bălăceanca, județul Ilfov”.

Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Ilfov ADIA ILFOV.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2014.

Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov-Consiliul Județean Ilfov la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2015”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea, județul Ilfov.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.05.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind încheierea acordurilor de parteneriat între judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov şi entităţii private în vederea Accesării Măsurii 19, Dezvoltarea Locală a LEADER. Ghidul solicitantului cu Anexe

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.04.2015

Convocator

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 106/2014 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2014-2015.

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie ,,Efimie Diamandescu” Bălăceanca.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 27/24.03.2015 privind aprobarea unor cheltuieli suportate de către Consiliul Județean Ilfov în cadrul proiectului ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești) în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.1”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul: ,,Reablitare și modernizare DJ 100 Ștefănești – Afumați, km. 12+860 – km. 17+506, între intersecția cu DJ 200 (Ștefănești) și DN 2 (Afumați)”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între Consiliul Județean Ilfov și Centrul Militar Județean Ilfov în vederea asigurării protecției informațiilor clasificate inscripționate pe hardurile aparținând stațiilor de lucru (calculatoare) primite în folosință cu titlu gratuit de la Consiliul Județean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1994 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes județean în județul Ilfov, pe raza comunei Mogoșoaia.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 59/2014 privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2015.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.03.2015

Convocator

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

Proiect de hotărâre privind acordul pentru cesiunea unui contract de închiriere.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2015 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a jud. Ilfov.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 36/2011 privind participarea Judeţului Ilfov în proiectul “Dezvoltarea şi dotarea serviciilor specializate pentru intervenţii în regiunea Bucureşti Ilfov”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli suportate de către Consiliul Județean Ilfov în cadrul proiectului ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești) în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.1”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației ,,Măgurele Science Park”.

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.03.2015

Convocator

1. Proces verbal 12 februarie 2015; Proces verbal 25 februarie 2015

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării activităților juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare prevăzute în bugetele proiectelor aflate în implementare, cu finanțare nerambursabilă prin POSDRU.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al județului Ilfov, în vederea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării.

4. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului Covaci Florin Răducu în funcția de director al Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 25.02.2015

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Judeţean Ilfov.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea Camerei Agricole Județene Ilfov ca instituție abilitată să elibereze avizul consultativ în vederea emiterii atestatului de producător pentru localitățile din județul Ilfov unde nu au fost înregistrate structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/2010 privind numirea persoanei care ține Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale.

4. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” – IFIN – HH, Măgurele High Tech Cluster, Consiliul Local Măgurele în vederea înființării unei asociații pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entității din infrastructura de inovare și transfer tehnologic ,,Măgurele Science Park”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 12.02.2015

Convocator

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ilfov din data de 28.01.2015.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2015.

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul 2015-2016.

6. Proiect de hotărâre privind definitivarea: ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2015”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2014 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte, persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice instituționalizate în centre publice din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș și Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico–Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.

9. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov cu judeţul Dâmboviţa - Consiliul Judeţean Dâmboviţa în vederea promovării şi implementării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea drumului județean DJ 101B care face legătura dintre drumul național DN 1A, trece pe teritoriul județul Ilfov se intersectează cu drumul național DN1 și din localitatea Ghermănești Snagov face legătura cu autostrada A3 și prin Centura București face legătura cu autostrada A2.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea cu judeţului Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov cu judeţul Ialomiţa - Consiliul Judeţean Ialomiţa în vederea promovării şi implementării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea drumului județean DJ 101 care face legătura dintre drumul național DN 1, autostrada A3 și trece prin județul Ialomița, se intersectează cu drumul național E85 și în județul Călărași se intersectează cu autostrada A2. 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.01.2015

Convocator

1. Proces verbal 15 decembrie 2014

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2014.

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ilfov nr. 310 din 29.12.2014, de majorare a bugetului local al județului Ilfov pe anul 2014

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului ,,Cazarma 1002,1163” situat în Oraș Măgurele, județul Ilfov, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.  

5. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii speciale respectiv mandatarea acesteia pentru discuții cu S.C. IPI INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER SRL în vederea soluționării situației ivite. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 58/2012 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vărstnice Periș.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.12.2014

Convocator

1.Proces verbal 1 octombrie 2014;  Proces verbal 20 octombrie 2014;  Proces verbal 21 noiembrie 2014

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 48/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de conducere al Autorității Metropolitane de Transport București.

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situate în comuna Periș, județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2015”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 21.11.2014

Convocator

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 73/2012 privind aprobarea desemnării reprezentanţilor judeţului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov (ADIBI), în mandatul 2012-2016.

Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov, Asociaţia Travel Focus şi Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie pentru implementarea proiectului „Antreprenoriatul - şansa unui viitor mai bun pentru tineri”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în asociere cu Asociaţia Travel Focus şi Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie în vederea accesării fondurilor aferente POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 3 ,,Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1,,Promovarea culturii antreprenoriale”, prin proiectul „Antreprenoriatul - şansa unui viitor mai bun pentru tineri”.

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 73 din 18.06.2014 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru o suprafaţă de teren - proprietate privată, situată pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Canal Colector Ape Uzate Buftea – Bucureşti”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în vederea accesării fondurilor aferente POST 2007-2013 - Axa Prioritară 3 - Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor/DMI 3.1 – Promovarea transportului intermodal, prin proiectul “Elaborare studii tehnice pentru construirea terminalului intermodal BIMH”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.10.2014

Convocator

Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov, Fundaţia Creştină Rhema şi Centrul de Resurse pentru Cetăţenie Activă pentru implementarea proiectului ,,Întreprinderi sociale responsabile”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în ascociere cu Fundaţia Creştină Rhema şi Centrul de Resurse pentru Cetăţenie Activă în vederea accesării fondurilor aferente POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 6 ,,Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul Major de Interveníe 6.1 ,,Dezvoltarea Economiei Sociale”, prin proiectul ,,Întreprinderi sociale responsabile”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene antidrog 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru perioada 2014-2016.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 01.10.2014

Convocator

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov, al domnului Geantă Sebastian Daniel, urmare demisiei acestuia.

Proiect de hotărâre privind alegerea în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov a doamnei/domnului...............................

Proiect de hotărâre privind încetarea numirii temporare a doamnei Popescu Carmen din funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Aministrație al unității de învățământ special Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Periș în anul școlar 2014-2015.

Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului asiguraților, delegat de Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului Baranga Mihail Radu în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.            

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 17.09.2014

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție, Reabilitare și modernizare rețele, drumuri județene din județul Ilfov, D.J. 602(Domnești – Autostrada A1) și limita de județ Giurgiu – Buciumeni/Buftea”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție, ,,Pod pe D.J. 401, km. 12+828, peste Valea Mamina, comuna Berceni”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție, ,,Pod pe D.J. 401 A, km. 19+329, peste râul Ciorogârla, sat Vârteju, orașul Măgurele”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție, ,,Pod pe D.J. 601, km. 4+840, peste râul Ciorogârla, comuna Ciorogârla”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PRE-ACORDULUI DE FINANȚARE ce urmează a se încheia între S.C. Apă-Canal Ilfov S.A, Consiliul Judeţean Ilfov și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2015.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2014.

8. Proiect de hotărâre privind deplasarea doamnei Chirazi Geanina consilier în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov pentru participarea la cursurile Universității Normale din Nanjing (bursa Jasmine).

9. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

10. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.08.2014

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov, Consiliul Judeţean Călăraşi, Asociaţia Laboratorul de Solidaritate - Bucureşti, Asociaţia Viitorul lor depinde de tine Călăraşi VDT şi Centrul de Resurse pentru Cetăţenie Activă pentru implementarea proiectului “SOCEC.NET - Reţeaua economiei sociale”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în asociere cu Consiliul Judeţean Călăraşi, Asociaţia Laboratorul de Solidaritate - Bucureşti, Asociaţia Viitorul lor depinde de tine Călăraşi VDT şi Centrul de Resurse pentru Cetăţenie Activă în vederea accesării fondurilor aferente POSDRU 2007-2013 Axa Prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 „Dezvoltarea Economiei Sociale”, prin proiectul “SOCEC. NET- Reţeaua economiei sociale”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Chiajna la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Chiajna, judeţ Ilfov

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.07.2014

Convocator 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 18/2014 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2014-2016”.

3. Proiect hotărâre privind solicitarea transmiterii unui sector de drum de interes național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, din domeniul public al județului Ilfov și în administrarea Consiliului Județean Ilfov, declanșarea acestuia din drum de interes național și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de inters județean a sectorului de drum național ,,DN CB între km. 66+150 (Chitila) și km. 69+050 (Mogoșoaia)”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2014.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.67/2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2014.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.91/2012 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și de reprezentare.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

9. Proiect de hotărâre privind dobandirea unor construcţii în domeniul public al judeţului Ilfov, situate pe terenul aflat în domeniul privat al judetului şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind organizarea parcului auto al Consiliului Judeţean Ilfov şi stabilirea normativelor proprii prinind consumul lunar de carburanti pentru mijloacele de transport din dotare.

11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din functiune, in vederea valorificării si, după caz, casării, a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Ilfov.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 21/24.02.2014 privind definitivarea ,,Programului anual de achiziţii publice pe anul 2014,,.

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local Mogoşoaia, Asociaţia Institutul pentru Politici Publice şi Experimentarium-Danemarca, în vederea participării la depunerea proiectului KidZeum – Centrul de Educaţie non- formală pentru TOTI, în cadrul liniei de finanţare POSDRU Dezvoltarea Economiei Sociale, Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale".

15. Raport cu privire la activitatea de solutionarea petiţiilor pe semestrul I 2014.

 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 18.06.2014

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov.

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 57/2012 privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

5. Notă de informare privind situația litigiilor aflate pe rol ce au ca obiect anularea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov/ Dispoziții ale Președintelui Consiliului Judeţean Ilfov pentru ședința ordinară a Consiliului Judeţean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru o suprafață de teren - proprietate privată, situată pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Canal Colector Ape Uzate Buftea – București”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 06.05.2014

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al judeţului Ilfov pentru trimestrul I 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2014 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov (extras).

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al orașului Buftea a unei suprafețe de teren de 827mp aflat  în domeniul public al județului Ilfov, situat în str. Studioului nr. 5, oraș Buftea, județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații, în domeniul public al județului Ilfov și în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 07.04.2014

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind menținerea nivelului taxelor și tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 07/29.01.2013, pentru anul fiscal 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliul Judeţean Ilfov în asociere cu Penitenciarul Bucureşti –Jilava, Statsbygg, Phoenix Haga şi Kriminalomsorgen region sør/ Serviciile Corecționale din Regiunea Sud în vederea accesării fondurilor aferente Programului PA16/RO12 “Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” prin proiectul “Fort 13 – Mărturie pentru Viitor”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I), pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea şi modernizarea pavilionului central din cadrul Centrului de Plasament nr. 7 -Vidra, judeţul Ilfov în vederea înfiinţării unui centru de informare şi consiliere pentru copii în situatii de risc" pentru proiectul ,,Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite copiilor în situaţii de risc din sudul judeţului Ilfov prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului de Plasament nr. 7 Vidra"

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I), pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti” pentru proiectul ,,Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite tinerilor în situaţii de risc din nordul judeţului Ilfov prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti ".

