COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

30.01.2009

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în comisia judeţeană de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

2

30.01.2009

Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliile consultative ale unor spitale publice aflate în domeniul public al judeţului Ilfov

3

30.01.2009

Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov ca membri în consiliile etice ce funcţionează în spitalele publice din Judeţul Ilfov

4

30.01.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:”Realizarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de asfaltare pe DC 127 între comuna Cornetu şi DC 125 (Buda-Cornetu)” obiectiv finanţat prin Hotărârea Guvernului nr.1256/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice.

5

30.01.2009

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 48/13.04.2006 privind aderarea Consiliului Judeţean Ilfov la Adunarea Generală a Regiunilor Europene.

6

30.01.2009

Hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Ilfov pentru racordarea separată la reţeaua de energie electrică şi gaze naturale, a unor consumatori din imobilul situat în str. Studioului nr.13, oraş Buftea.

7

30.01.2009

Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 200, Centură-Ştefăneşti-Dascălu –Grădiştea, km.6+200 –km.27+225”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale ".

8

30.01.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru obiectivul;” Modernizare sistem rutier pe DJ 200, Centură-Ştefăneşti-Dascălu-Grădiştea, km. 6+225” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

9

30.01.2009

Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 101 C, DN 1 Căldăruşani, km. 0+000-km.10+780: km. 14+700-km. 21+072”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

10

30.01.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul;”Modernizare sistem rutier pe DJ 101 C, DN 1- Căldăruşani, km.0+000-km. 10+780; km. 14+700 –km. 21+072” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

11

30.01.2009

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliile Locale din judeţul Ilfov în vederea înfiinţării unei Societăţi Comerciale de transport a judeţului Ilfov.

12

26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea propunerii de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

13

26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea “Studiului de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii clădire S+D+P+2E+M-SEDIU