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 48/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2012 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare “ECOSAL  ILFOV”, în vederea implementării proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov”

6. Proiect de hotărâre pentru darea în administrare Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov a unor spații din imobile aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov situate în orașul Voluntari, județul Ilfov.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de concesiune încheiat de Consiliul Județean Ilfov cu reprezentantul legal al Societății Civile Medicale ,,dr. Maria Burghele” Buftea.

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, situat în orașul Voluntari, județul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 17.03.2014

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov în perioada 2014-2020”.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2012 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare ,,ECOSAL ILFOV”, în vederea implementării proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov. 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.03.2014

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a unui spaţiu aflat în domeniul  privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Proiectului ,,Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească a unui spaţiu proprietate publică a judeţului Ilfov, situat în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 83/11.05.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 65 din 16.06.2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul  ,,Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Voluntari” din ,,Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1- ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: ,,Poli de dezvoltare urbană”.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.143/22.09.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.81 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 62 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul ,,Crearea  parcului de interes public Pipera din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din ,,Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul  Programului Operaţional Regional, Axa 1- ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”, DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: ,,Poli de dezvoltare urbană”.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.79/11.05.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 64 din 16.06.2010 privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul ,,Modernizare drumuri în oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din ,,Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1- ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: ,,Poli de dezvoltare urbană”.

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov a unor spaţii din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevadrul Voluntari nr. 94-96, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov pentru desfăşurarea Asistenţei şi Protecţiei Victimelor Traficului de Persoane Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov în parteneriat cu Primăria Vidra, Asociaţia SOS Satele copiilor şi Asociaţia Institutul de Politici Publice, în vederea accesării fondurilor aferente Programului RO10 ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, Apelul ,,Local” prin proiectul ,,O viaţă mai bună pentru comunitatea copiilor romi din Sinteşti, comuna Vidra, judeţul Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov pentru dezvoltarea de proiecte de interes judeţean şi accesarea fondurilor aferente Programului RO10 ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Consiliului Judeţean Ilfov in asociere cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, Crucea Rosie Română Filiala Ilfov, Fundaţia "The Door" Romania - Humanitarian Aid Projects si Asociaţia Serviciul APEL în vederea accesării fondurilor aferente Programului  RO10“Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, Apelul "Sinergii pentru viitor - tineri în situaţii de risc" prin proiectul „Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite tinerilor in situaţii de risc din nordul judeţului Ilfov prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti”

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliul Judeţean Ilfov în asociere cu  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugravescu” (FICF), Asociaţia de Tineret Motion şi Fundaţia “The Door” Romania - Humanitarian Aid Projects, în vederea accesării fondurilor aferente Programului  RO10“Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, Apelul "Sinergii pentru viitor - copii in situaţii de risc", prin proiectul "Cresterea calitatii serviciilor sociale oferite copiilor in situatii de risc din sudul judetului Ilfov prin reabilitarea, modernizarea si dotarea centrului de Plasament nr. 7 Vidra"

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.02.2014

Convocator

 1. Proiect de hotărâre privind definitivarea ,,Programului anual de achiziţii publice pe anul 2014”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al județului Ilfov – actualizat 2014

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Ilfov nr. 19/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 162/30.09.2009 privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Ilfov pentru dezvoltarea de proiecte de interes județean și accesarea fondurilor aferente Programului Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea/extinderea și echiparea infeastructurii serviciilor sociale.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în  Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Periș în anul școlar 2013-2014.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2013 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică a unui teren situat în orașul Buftea, județul Ilfov aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniu privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind participarea județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea și dotarea cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea București-Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Consiliul Județean Ilfov, Compania Națională de Căi Ferate ,,CFR” S.A., Compania Națională ,,Aeroporturi București” S.A., Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale S.A., Consiliul Local Moara Vlăsiei, Consiliul Local Otopeni, Consiliul Local Tunari, Consiliul Local Dascălu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii cererii de finanțare aferente proiectului ,,The BIMH – Bucharest Ilfov Multimodal Hub” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin intermediul programului TEN - T.

 Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.01.2014

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind alegerea în funcţia de vicepreşedinte al

Consiliului Judeţean Ilfov a....................................................

2. Proiect de hotărâre privind alegerea în funcţia de vicepreşedinte al

Consiliului Judeţean Ilfov a....................................................

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea Programului anual de achiziţii pe anul 2014

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2014

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al judeţului Ilfov

6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC APĂ - CANAL ILFOV

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ilfov „Orizont 2020”

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unui teren situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov  aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 8_1, 8_2

9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Ilfov pentru amplasarea unei conducte de gaze naturale pe o suprafaţă de teren aflat în domeniul public al judeţului şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov

10. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de contestaţii privind orientarea şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului „Cazarma 1148” situat în comuna Jilava, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

13. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobilul situat în oraşul  Popeşti – Leordeni , judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Codrii Vlăsiei al judeţului Ilfov,  în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

14. Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului SC APĂ CANAL ILFOV SA

15. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov 15_1, 15_2

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.12.2013

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2013.

Anexe: 1, 3.3, 3.4

2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Ilfov nr. 89 din 02.12.2013 privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Ilfov nr. 90 din 02.12.2013 privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov pentru acordarea unui ajutor comunei Cornetu, Judeţul Ilfov

4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.

5. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de  Urgență Ilfov. 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.12.2013

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov și ale serviciilor subordonate acestuia.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de cooperare pentru constituirea clusterului ,,Măgurele High Tech Cluster”.

3. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Pîntea Bogdan Iulian în funcția publică de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Ilfov în proiectul A.S.T.R.A. – Ageing School Teachers Remain Active – Parteneriat pentru învățare ,,GRUNDTVIG 2013”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol între Consiliul Județean Ilfov și Liceul ,,Nicolae Bălcescu” Voluntari, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 38/2013 privind definitivarea ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2013”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al județului Ilfov, în vederea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării.

8. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Ilfov pentru instalarea unei antene parabolice de radiocomunicații pe coșul de fum al clădirii centrale termice din Șoseaua Afumați nr. 94-96, în prezent Strada Școlii nr. 42, oraș Voluntari, imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind susținerea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov la Proiectul ,,Servicii integrate pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, Axa prioritară nr. 6, domeniul major de intervenție 6.2.

10. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A.

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2013. 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 02.12.2013

Convocator 

  1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A. Plan de redresare al S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.
  2. Proiect de hotărâ privind deblocarea fondului de rezervă al Consiliului Județean Ilfov pentru acordarea unui ajutor comunei Cornetu, județul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.11.2013

Convocator

Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului de drum judeţean DJ 111 din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -SA., precum şi încadrarea acestui drum în categoria funcţională a drumurilor naţionale

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 18.11.2013

Convocator

  1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A. Plan de redresare al S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.
  2. Proiect de hotărâprivind deblocarea fondului de rezervă al Consiliului Județean Ilfov pentru acordarea unui ajutor comunei Cornetu, județul Ilfov.

 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 08.11.2013

Convocator

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului de drum judeţean DJ 101 M din  domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România –S.A., precum şi încadrarea acestui drum în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 04.11.2013

Convocator

  1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.
  2. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului de drum judeţean DJ 101 M din  domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România –S.A., precum şi încadrarea acestui drum în categoria funcţională a drumurilor naţionale.

 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.10.2013

Convocator

  1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 09.10.2013

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.

 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.09.2013

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2013-2016.

 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2014.

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 63/2012 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2013. (Camera Agricolă, Pietruire pe H.G 577, Primării ).

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.08.2013

 Convocator

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov și ale serviciilor subordonate acestuia.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de cooperare pentru constituirea clusterului ,,Măgurele High Tech Cluster”.

3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru trecerea unui sector de drum, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. a obiectivului de investiții ,, Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centură București - Domnești”.

4.  Proiect de hotărâre privind numirea domnului Pîntea Bogdan Iuluian în funcția publică de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 09.08.2013

 Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între Consiliul Județean Ilfov și Ministerul Apărării Naționale.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 114/2012, privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico- militare a județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 02.08.2013

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov și ale serviciilor subordonate acestuia.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente în derularea Planului European de Ajutoare în favoarea persoanelor cele mai Defavorizate (PEAD), pe anul 2013.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2013.

4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2013-2016.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 38/2013 privind definitivarea ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2013”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de cooperare pentru constituirea clusterului ,,Măgurele High Tech Cluster”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între Consiliul Județean Ilfov și Ministerul Apărării Naționale.

9. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Drăgan Florin Cristian, ca urmare a demisiei acestuia din Partidul Democrat Liberal.

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico- militare a județului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 114/2012, privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2013.

12. Proiect de hotărâre pentrumodificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 28/2013, privind modificarea Hotărârii nr. 140/2011 pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2010, privind aprobarea documentației tehnico–economice cu indicatorii aferenți, pentru proiectele ,,Modernizarea infrastructurii rutiere și refacerea suprafeței carosabile în orașul Buftea”, ,,Crearea Parcului ,,Dintre Flori” – Amenajarea arhitecturală și peisagistică a spațiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale în orașul Buftea”, ,,Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană, în orașul Buftea”, ,,Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flămânzi din orașul Buftea”, ,,Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în orașul Buftea” în cadrul POR Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de investiție 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-Domeniul: Centre urbane.

Proces verbal ședința din 02.08.2013

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.05.2013

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului PÎNTEA BOGDAN IULIAN în funcția publică de Director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2012.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov cu localitățile 1 Decembrie, Ciolpani, iorogârla, Clinceni, Copăceni, Cornetu, Dărăști, Domnești, Grădiștea, Gruiu, Măgurele, Nuci, Petrăchioaia, Tunari, Vidra în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional Sectorial ,,Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară III – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru sectoarele privat și public, Domeniul Major de Intervenție 2 - ,,Dezvoltarea și creșterea eficienței și serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1 ,,Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, prin aplicarea cu proiectul ,,Îmbunătățirea calității serviciilor oferite populației pentru utilizarea Registrului agricol”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică a unui imobil situat în comuna Cernica, județul Ilfov aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică a unor imobile situate în comuna Periș, județul Ilfov aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Căminului pentru ersoane Vârstnice Periș a unor spații aflate în domeniul public al județului Ilfov, în administarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov  și a unui spațiu aflat în domeniul privat al județului Ilfov, în administrarea Consiliului Județean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului în care își desfășoară activitatea Judecătoria Buftea și Tribunalul Ilfov situat în orașul Buftea, județul Ilfov, din domeniul public al județului Ilfov în administrarea Ministerului Justiției și în domeniul public al statului.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 5/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru majorarea capitalului social cu aport în natură al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. de către asociatul majoritar Consiliul Județean Ilfov.    

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr. 30/2008 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ADIA-Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind preluarea unui bun imobil în domeniul public al județului Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor drumuri interioare în ansamblul de locuințe ANL Henri Coandă, situat în oraș Voluntari, județ Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și administrarea Agenției Domenilor Statului în domeniul public al statului și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Componenței Comisiei  pentru Protecția Copilului Ilfov.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 21/10.02.2006 privind trecerea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov a unui spațiu din imobilul P + 1 situat în orașul Voluntari, Șoseaua Afumați nr. 94-96.

 Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.03.2013

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind eliberarea domnului Dumitrescu Adrian din funcția publică de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

2. Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de consilieri județeni

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 140/2011 pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2010, privind aprobarea documentației tehnico–economice cu indicatorii aferenți, pentru proiectele ,,Modernizarea infrastructurii rutiere și refacerea suprafeței carosabile în orașul Buftea”, ,,Crearea Parcului ,,Dintre Flori” – Amenajarea arhitecturală și peisagistică a spațiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale în orașul Buftea”, ,,Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană, în orașul Buftea”, ,,Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flămânzi din orașul Buftea”, ,,Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în orașul Buftea” în cadrul POR Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de investiție 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-Domeniul: Centre urbane.

5. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de conducere al Autorității Metropolitane de Transport București.

6. Proiect de hotărâre privind dobândirea unor construcții situate pe terenurile aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consilului Local al orașului Buftea a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consilului Local al comunei Balotești a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al județului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Ciorogârla județul Ilfov la Serviciul Pubilc Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Domnești județul Ilfov.

 Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.02.2013

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului deconsilier judeţean al domnului Catană Dumitru, ca urmare a demisiei acestuia.

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii ConsiliuluiJudeţean Ilfov nr. 173/2009 privind aprobarea participării Judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la Programul de îmbunătăţire a calităţiimediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului defuncţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului deorganizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov. Anexă ROF

5.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Ilfovpentru racordarea directă Ia reţeaua de distribuţie a energiei electrice a unui imobil, aflat în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrareaServiciului Judeţean de Dczinsccţic şi Ecologizare Mediu Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Ilfov–ConsiliulJudeţean Ilfov cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov în vederea realizării obiectivului „Implementarea extinderii procedurii de verificare şiobţinere a cazierilor juridice în judeţul Ilfov". 

7. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Ilfov–ConsiliulJudeţean Ilfov cu unităţile administrativ - teritoriale - consiliile locale şi alte instituţii publice din judeţul Ilfov în vederea realizării proiectului deinteres public judeţean „Comunicare de tip videoconferinţă".

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii ConsiliuluiJudeţean Ilfov nr.77/2012 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului „Regiuni pentru Reciclare" (R4R) IntegratProgramului de Cooperare Interregională INTERREG IVC, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.01.2013

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Burlacu Ştefan, ca urmare a demisiei acestuia.

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 73/2012 privind aprobarea desemnării reprezentanţilor judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov (ADIBI), în mandatul 2012-2016.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 80/2012 privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, situat în comuna Baloteşti, sat Săftica.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2013-2014.

5. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administraţie al unor spitale din judeţul Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2013 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor precum şi a altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Ilfov, aplicabile în anul fiscal 2013.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Ilfov – actualizat.

9. Proiect de hotărâre aprobarea tarifelor   pentru    servicii  prestate   de  Camera  Agricolă a Judeţului Ilfov  în anul 2013

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor   ce vor fi practicate de Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu  Ilfov  în anul 2013

11 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei aferentă activităţilor desfăşurate pe linie de stare civilă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor  al judeţului Ilfov  în anul 2013

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2012 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov. Anexa

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării documentaţiei cadastrale privind planul de amplasament şi delimitare a imobilului aflat în proprietatea judeţului Ilfov, situat în Str. Studioului nr.13, oraş Buftea, judeţul Ilfov

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.12.2012
Convocator 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pentru trimestrul IV 2012. Anexa

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 5

3. Proiect de hotărâre stabilirea Programului anual de achiziţii pe anul 2013. Anexa 1 Anexa 2

4. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca.

5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficacităţii politicilor din domeniul managementul deşeurilor în cadrul ţărilor membre UE Pre- waste / INTERREG IV C.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate în vederea accesării fondurilor FSE POSDRU Cererea de propuneri nr. 122, DM3 6.2 - „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” în regiunea Bucureşti - Ilfov prin proiectul „ Centre de sprijin integrat - soluţii de acces pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Institutul de Politici Publice în vederea accesării fondurilor Programului Operaţional Sectorial 2007-2013 Axa Prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 - Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” prin Proiectul „ O şansă pentru persoanele cu dizabilităţi”.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 77/2012 privind' participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului „Regiuni pentru Reciclare”( R4R ) integrat Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională ( FEDR).

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 16.11.2012
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 1.3 Anexa 1.4 Anexa 3.7 Anexa 3.8

2. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al oraşului Pantelimon în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 07.11.2012
Convocator 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui studiu de oportunitate.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 112/2012 privind darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov a unor spaţii din imobilul P+l situat în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr. 94-96, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov pentru desfăşurarea activităţii Asistenţei şi Protecţiei Victimelor Traficului de Persoane - Ilfov. Anexa

3. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei POPESCU CARMEN în funcţia de Director al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spaţii pentru buna funcţionare a activităţii unor direcţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.10.2012
Convocator  Proces Verbal 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pe trimestrul III 2012. Anexa

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1  Anexa 3.1  Anexa 3.2  Anexa 5

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 48/2006 privind aderarea Consiliului Judeţean Ilfov la Adunarea Generală a Regiunilor Europene.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico – militare a judeţului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu ( PLAM ) al judeţului Ilfov - Revizuit. Anexa

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al SC CONTRANS ILFOV SA în cadrul procedurii de insolvenţă prin procedură simplificată de intrare în faliment.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special – Centrul pentru Educaţie Incluzivă Periş în anul şcolar 2012-2013.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov cu SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate în vederea accesării fondurilor FSE POSDRU DMI 5.2 – Mediul Rural de Ocupare prin proiectul „ Crearea de Centre Comunitare de Resurse – ca furnizoare de servicii de sprijin integrate în comunităţi rurale din judeţul Ilfov”. Anexa

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 129/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico- economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov”. Anexa

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă - Ilfov a unui spaţiu din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96 aflat în domeniul public al judeţului Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren situate în oraşul Buftea, din domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în domeniul privat al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului Local al oraşului Buftea.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei în vederea dezmembrării lotului 5 din imobilul situat în Calea Bucureşti nr. 2 (DN1), SAT Săftica , comuna Baloteşti în vederea intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor două loturi rezultate.

15. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare „ECOSAL ILFOV” în vederea implementării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Ilfov„.

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov a unor spaţii din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr. 94-96, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov pentru desfăşurarea activităţii Asistenţei şi Protecţiei Victimelor Traficului de Persoane – Ilfov. Anexa

17. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Ilfov pentru executarea unor lucrări de modernizare şi reparaţii la imobilul situat în str. Calea Bucureşti nr. 2A , comuna Baloteşti, sat Săftica , aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2013. Anexa

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 , pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Ilfov. Anexa 1 Anexa 2

20. Proiect de hotărâre privind încetarea numirii temporare a doamnei STAN DOINA DIANA din funcţia de Director al Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.09.2012
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.

2. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2012. Anexa

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi de reprezentare.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.08.2012
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Rădulescu Cristache, ca urmare a demisiei acestuia.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012.  Anexa 1 Anexa 5 Anexa 7

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2012. Anexa

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.173/2009 privind aprobarea participării Judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanţilor judeţului Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov (ADIBI), în mandatul 2012-2016.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 30/05.08.2008 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă “ADIA-Ilfov”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, inclusiv sistemul de asistenţă maternală. Anexa

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov ca membri în Consiliile Etice ce funcţionează în spitalele publice din judeţul Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind   participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului “Regiuni pentru Reciclare” (R4R) integrat Programului de Cooperare Interregional INTERREG IV C, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Ilfov şi SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate în vederea implementării în judeţul Ilfov a proiectului “Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome” AMPOSDRU ID nr. 62383 finanţat prin FSE POSDRU 2007-2013.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov realizat ca urmare a consultanţei “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu”. Anexa 1

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Ilfov situat în comuna Baloteşti, sat Săftica.

14. Proiect de hotărâre privind revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov. Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3  R.I.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu , comuna Cernica, judeţul Ilfov.   Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3  R.O.I.

19. Proiect de hotărâre privindaprobarea introducerii cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei prin procedura simplificată de intrare în faliment a Societăţii Comerciale “ CONTRANS ILFOV” SA.

20. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională a judeţului Ilfov.

21. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Autorităţii de Transport Ilfov.

22. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.07.2012
Convocator 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1

2. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 12.07.2012
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 1.1 Anexa 5

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor, delegat de Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale la nivelul judeţului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de administraţie al Casei Corpului Didactic Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri judeţeni în Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periş.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 80/2010 privind numirea membrilor în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi din judeţul Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC APĂ – CANAL ILFOV SA.

13. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare şi de Urbanism a judeţului Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Conducere al Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia judeţeană de aplicare a legii fondului funciar.

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente în derularea Planului european de ajutorare în favoarea persoanelor cele mai defavorizate (PEAD) pe anul 2012.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 16.05.2012
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre pentru revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 2

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 1.1 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 7+8

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 116/2010 de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 187/2009 privind aprobarea contribuţiei judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la proiectul „ Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi Canalizare din judeţul Ilfov” privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 1.336.822 euro.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.180/2009 privind aprobarea cererii de finanţare aferentă proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani- judeţul Ilfov în cadrul POR , Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.107/2011 privind depunerea Cererii de finanţare aferentă proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico social – Domneşti - judeţul Ilfov în cadrul POR , Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2011. Anexa

9. Proiect de hotărâre privind definitivarea „Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 2

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2011 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov. Proces Verbal Anexe

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 06.02.2012
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate pentru proiectul “Amenajare intersecţie Prelungire Ghencea Domneşti”.

3. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea utilizării şi a autobuzelor urbane pe traseele dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei Paritare pentru asigurarea propunerii de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Vidra în vederea realizării unor obiective de interes public.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Clinceni în vederea realizării unor obiective de interes public.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Moara Vlăsiei în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Grădiştea în vederea realizării unor obiective de interes public.

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei 1 Decembrie în vederea realizării unor obiective de interes public.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Tunari în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Cernica în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

12. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Dărăşti în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Ciorogarla în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al oraşului Popeşti Leordeni în vederea realizării unor obiective de interes public.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic Ilfov.

16. Proiect de hotărâre hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 27/2008 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Contrans Ilfov SA.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contribuţii din bugetul local al judeţului Ilfov pentru ADIA Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Act Adiţional şi majorării capitalului social al S.C. APĂ- CANAL ILFOV S.A.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 101/2011 privind participarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov la Proiectul ASEC – Acces la servicii e – sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul liniei de finanţare POS CCE , Axa III – 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.180/2009 privind aprobarea cererii de finanţare aferentă proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani- judeţul Ilfov în cadrul POR , Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.107/2011 privind depunerea Cererii de finanţare aferentă proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico social – Domneşti - judeţul Ilfov în cadrul POR , Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unor imobile situate în comuna Periş, judeţul Ilfov, aflate în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa 1  Anexa 2 Anexa 3

23. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de ambulanţă Bucureşti Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, situat în comuna Baloteşti, sat Săftica, judeţul Ilfov.

24. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ilfov.

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012. Anexa 1  Anexa 2

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

27. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului „Regiuni pentru Reciclare „ (R4R) în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C finanţat de FEDR.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

29. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2011. Anexa  

30. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii CJI nr. 116/2010 de modificare a Hotărârii CJI nr. 187/2009 privind aprobarea contribuţiei judeţului Ilfov prin Consiliul Judetean Ilfov la proiectul „ Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi Canalizare din judeţul Ilfov”.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu , comuna Cernica, judeţul Ilfov.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2012 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

34. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a doamnei Anghel Rodica.

35. Proiect de hotărâreprivind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Enache Lucian.

36. Proiect de hotărâreprivind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Gherasim Gabriel Lucian.

37. Proiect de hotărâreprivind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Moisescu Iulian.

38. Proiect de hotărâreprivind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Nae Nicolae.

39. Proiect de hotărâreprivind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean şi implicit a celui de vicepreşedinte al Consiliului Judetean Ilfov a domnului Roman Gheorghe.

40. Prezentarea raportului cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II 2011. Raport

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 23.12.2011
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate pentru proiectul” “Amenajare intersecţie Prelungire Ghencea Domneşti”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pe trimestrul III 2011. Anexa

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pe trimestrul IV 2011. Anexa 1

4. Proiect de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2011. Anexa 1

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 21.12.2011
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate pentru proiectul” “Amenajare intersecţie Prelungire Ghencea Domneşti”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pe trimestrul III 2011. Anexa

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pe trimestrul IV 2011. Anexa 1

4. Proiect de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2011. Anexa 1

6. Proiect de hotărâre privind eliberarea licenţelor de execuţie de traseu în regim de curse regulate speciale între localităţile din judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

7. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea întreprinderii demersurilor necesare introducerii autobuzelor urbane pe traseele dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru asigurarea propunerii de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Vidra în vederea realizării unor obiective de interes public.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Clinceni în vederea realizării unor obiective de interes public.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Moara Vlăsiei în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

12. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Grădiştea în vederea realizării unor obiective de interes public.

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei 1 Decembrie în vederea realizării unor obiective de interes public.

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Tunari în vederea realizării unor obiective de interes public.

15. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Cernica în vederea realizării unor obiective de interes public.

16. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Dărăşti în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

17. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Ciorogârla în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

18. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al oraşului Popeşti Leordeni în vederea realizării unor obiective de interes public.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu “ Asociaţia CENTRUL ROMÂN PENTRU INIŢIATIVA SOCIALĂ” în vederea realizării în comun a unei acţiuni culturale.

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic Ilfov.

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 96/2010 ( consiliu administraţie spital Balăceanca)

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contribuţii din bugetul local al Judeţului Ilfov pentru ADIA Ilfov.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Act Adiţional şi majorării capitalului social al S.C. APĂ- CANAL ILFOV S.A.

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 101/2011 privind participarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov la Proiectul ASEC - Acces la servicii e-sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat in cadrul liniei de finantare POS CCE, Axa III - 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Initiatori : Presedintele ,si vicepre,edintii Consiliului Judetean Ilfov.

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.180/2009 privind aprobarea cererii de finanţare aferentă proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Ciolpani- judetul Ilfov în cadrul POR, Axa prioritara 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

26. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei fundaţii a judeţului Ilfov.

27. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ilfov.

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012. Anexa 2

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

30. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului „Regiuni pentru Reciclare „ (R4R) în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C finanţat de FEDR.

31. Prezentarea raportului cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II 2011.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.11.2011
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate pentru proiectul” “Amenajare intersecţie Prelungire Ghencea Domneşti”.

2. Proiect de hotărâre privind eliberarea licenţelor de execuţie de traseu în regim de curse regulate speciale între localităţile din judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

3. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea utilizării şi a autobuzelor urbane pe traseele dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru asigurarea propunerii de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Vidra în vederea realizării unor obiective de interes public.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Clinceni în vederea realizării unor obiective de interes public.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Moara Vlăsiei în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Grădiştea în vederea realizării unor obiective de interes public.

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei 1 Decembrie în vederea realizării unor obiective de interes public.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Tunari în vederea realizării unor obiective de interes public.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Cernica în vederea realizării unor obiective de interes public.

12. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Dărăşti în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Ciorogârla în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu “ Asociaţia CENTRUL ROMÂN PENTRU INIŢIATIVA SOCIALĂ” în vederea realizării în comun a unei acţiuni culturale.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pe trimestrul III 2011. Anexa

16. Proiect de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2011. Anexa 1

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contribuţii din bugetul local al Judeţului Ilfov pentru ADIA Ilfov.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 101/2011 privind participarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov la Proiectul ASEC - Acces la servicii e-sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat in cadrul liniei de finantare POS CCE, Axa III - 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.180/2009 privind aprobarea cererii de finanţare aferentă proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Ciolpani- judetul Ilfov în cadrul POR, Axa prioritara 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 10.11.2011
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov a doamnei Manicea Cristina.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei/domnului __________________________________ în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate pentru proiectul” “Amenajare intersecţie Prelungire Ghencea Domneşti”.

4. Proiect de hotărâre privind eliberarea licenţelor de execuţie de traseu în regim de curse regulate speciale între localităţile din judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea utilizării şi a autobuzelor urbane pe traseele dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei paritare pentru asigurarea propunerii de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Vidra în vederea realizării unor obiective de interes public.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Clinceni în vederea realizării unor obiective de interes public.

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Moara Vlăsiei în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Grădiştea în vederea realizării unor obiective de interes public.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei 1 Decembrie în vederea realizării unor obiective de interes public.

12. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Tunari în vederea realizării unor obiective de interes public.

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Cernica în vederea realizării unor obiective de interes public.

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Dărăşti în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

15. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Ciorogârla în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu “ Asociaţia CENTRUL ROMÂN PENTRU INIŢIATIVA SOCIALĂ” în vederea realizării în comun a unei acţiuni culturale.

17. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Act Adiţional şi majorării capitalului social al S.C. APĂ- CANAL ILFOV S.A. Act adiţional

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pe trimestrul III 2011. Anexa

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2011. Anexa 1

21. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unor spaţii situate în comuna Periş, str. Principală, nr. 507, judeţul Ilfov, aflate în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

22. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc “Dr. Maria Burghele”.

23. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei Fundaţii a Judeţului Ilfov.

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Ilfov situat în comuna Baloteşti, sat Săftica.

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 27/05.08.2008 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Contrans Ilfov S.A.

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 96/07.09.2010.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contribuţii din bugetul local al Judeţului Ilfov pentru ADIA Ilfov.

28. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a doamnei Anghel Rodica.

29. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Enache Lucian.

30. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Gherasim Gabriel Lucian.

31. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Moisescu Iulian.

32. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Nae Nicolae.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.09.2011
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 60/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectele”Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea” “Crearea Parcului “Dintre flori” – Amenajarea arhitecturală şi peisagistică a acestuia, oraşul Buftea”, “Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale în oraşul Buftea"” "Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Buftea”, Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flămânzeni din oraşul Buftea”, “Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Buftea” în cadrul POR Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de investiţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane. Anexa

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 22 din 04.03.2010 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Voluntari cu proiectul “Planul integrat de dezvoltare urbană a oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional , Axa 1-2 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” DMI 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană”.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 80 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 61 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi din zona de blocuri aferentă străzii Lotusului din oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1–“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul: Poli de dezvoltare urbană”. Anexa 1

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 81 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 62 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Crearea parcului de interes public Pipera, din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul: Poli de dezvoltare urbană”. Anexa 1

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 82 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 63 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari”în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul: Poli de dezvoltare urbană”. Anexa 1

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 84 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 66 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din oraşul Voluntari ,judeţul Ilfov” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari”în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul: Poli de dezvoltare urbană”. Anexa 1

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele Consilii Locale din Judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu unele structuri sportive în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de educaţie şi sport.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 103/08.07.2011 pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 97/2011.

10. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind preluarea şi gestionarea programului de transport public de persoane prin curse regulate între judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei Paritare pentru asigurarea propunerii de atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de conducere al Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 16.08.2011
Convocator   Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului “Regiuni pentru Reciclare” (R4R) în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C finanţat de FEDR. Anexa 1 Anexa 2

2. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 183 din 30.10.2009 privind depunerea Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domneşti –judeţul Ilfov”.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 181 din 30.10.2009 aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea , dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Maternal “Mama şi Copilul” Săftica -judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2.

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi după caz, casării, a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele Consilii Locale din Judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.60/2008 privind reactualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare şi de Urbanism a Judeţului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului –cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al judeţului Ilfov, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu medical nevândut şi a terenului aferent aflat în proprietatea privată a judeţului Ilfov. Anexa 1

9. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu, aflat în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa Anexa 1 Anexa 2

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a unor spaţii situate în oraşul Voluntari, aflate în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov. Anexa 1 Anexa 2

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 87/2010 privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov. Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

12. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 301A, km.0+000(Glina)-km. 2+900 (Glina)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier pe DJ 301 A, km.0+000(Glina)-km. 2+900 (Glina)”-în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

14. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul :”Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov –DJ 601, km 0+000 (Autostrada A1) –km 7+000 Giurgiu)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov-DJ 601 km 0+000 (Autostrada A1) –km 7+000 (Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

16. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov –DJ 601A, km 1+600 (Bucureşti)-km 11+500 (Giurgiu)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul:”Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov – DJ 601 A km 1+600 (Bucureşti) –km 11+500 (Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

18. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul:” Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov-DJ 101M, km 0+000(DN 1)-km 4+600 (lacul Snagov DJ 111)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov-DJ 101 M km 0+000 (DN 1)- km 4+600 (lacul Snagov DJ 111)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 – “Îmbunătăţirea Infrastructurii de transport regionale şi locale”.

20. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov –DJ 401, km 6+520(Centura Bucureşti)-km 19+000 (Limita jud. Giurgiu”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul : “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov –DJ 401 km 6+520 (Centura Bucureşti) – km 19+000(Limită judeţ Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

22. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul : “Modernizare drum judeţean DJ 101, km 12+970 (Baloteşti) –km 37+549 ( Sitaru)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional , Axa 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

23. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul :”Modernizare drum judeţean DJ 184, km 0+000-km 3+180, Dascălu”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

24. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul :”Modernizare drum judeţean DJ 101 N, km 0+000 (Ciolpani)-km 3+098 (Siliştea Snagovului)”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

25. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 602 –km 15+866 (Dârvari)-km 18+900 (Ciorogârla) –în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

26. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra)-km. 28+209 (Domneşti)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 80 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 61 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi din zona de blocuri aferentă străzii Lotusului din oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”. Anexa 1

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 81 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 62 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Crearea parcului de interes public Pipera, din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul :Poli de dezvoltare urbană”. Anexa 1

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 82 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 63 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari”în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul :Poli de dezvoltare urbană”. Anexa 1

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 83 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 65 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari”în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul :Poli de dezvoltare urbană”. Anexa 1

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 84 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 66 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din oraşul Voluntari ,judeţul Ilfov” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari”în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul :Poli de dezvoltare urbană”. Anexa 1

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu “Asociaţia PHILSON YOUNG” în vederea realizării în comun a unei acţiuni culturale.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012, pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean Ilfov şi serviciilor publice subordonate: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Ilfov. Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 23/26.02.2009 privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Cazarmă 1148” situat în comuna Jilava, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente în derularea Planului European de ajutorare în favoarea persoanelor cele mai defavorizate (PEAD) pe anul 2011.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării în comun a unor acţiuni pentru stabilirea modalităţilor de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei la nivelul judeţului Ilfov.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocieri Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu unele structuri sportive din judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea:” Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2011-2012”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 8.07.2011

Convocator   Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2010-buget propriu-. Anexa 1Anexa 2  Anexa 4

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2011. Anexa 1

3. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului “Regiuni pentru Reciclare” (R4R) în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C finanţat de FEDR. Anexa 1  Anexa 2

4. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 183 din 30.10.2009 privind depunerea Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domneşti –judeţul Ilfov”.

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării  şi după caz, casării, a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele Consilii Locale din Judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.60/2008 privind reactualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare şi de Urbanism a Judeţului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului –cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al judeţului Ilfov, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu medical nevândut şi a terenului aferent aflat în proprietatea privată a judeţului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu, aflat în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa  Anexa 1Anexa 2

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a unor spaţii situate în oraşul Voluntari, aflate în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov. Anexa 1  Anexa 2

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 87/2010 privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov. Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3

13. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 301A, km.0+000(Glina)-km. 2+900 (Glina)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier pe DJ 301 A, km.0+000(Glina)-km. 2+900 (Glina)”-în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

15. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul :”Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov –DJ 601, km 0+000 (Autostrada A1) –km 7+000 Giurgiu)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov-DJ 601 km 0+000 (Autostrada A1) –km 7+000 (Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

17. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov –DJ 601A, km 1+600 (Bucureşti)-km 11+500 (Giurgiu)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul:”Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov – DJ 601 A km 1+600 (Bucureşti) –km 11+500 (Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

19. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul:” Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov-DJ 101M, km 0+000(DN 1)-km 4+600 (lacul Snagov DJ 111)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov-DJ 101 M km 0+000  (DN 1)- km 4+600 (lacul Snagov DJ 111)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 – “Îmbunătăţirea Infrastructurii de transport regionale şi locale”.

21. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov –DJ 401, km 6+520(Centura Bucureşti)-km 19+000 (Limita jud. Giurgiu”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul : “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov –DJ 401 km  6+520 (Centura Bucureşti) – km 19+000(Limită judeţ Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

23. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul : “Modernizare drum judeţean DJ 101, km 12+970 (Baloteşti) –km 37+549 ( Sitaru)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional , Axa 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

24. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul :”Modernizare drum judeţean  DJ 184, km 0+000-km 3+180, Dascălu”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

25. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul :”Modernizare drum judeţean  DJ 101 N, km 0+000 (Ciolpani)-km 3+098 (Siliştea Snagovului)”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

26. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 602 –km 15+866 (Dârvari)-km 18+900 (Ciorogârla) –în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

27. Proiect de hotărâre privind participarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov la Proiectul “ASEC- Acces la servicii e-sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat” în cadrul liniei de finanţare POS CCE, Axa III – 3.2.4”Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 80 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 61 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi din zona de blocuri aferentă străzii Lotusului din oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”. Anexa.

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 81 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 62 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Crearea parcului de interes public Pipera, din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul :Poli de dezvoltare urbană”. Anexa.

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 82 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 63 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari”în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul :Poli de dezvoltare urbană”. Anexa.

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 83 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 65 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari”în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul :Poli de dezvoltare urbană”. Anexa.

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 84 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 66 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din oraşul Voluntari ,judeţul Ilofov” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari”în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1 –“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere” DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul :Poli de dezvoltare urbană”. Anexa.

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 181 din 30.10.2009 aferentă proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Maternal „Mama şi Copilul” Săftica – judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.06.2011

Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2010-buget propriu-. Anexa 1  Anexa 2  Anexa 4

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2011. Anexa 1

3. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului “Regiuni pentru Reciclare” (R4R) în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C finanţat de FEDR. Anexa 1 Anexa 2

4. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 183 din 30.10.2009 privind depunerea Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domneşti –judeţul Ilfov”.

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi după caz, casării, a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele Consilii Locale din Judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.60/2008 privind reactualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare şi de Urbanism a Judeţului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului –cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al judeţului Ilfov, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu medical nevândut şi a terenului aferent aflat în proprietatea privată a judeţului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu, aflat în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa Anexa 1 Anexa 2

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a unor spaţii situate în oraşul Voluntari, aflate în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov. Anexa 1  Anexa 2

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 87/2010 privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov. Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

13. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 301A, km.0+000(Glina)-km. 2+900 (Glina)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier pe DJ 301 A, km.0+000(Glina)-km. 2+900 (Glina)”-în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

15. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul :”Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov –DJ 601, km 0+000 (Autostrada A1) –km 7+000 Giurgiu)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov-DJ 601 km 0+000 (Autostrada A1) –km 7+000 (Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

17. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov –DJ 601A, km 1+600 (Bucureşti)-km 11+500 (Giurgiu)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul:”Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov – DJ 601 A km 1+600 (Bucureşti) –km 11+500 (Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

19. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul:” Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov-DJ 101M, km 0+000(DN 1)-km 4+600 (lacul Snagov DJ 111)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul: “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov-DJ 101 M km 0+000 (DN 1)- km 4+600 (lacul Snagov DJ 111)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 – “Îmbunătăţirea Infrastructurii de transport regionale şi locale”.

21. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov –DJ 401, km 6+520(Centura Bucureşti)-km 19+000 (Limita jud. Giurgiu”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul : “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din judeţul Ilfov –DJ 401 km 6+520 (Centura Bucureşti) – km 19+000(Limită judeţ Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul : “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Judeţul Ilfov – DJ 401, km 6+520 (Centura Bucureşti)-km 19+000 (Limita jud. Giurgiu)”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

24. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul : “Modernizare drum judeţean DJ 101, km 12+970 (Baloteşti) –km 37+549 ( Sitaru)”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional , Axa 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

25. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul :”Modernizare drum judeţean DJ 184, km 0+000-km 3+180, Dascălu”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

26. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul :”Modernizare drum judeţean DJ 101 N, km 0+000 (Ciolpani)-km 3+098 (Siliştea Snagovului)”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

27. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 602 –km 15+866 (Dârvari)-km 18+900 (Ciorogârla) –în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 10.06.2011

Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Periş.

2. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului Mihăescu Ion Ovidiu în funcţia de Director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periş, judeţul Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul privat al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a unui imobil aflat în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în vederea realizării unui schimb de imobile.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 181 din 30.10.2009 aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Maternal “Mama şi Copilul” Săftica – judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 182 din 30.10.2009 aferentă finanţării proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 5 Periş-judeţul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.05.2011

Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pe trimestrul I 2011. Anexa

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2011. Anexa 1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 101, km 12+970 (Baloteşti)-km 37+549 (Sitaru)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 184, km 0+000 -km 3+180, Dascălu “în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare sistem rutier pe DJ 401 Centură-Limită de Judeţ Călăraşi, km 6+520 - km 20+053 “în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare sistem rutier pe DJ 401 A Vidra-Domneşti, km 0+000 - km 28+209 “în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 101N, km 0+000 (Ciolpani)-km 3+098 (Siliştea Snagovului)”în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare sistem rutier pe DJ 601A , km 1+600 (Bucureşti) - km 11+710 (Giurgiu) “în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare sistem rutier pe DJ 602 , km 15+866 (Dârvari) - km 18+900 (Ciorogârla) “în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional ,Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor drumuri de interes local aflate în domeniul public al comunei Mogoşoaia , din administrarea Consiliului Local al comunei Mogoşoaia în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

11. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 133/30.11.2010 privind trecerea unor drumuri de interes local (DC 126 şi 29) aflate în domeniul public al comunei Găneasa, din administrarea Consiliului Local al comunei Găneasa în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu “Asociaţia DeMolay România” pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 111/2010, privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia Club Sportiv “Virgil”, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

14. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unor spaţii situate în oraşul Voluntari ,aflate în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov. Anexa 1 Anexa 2

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului traseelor de transport local Bucureşti Ilfov valabil pe perioada 2011-2017. Anexa  Anexa 1

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean valabil pentru perioada 2011-2017.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov , cu unele Consilii Locale, din Judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public (Vidra şi Ciorogârla).

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 64 din 16.06.2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI ÎN ORAŞUL VOLUNTARI din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari în cadrul POR, Axa 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană sub domeniul Poli de dezvoltare urbană. Anexa 1

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 61 din 16.06.2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul MODERNIZAREA ARHITECTURALĂ ŞI PEISAGISTICĂ A SPAŢIILOR VERZI DIN ZONA DE BLOCURI AFERENTĂ STRĂZII LOTUSULUI DIN ORAŞUL VOLUNTARI, din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari în cadrul POR , Axa 1 –Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană sub domeniul Poli de dezvoltare urbană. Anexa 1

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 62 din 16.06.2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul CREAREA PARCULUI DE INTERES PUBLIC PIPERA DIN ORAŞUL VOLUNTARI, JUDEŢUL ILFOV din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari în cadrul POR, Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana sub domeniul Poli de dezvoltare urbană. Anexa 1

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 63 din 16.06.2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice cu indicatorii aferenţi ,pentru proiectul ACHIZIŢIONAREA ŞI INSTALAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ÎN ORAŞUL VOLUNTARI din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari în cadrul POR, Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana sub domeniul Poli de dezvoltare urbană. Anexa 1

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 65 din 16.06.2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice cu indicatorii aferenţi ,pentru proiectul DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC CU REŢEA SUBTERANĂ ÎN ORAŞUL VOLUNTARI din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari în cadrul POR, Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana sub domeniul Poli de dezvoltare urbană. Anexa 1

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 66 din 16.06.2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice cu indicatorii aferenţi ,pentru proiectul MODERNIZAREA ARHITECTURALĂ ŞI PEISAGISTICĂ A ALINIAMENTELOR VERZI STRADALE DIN ORAŞUL VOLUNTARI, JUDEŢUL ILFOV din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari în cadrul POR, Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana sub domeniul Poli de dezvoltare urbană. Anexa 1

24. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Mănăstirea Căldăruşani la proiectul “Restaurare, consolidare şi reabilitare Mănăstirea Căldăruşani, sat Lipia, comuna Gruiu, judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 5-“Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” DMI 5.1-Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe. Anexa 1 Acord

25. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Nuci şi Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru la proiectul “Restaurare, consolidare şi reabilitare, Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru, comuna Nuci, judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 5-“Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” DMI 5.1-Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe. Anexa 1 Acord

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.04.2011
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pe trimestrul I 2011. Anexa

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 1/19.01.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 152/14.12.2010 şi modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 94/07.09.2010 pentru “Contractarea unei finanţări rambursabile de către Consiliul Judeţean Ilfov, pentru asigurarea finanţării în sistem revolving a proiectelor de investiţii de interes judeţean în sumă de 100.000.000 lei, pe o durată de 1 an. Anexa 1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2010 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov. Anexa

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul programului european “EUROPA PENTRU CETĂŢENI”, prin proiectul “SUNT ROMÂN, CETĂŢEAN EUROPEAN”.

5. Proiect de hotărâre privind accesarea fondurilor aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) Axa Prioritară 2- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare, Domeniul Major de Intervenţie 2.2-Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, Operaţiunea – Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusive ISO şi EMAS de către Consiliul Judeţean Ilfov, prin proiectul “Introducerea sistemelor de management al calităţii conform standardelor internaţionale ISO şi EMAS în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov”.

6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Revitalizarea centrelor istorice”(Alive City) în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C finanţat de ERDF Funding. Anexa 1 Anexa 2

7. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov în Grecia. 

8. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Mănăstirea Căldăruşani la proiectul “Restaurare, consolidare şi reabilitare Mănăstirea Căldăruşani, sat Lipia, comuna Gruiu, judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional ,Axa 5-“Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” DMI 5.1-Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Anexa  Acord parteneriat

9. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Nuci şi Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru la proiectul “Restaurarea, consolidarea şi reabilitarea Mănăstirii Sfântul Nicolae-Sitaru, comuna Nuci, judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 5-“Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului “DMI 5.1- Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Anexa  Acord parteneriat

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.03.2011
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri, din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Anexa

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 33/09.03.2011 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6-“Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea Accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, prin proiectul “ÎMPREUNĂ (NE) SCHIMBĂM VIITORUL PREZENT”. Anexa

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 44/09.03.2011 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul Programului European Tineret în Acţiune, prin Proiectul “Eu acţionez, Tu activezi, ÎMPREUNĂ (NE) schimbăm!

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 23.03.2011
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 10/2011 privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2011.

2. Proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul local al judeţului Ilfov, a cofinanţării sumelor aferente lucrărilor necesare finalizării obiectivului de investiţie “Reabilitare pe strada Rezervelor, km. 0+000 – km. 3+500 din comuna Chiajna, judeţul Ilfov”.

3. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 134/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 30/2008, privind constituirea Asociaţiei de devoltare intercomunitară Apă “ADIA-ILFOV”.

4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Judeţean Ilfov pentru asocierea cu Consiliile Locale din judeţul Ilfov în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă ” ADIA –ILFOV”. 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 09.03.2011
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de Cooperare între Judeţul Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov şi Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti în vederea realizării în comun de lucrări publice generale aferente proiectului, ”Penetraţie Prelungire Ghencea-Domneşti”.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2010.

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local.  Anexa

4. Proiect de hotărâre privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011”.  Anexa 1

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 19/26.02.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice pentru obiectivul :”Modernizare sistem rutier pe DJ 301, Pantelimon (DN3)-Cernica-Tânganu, km 0+000 – km 13+000” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.  Anexa

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 101 M, km 0+000 (DN 1)-km 4+639 (Lacul Snagov DJ 111)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 101 N, km 0+000 (Ciolpani) km 3+653 (Siliştea Snagovului)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 101 M, km 12+970 (Baloteşti) –km 33+695 (Sitaru)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 100 , km 12+860 -km 16+818, Ştefăneşti Afumaţi” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare sistem rutier pe DJ 101 A Corbeanca-Limită de Judeţ Dâmboviţa, km 0+000 –14+000” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare sistem rutier pe DJ 601 A km 0+000 (Bucureşti) – km 10+110 (Giurgiu)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare sistem rutier pe DJ 601 km 0+000 (Autostrada A1)-km 8+052 Giurgiu” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 300, km 0+000 (Pantelimon DN 3) –km 12+430 (Şindriliţa DN 2)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul ”Modernizare sistem rutier pe DJ 602 – km 0+000(Darvari)-km 3+034 (Ciorogârla)” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul ”Modernizare sistem rutier pe DJ 301 A km 0+000(Căţelu 100 A)-km2+900 (Glina) ” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie :”Modernizare drum judeţean DJ 184, km 0+000 - km 2+760, Dascălu” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul :”Modernizare sistem rutier pe DJ 401 Centură- Limită de Judeţ Călăraşi, km 0+000 – km 13+533” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul :”Modernizare sistem rutier pe DJ 179 Periş – Buriaş, km 0+000- km 9+775” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul :”Modernizare sistem rutier pe DJ 401 A Vidra- Domneşti, km 0+000- km 28+209” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul :”Modernizare sistem rutier pe DJ 143 Dragomireşti, km 0+000 – km 5+605” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

21. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul” Modernizare sistem rutier pe DJ 143 Dragomireşti ,km 0+000 – km 5+605” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul “Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale , Domeniul Major de Intervenţie 6.4, “Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”, cu proiectul “Promovarea şi dezvoltarea incluziunii pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată şi a tinerilor absolvenţi din judeţul Ilfov, prin cooperare transnaţională”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul Programului Operaţional Sectorial –Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6- “Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2- Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” ,prin proiectul ”ÎMPREUNĂ (NE)SCHIMBĂM VIITORUL PREZENT”

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Stategic pentru anul 2011 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Ilfov.

26. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru mărirea capitalului social al S.C. CONTRANS ILFOV S.A.

27. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Ilfov în proiectul “Dezvoltarea şi dotarea serviciilor specializate pentru intervenţii în regiunea Bucureşti Ilfov”.

28. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Cernica, judeţul Ilfov în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul de Poliţie Ilfov, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 88/14.07.2006 privind înfiinţarea şi susţinerea pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani şi asigurarea contribuţiei de 10% din valoarea totală a finanţării, a serviciilor sociale nou create prin intermediul Programului de Interes Naţional “Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de Centre Sociale de Urgenţă”.

31. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 134/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30/2008, privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apa “ADIA-ILFOV”.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu medical nevândut şi a terenului aferent în proprietate privată a judeţului Ilfov.  Anexa

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.02.2011
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2011. Anexa 1

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.01.2011
Convocator  Proces Verbal

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 152/14.12.2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 94/07.09.2010 privind “Contractarea unei finanţări rambursabile de către Consiliul Judeţean Ilfov, pentru asigurarea finanţării în sistem revolving a proiectelor de investiţii de interes judeţean în sumă de 100.000.000 lei , pe o durată de 1 an”. Anexa 1

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectele de modernizare a unor drumuri judeţene în cadrul Programului Operaţional Regional –Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. Anexa

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectele “Creşterea eficienţei preparării Apei Calde Menajere (ACM) prin utilizarea energiilor regenerabile “ la Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari, Centrul de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti, Centrul Maternal “Mama şi Copilul” Săftica, Centrul de Plasament nr. 5 Periş, Centrul de Plasament nr. 7 Vidra, Spitalul Orăşenesc “Dr.Maria Burghele” Buftea, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Ciolpani, Centrul Medico-Social Domneşti, Spitalul de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” în cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Fondului de Mediu.”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate aferente proiectelor “Creşterea eficienţei preparării Apei Calde Menajere (ACM) prin utilizarea energiilor regenerabile” la Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari, Centrul de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti, Centrul Maternal “Mama şi Copilul” Săftica, Centrul de Plasament nr. 5 Periş, Centrul de Plasament nr. 7 Vidra, Spitalul Orăşenesc “Dr.Maria Burghele” Buftea, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Ciolpani, Centrul Medico-Social Domneşti, Spitalul de Psihiatrie “Eftimie Diamandescu” în cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Fondului de Mediu.”

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Creşterea eficienţei preparării Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, prin utilizarea energiilor regenerabile”, în cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Fondului de Mediu”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent proiectului “ Creşterea eficienţei preparării Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov” în cadrul “Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Administraţia Fondului de Mediu.

7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.134/2010, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30/2008, privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă”ADIA-Ilfov”.

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat privind dezvoltarea şi implementarea proiectului “Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copii şi adolescenţii din România.Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 14.12.2010
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov. Anexa 1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru unele parohii din judeţul Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea la cerere a unui sprijin financiar pentru personalul neclerical.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea :”Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011”. Anexa 2

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Ilfov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov.

 7. Proiect de hotărâre privind iniţierea şi implementarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică pentru un teren în suprafaţă de 16 mp aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa 1  Anexa 2

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu unele Asociaţii Sportive pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

9. Proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul local al judeţului Ilfov a cofinanţării necesare finalizării obiectivului de investiţie “Reabilitare pe strada Rezervelor, km. 0+000 – km.3+500 din comuna Chiajna, Judeţul Ilfov”.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Centrul Regional de Resurse pentru Promovarea şi Dezvoltarea Economiei Sociale în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6- “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1- “Dezvoltarea economiei sociale” şi accesarea fondurilor prin proiectul “COLABORĂM , NE IMPLICĂM ŞI DEZVOLTĂM ÎN ILFOV”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.11.2010
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea reabilitării unor stadioane, necesare desfăşurării Turneului final al Campionatului european de fotbal pentru juniori “Under 19”, ediţia 2011.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov. Anexa 1  Anexa 1.1

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 38/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:”Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN1-Buftea, km 0+000-km 12+000”- în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. Anexa

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 41/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centură-Domneşti, km. 5+000- km.9+975” în vederea obţinerii de finanţari nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. Anexa

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.10/30.01.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 101C DN 1-Căldăruşani, km 0+000 – km 10+780, respectiv km 14+700- km 21+072” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. Anexa

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 147/14.09.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul:” Modernizare sistem rutier pe DJ 101B DN1 –Snagov – Gruiu, km 17+000 – km 35+000” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional Axa 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. Anexa

7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru mărirea capitalului social al S.C. CONTRANS ILFOV S.A.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.29/22.04.2009 privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010”, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 76/02.07.2010 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 100/07.09.2010. Anexa 1  Anexa 2

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Ilfov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui drum de interes local (DC 3A) aflat în domeniul public al comunei Dobroeşti, din administrarea Consiliului Local al comunei Dobroeşti în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unor drumuri de interes local (DC 126 şi DC 29) aflate în domeniul public al comunei Găneasa, din administrarea Consiliului Local al comunei Găneasa în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru unele parohii din judeţul Ilfov.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30/2008, privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă”ADIA-Ilfov”.

15. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu consiliul Local Periş în vederea realizării obiectivului de interes public , “Casa memorială Toma Caragiu”.

16. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public .

17. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Ilfov pentru executarea unor lucrări de racordare la reţeaua stradală de canalizare pe terenul aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, pentru imobilul Grup Şcolar “Nicolae Bălcescu” Voluntari, situat în B-dul Voluntari nr. 94-98, oraş Voluntari.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 80/02.07.2010 privind numirea membrilor în Consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi , din judeţul Ilfov.

19. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local “Lărgirea străzii Cristalului “ în oraşul Bragadiru, judeţ Ilfov.

20. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă-Ilfov a unui spaţiu din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.10.2010
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea :”Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2010-2011”. Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 38/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:”Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN1-Buftea, km 0+000-km 12+000”- în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. Anexa

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 41/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centură-Domneşti, km. 5+000- km.9+975” în vederea obţinerii de finanţari nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. Anexa

4. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru mărirea capitalului social al S.C. CONTRANS ILFOV S.A.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.29/22.04.2009 privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010”, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 76/02.07.2010 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 100/07.09.2010. Anexa 1  Anexa 2

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui drum de interes local (DC 3A) aflat în domeniul public al comunei Dobroeşti, din administrarea Consiliului Local al comunei Dobroeşti în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Consiliul Judeţean Ilfov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei-Bucureştilor Mănăstirea Pasărea judeţul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 07.09.2010
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov. Anexa 1

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Contractării unei finanţări rambursabile de către Consiliul Judeţean Ilfov, pentru asigurarea finanţării în sistem revolving a proiectelor de investiţii de interes judeţean în sumă de 100.000.000 lei, pe o durată de 1 an”. Anexa 

3. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a domnului Chidoveţ Cristian în funcţia de Director al Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.80/20.07.2010 privind numirea membrilor în Consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, din Judeţul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov a structurii proprii de management al unităţilor de asistenţă medicală preluate. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Ilfov. 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Acordului de Cooperare privind derularea Planului European de Ajutorare în favoarea persoanelor cele mai Defavorizate –PEAD 2010 dintre Consiliul Judeţean Ilfov şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 29/22.04.2009 privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010”, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 76/02.07.2010.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 41/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centură-Domneşti, km. 5+000-km. 9+975”- în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, AXA 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 43/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 401 D, Dărăşti-1 Decembrie, km. 0+000 km.5+500”- în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, AXA 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 44/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:”Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson V, Găneasa-Brăneşti, km. 20+485-km. 25+985”- în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.7/30.01.2009, privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 200, Centură-Ştefăneşti-Dascălu-Grădiştea, km. 6+200-km.27+225”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate necesar identificării de locaţii pentru instalaţia de valorificare energetică a deşeurilor ce va fi propusă în regiunea Bucureşti-Ilfov urmare a consultanţei "Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Anexa 2 din POS Mediu.”

14. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Petrăchioaia, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

15. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

16. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Grădiştea, în vederea finalizării unui obiectiv de interes public.

17. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru mărirea capitalului social al S.C. CONTRANS ILFOV S.A.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Consiliul Local 1 Decembrie prin Clubul Polisportiv FC 1 Decembrie, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia Sportivă Fotbal Club Lindab Ştefăneşti, Judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia Club Sportiv “Virgil”, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Clubul Sportiv Viitorul Domneşti, cu sediul în Comuna Domneşti, Judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

22. Proiect de hotărâre privind asigurarea la cerere a unui sprijin financiar pentru personalul neclerical.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru unele parohii din judeţul Ilfov.

24. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov la Bruxelles – Belgia cu prilejul evenimentelor Open Days 2010.

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 187/2009 privind aprobarea contribuţiei judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Ilfov”. 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa extraordinară din 12.08.2010
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa 1  Anexa 2

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării structurii organizatorice a aparatului propriu al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei al Judeţului Ilfov. Anexa 1  Anexa 2

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 19/2007 privind înfiinţarea Serviciului Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov. Anexa 1  Anexa 2

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 61/2008 privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. Anexa 1  Anexa 2

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 151/2007 privind înfiinţarea Autorităţii de Transport Ilfov. Anexa 1  Anexa 2

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.94/2006 privind înfiinţarea Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională al Judeţului Ilfov. Anexa 1  Anexa 2

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 6/27.01.2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ilfov. Anexa 1  Anexa 2

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea reorganizării structurii organizatorice a Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Judeţean Ilfov. Anexa 1  Anexa 2  

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 02.07.2010
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov. Anexa 1  Anexa 1.1

2. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov pentru dezvoltarea de proiecte de interes judeţean şi accesarea fondurilor aferente Fondului Social European Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 “Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor de stare civilă în judeţul Ilfov”. Anexa

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 29/22.04.2010 privind definitivarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010. Anexa

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 67/2008 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti. Anexa 1  Anexa 2

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale pentru unităţile sanitare cu paturi din judeţul Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi din judeţul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 16.06.2010
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectele “ Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea”, “ Crearea Parcului “Dintre flori” –Amenajarea arhitecturală şi peisagistică a acestuia, oraşul Buftea”, “ Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale în oraşul Buftea”, “Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public , cu reţea subterană, în oraşul Buftea”, “ Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flămânzeni din oraşul Buftea”, “Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Buftea” în cadrul POR Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere, Domeniul major de investiţie 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul : Centre urbane.  Anexa 1  Anexa 2

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi din zona de blocuri aferentă străzii Lotusului din oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Crearea parcului de interes public Pipera, din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizare drumuri în oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din oraşul Voluntari judeţul Ilfov” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”. Anexa 1  Anexa 2

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov în vederea asocierii cu unele instituţii/persoane juridice din judeţul Ilfov, pentru promovarea unor proiecte de cultură şi sport pentru tineret.

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Brăneşti, judeţul Ilfov în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 29/14.04.2003 privind înfiinţarea Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane – Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 21.05.2010
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2009- buget propriu. Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3  Anexa 4

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea fondului de rulment. Anexa

4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Bucureşti –Ilfov a unui spaţiu situat în comuna Baloteşti, sat Săftica, Calea Bucureşti nr. 2 A, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei Popescu Florentina – Ramona în funcţia de Director al Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei al Judeţului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 39/2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, Tronson IV, Afumaţi – Găneasa, Km. 17+100 – km.20+482” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. Anexa

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 147/2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1- Snagov - Gruiu, Km. 17+100 – km.35+000” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. Anexa

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 186 din 30.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Ilfov”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.04.2010
Convocator

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2010 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

2.  Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru reţeaua unităţilor de învăţământ din Judeţul Ilfov pentru anul şcolar 2010-2011.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov, pentru anul fiscal 2010.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru servicii prestate de Camera Agricolă a Judeţului Ilfov în anul 2010 a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa

5. Proiect de hotărâre privind definitivarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii Organizatorice a Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti. Anexa 1 Anexa 2

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 182 din 30.10.2009 privind depunerea Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 5 Periş – Judeţul Ilfov”.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 183 din 30.10.2009 privind depunerea Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea , modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domneşti –judeţul Ilfov”.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 4/27.01.2010.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 5/27.01.2010.

11. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 129/20.11.2007 privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Local al comunei Tunari în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a terenului arabil în suprafaţă de 800 mp situat în comuna Tunari, str. Traian, nr.1B, judeţul Ilfov aflat în domeniul public al comunei Tunari.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 14/26.02.2010 privind încheierea unui Protocol de înfrăţire şi cooperare între Consiliul Judeţean Ilfov din România şi Provincia Jiangsu din Republica Populară Chineză.

14. Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de parteneriat cu Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 în vederea derulării în judeţul Ilfov a Proiectului “Corupţia ne priveşte pe toţi” finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11/AC 16 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Colaborare între Ministerul Mediului şi Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului şi Consiliul Judeţean Ilfov în vederea implementării comune a Proiectului privind “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, finanţat din fonduri rambursabile de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi fonduri locale de la Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale.

16. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al oraşului Chitila, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public. Anexa

17. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Jilava , în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public

18. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Cornetu în vederea finalizării obiectivului de interes public aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 61/2009.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe şi proiecte de educaţie şi sport pentru tineret.

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2010. Anexa 1  Anexa 1.1

21. Diverse

- Proiect de hotărâre privind asocierea între Consiliul Judeţean Ilfov şi autorităţile abilitate, conform legii, în vederea întăririi regulilor de disciplină pentru efectuarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi , în regiunea Bucureşti – Ilfov.

- Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public. 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 27/05.08.2008 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a S. C. Contrans Ilfov S.A. 

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 04.03.2010
Convocator

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2010. Anexa

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ilfov –Nord.

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea accesării fondurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, măsura 431, “Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, sub – măsura 431.1 Construcţie de parteneriate public private, Faza 3, “Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL” de către Consiliul Judeţean Ilfov prin proiectul “ Constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) Ilfov Nord”.

4. Proiect de hotarâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Voluntari cu proiectul “Planul integrat de dezvoltare urbană al oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul :Poli de dezvoltare urbană”.

5. Proiect de hotarâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Buftea cu proiectul “Planul integrat de dezvoltare urbană al oraşului Buftea” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub–domeniul: Poli de dezvoltare urbană”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.02.2010
Convocator

1. Proiect de hotarâre privind încheierea unui Protocol de înfrăţire şi cooperare între Consiliul Judeţean Ilfov din România şi Provincia Jiangsu din Republica Populară Chineză.

2. Proiect de hotarâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 195/2009 privind aprobarea propunerii de trecere a Lacului Snagov, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea A.N. “Apele Române” în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2009 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov.

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ilfov –Nord.

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea accesării fondurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, măsura 431, “Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, sub – măsura 431.1 Construcţie de parteneriate public private, Faza 3, “Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL” de către Consiliul Judeţean Ilfov prin proiectul “ Constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) Ilfov Nord”.

6. Proiect de hotarâre privind trecerea unui imobil (teren-construcţii) din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.01.2010
Convocator

1. Proiect de hotarâre privind acordul pentru utilizarea sumelor rămase din împrumuturile interne BCR în anul 2010.

2. Proiect de hotarâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2009.

 3 Proiect de hotarâre privind constatarea încetării calităţii de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Ilfov a domnului Şerban Ion.

4. Proiect de hotarâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 107/ 19.06.2009, privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Voluntari cu proiectul “Infrastructură DJ 200 B (Şoseaua Pipera – Tunari)” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătaţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”DMI 2.1.

5. Proiect de hotarâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 119/ 19.06.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Infrastructură DJ 200 B (Şoseaua Pipera – Tunari)”.

6. Proiect de hotarâre privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ilfov.

7. Proiect de hotarâre privind modificarea contractelor de concesiune încheiate de Consiliul Judeţean Ilfov cu reprezentanţii legali ai unor societăţi civile medicale.

8. Proiect de hotarâre privind stabilirea redevenţei pentru spaţiile medicale din imobilele având locaţia în oraşul Buftea, respectiv comuna Baloteşti, aflate în domeniul privat al judeţului Ilfov.

9. Proiect de hotarâre privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale.

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ilfov –Nord.

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea accesării fondurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, măsura 431, “Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, sub – măsura 431.1 Construcţie de parteneriate public private, Faza 3, “Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL” de către Consiliul Judeţean Ilfov prin proiectul “ Constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) Ilfov Nord”.

 12. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 79/18.12.2008, privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul „Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1- Snagov– Gruiu, km. 17+000 – km. 35+000” – în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 -„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”  Anexa 1

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 18.12.2009
Convocator

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2009.

2. Proiect de hotarâre pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Ilfov nr. 52/27.03.2009 privind definitivarea "Programului anual de achizitii publice pe anul 2009”, modificata si completata de Hotarârile Consiliului judetean Ilfov nr.60/22.04.2009, nr.98/19.06.2009 si nr. 141/14.09.2009.

3. Proiect de hotarâre privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului a judetului Ilfov.

4. Proiect de hotarâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Ilfov nr. 106/2005 privind înfiintarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Ilfov.

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea înfiintarii Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Ilfov –Nord.

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea accesarii fondurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, masura 431, “Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului”, sub – masura 431.1 Constructie de parteneriate public private, Faza 3, “Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor pentru selectia GAL” de catre Consiliul Judetean Ilfov prin proiectul “ Constituirea Grupului de Actiune Locala (GAL) Ilfov Nord”.

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea masuratorilor cadastrale de catre S.C. TOPRO S.R.L. pentru drumurile si obiectivele aferente acestora (acostamente, santuri, trotuare în interiorul localitatii, poduri-podete) aflate în domeniul public al judetului Ilfov si administrarea Consiliului Judetean Ilfov, în vederea intabularii acestora de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov.

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea propunerii de trecere a Lacului Snagov, judetul Ilfov, din domeniul public al statului si administrarea A.N. “Apele Române” în domeniul public al judetului Ilfov si administrarea Consiliului Judetean Ilfov.

9. Proiect de hotarâre privind trecerea drumului DC 179, km. 2,5 –km. 13,56, din administrarea Consiliului local al comunei Peris în administrarea Consiliului Judetean Ilfov.

10. Proiect de hotarâre privind acordarea unor premii banesti elevilor din judetul Ilfov care au obtinut rezultate la olimpiadele si concursurile scolare în anul scolar 2008-2009.

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea ratei dobânzii ce urmeaza a fi perceputa în cazul vânzarii în rate a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale.

12. Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat în oras Buftea, Strada Studioului nr.13, judet Ilfov, care face obiectul contractului de concesiune încheiat între Consiliul Judetean Ilfov si doamna Toma Cornelia, titulara a Cabinetului Medical Individual Stomatologic Dr. Toma Cornelia.

13. Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat în oras Buftea, Strada Studioului nr. 13, judet Ilfov, care face obiectul contractului de concesiune încheiate între Consiliul Judetean Ilfov si domnul Pârvan Constantin titular al Laboratorului de Analize Medicale Constantin Pârvan.

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei prepararii Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov , prin utilizarea energiilor regenerabile”.

15. Proiect de hotarâre privind participarea Consiliului Judetean Ilfov cu proiectul “Cresterea eficientei prepararii Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov, prin utilizarea energiilor regenerabile”, în cadrul “Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului finantat prin Administratia Fondului de Mediu”.

16. Proiect de hotarâre privind stabilirea :”Programului anual de achizitii publice pe anul 2010”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.10.2009
Convocator

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea depunerii Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de îngrijire şi Asistenţă Ciolpani-judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operational Regional, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea depunerii Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Maternal “Mama si Copilul” Săftica - judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2.

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea depunerii Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 5 Periş - judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2.

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea depunerii Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domneşti - judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2.

5. Proiect de hotarâre privind aprobarea depunerii Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari -judeţul Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.2.

6. Proiect de hotarâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă al judeţului Ilfov Săftica – Baloteşti, judeţul Ilfov a imobilului situat în satul Săftica, comuna Balotesti, strada Calea Bucureştilor nr..2A, judeţul Ilfov aflat în domeniul public al judeţului Ilfov.

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea măsuratorilor cadastrale efectuate de către S.C. TOPRO S.R.L. pentru drumurile şi obiectivele aferente acestora (acostamente, şanţuri, trotuare în interiorul localităţii, poduri-podeţe) aflate în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea intabulării acestora de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov.

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea iniţierii procedurii de concesionare prin licitaţie publică si documentaţia de atribuire a unor spaţii situate în imobilul P+1 având locaţia în Bulevardul Voluntari nr. 94-98(fosta Str. Şcolii nr. 42) oraş Voluntari, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea propunerii de trecere a Lacului Snagov, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea A.N.”Apele Române” în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Ilfov”.

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea contribuţiei judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Ilfov”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.09.2009
Convocator

1. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Ilfov nr.136/2009 privind rectificarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2009.

2. Proiect de hotarâre privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment al Consiliului Judetean Ilfov.

3. Proiect de hotarâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Ilfov nr. 108 din 19.06.2009 privind “Ordinea de prioritati pentru extinderea retelelor electrice de joasa tensiune în localitatile judetului Ilfov pentru anul 2009”.

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul: “Asfaltare (1,5 km.) si reparatii pod (km. 2+600) peste râul Dâmbovita, pe DC 55 Cernica – Balaceanca” obiectiv finantat prin Hotarârea Guvernului nr. 1256/2005 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice.”

5. Proiect de hotarâre privind avizarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

6. Proiect de hotarâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.

7. Proiect de hotarâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Ilfov în Adunarea Generala a Actionarilor a APA-CANAL ILFOV S.A.

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2010, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ilfov si serviciile publice subordonate: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov si Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor a Judetului Ilfov. Anexa

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea propunerii de trecere a lacului Snagov, judetul Ilfov, din domeniul public al statului si administrarea A.N. “Apele Române” în domeniul public al judetului Ilfov si administrarea Consiliului Judetean Ilfov.

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici” aferent proiectului “ Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire si Asistenta Ciolpani-judetul Ilfov”.

11. Proiect de hotarâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici” aferent proiectului “ Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 5 Peris-judetul Ilfov”.

12. Proiect de hotarâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici” aferent proiectului “ Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari -judetul Ilfov”.

13. Proiect de hotarâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici” aferent proiectului “ Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul Maternal “Mama si Copilul” Saftica -judetul Ilfov”.

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici” aferent proiectului “ Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico Social Domnesti -judetul Ilfov”.

15. Proiect de hotarâre privind asocierea Consiliului Judetean Ilfov cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Ilfov pentru dezvoltarea de proiecte de interes judetean si accesarea fondurilor aferente Programului Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/extinderea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

16. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii “ Panouri solare la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca pentru preparerea Apei Calde Menajere (ACM)-faza studiu de fezabilitate” .

17. Proiect de hotarâre privind participarea Consiliului Judetean Ilfov cu proiectul ”Cresterea eficientei prepararii Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balaceanca prin utilizarea energiilor regenerabile”, în cadrul “Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara energia geotermala si energia eoliana ori alte sisteme care conduc la îmbunatatirea calitatii aerului , apei si solului.”

18. Proiect de hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea nr. 23/2009 privind aprobarea propunerii de trecerea a imobilului “Cazarma 1148” situat în comuna Jilava, judetul Ilfov,din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al judetului Ilfov si administrarea Consiliului Judetean Ilfov.

19. Proiect de hotarâre privind privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Ilfov prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov cu „Asociatia Sportiva Victoria Branesti” pentru promovarea unor programe de educatie si sport pentru tineret

20. Proiect de hotarâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Ilfov prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov cu ,,Fotbal Club Snagov” pentru promovarea unor programe de educatie si sport pentru tineret

21. Proiect de hotarâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Ilfov prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov cu Baza Sportiva Clinceni pentru promovarea unor programe de educatie si sport pentru tineret

22. Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat în oras Buftea, str.Studioului nr.13, judet Ilfov, care face obiectul contractului de concesiune încheiat între Consiliul Judetean Ilfov si doamna Tudorita Calinoiu.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 14.09.2009
Convocator

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al judetului Ilfov.

2. Proiect de hotarâre privind deblocarea si utilizarea fondului de rulment al Consiliului Judetean Ilfov.

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul: “Proiectare si asfaltare pe DC 101 Magurele (DJ 401 A)-Darasti Ilfov (DJ 401 D), km.0+000- km. 4+500 si Proiectare si reparatii Pod pe DC 101 (DJ 400) din DJ 401 A Alunis – Darasti Ilfov, km.0+300” obiectiv finantat prin Hotarârea Guvernului nr. 1256/2005 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice”.

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Proiectare si executie asfaltare pe DC 143 (DJ 143) Dragomiresti Deal – Limita de judet Giurgiu, km. 0+000 – km. 4+970” obiectiv finantat prin Hotarârea Guvernului nr. 1256/2005 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale , alimentarea cu apa a satelor , conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice.

5. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Ilfov nr. 3/23.01.2008 privind participarea Consiliului Judetean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 100 Tronson IV Afumati – Ganeasa km 17+200 – km 21+500 în cadrul licitatiei de finantare lansate prin intermediul Programului Operational Regional, Axa 2-“ Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”.

6. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Ilfov nr. 4/23.01.2008 privind participarea Consiliului Judetean Ilfov cu priectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 100 Tronson V Ganeasa-Branesti km 21+500 –km 28+700 în cadrul licitatiei de finantare lansate prin intermediul Programului Operational Regional, Axa 2 – “Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”.

7. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Ilfov, nr.52/27.03.2009 privind definitivarea “Programului anual de achizitii publice pe anul 2009”, modificata si completata de Hotarârile Consiliului Judetean Ilfov nr. 60/22.04.2009 si nr. 98/19.06.2009.
Anexa 1 Anexa 2

8. Proiect de hotarâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Ilfov nr. 108 din 19.06.2009 privind “Ordinea de prioritati pentru extinderea retelelor electrice de joasa tensiune în localitatile judetului Ilfov pentru anul 2009”.

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Judetean Ilfov – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov, a imobilului Camin Spital Balaceanca (Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Balaceanca), situat în comuna Cernica, judetul Ilfov, aflat în domeniul public al comunei Cernica.

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de Analiza si acoperirea Riscurilor al judetului Ilfov pe anul 2009.

11. Proiect de hotarâre privind participarea Consiliului Judetean Ilfov cu proiectul “Dezvoltarea si dotarea serviciilor profesioniste pentru interventii în situatii de urgenta în regiunea Bucuresti Ilfov” în cadrul Programului Operational Regional, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.3.

12. Proiect de hotarâre privind trecerea unor spatii situate în imobilul indicativ cazarma Otopeni aflate în domeniul public al judetului Ilfov din administrarea Consiliului Judetean Ilfov în administrarea Inspectoratului pentru Situatii de urgenta Codrii Vlasiei al judetului Ilfov

13. Proiect de hotarâre privind aprobarea :”Programului de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si înzapezirii pe drumurile judetene din judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2009-2010”.

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1 – Snagov- Gruiu, km. 17+000- km. 35+000”în vederea obtinerii de finantari nerambursabile prin intermediul Programului Operational Regional, Axa 2 – “Îmbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”.

15. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul: “Asfaltare (1,5 km.) si reparatii pod (km. 2+600) peste râul Dâmbovita, pe DC 55 Cernica – Balaceanca” obiectiv finantat prin Hotarârea Guvernului nr. 1256/2005 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice.” 

Strategia 2020-2030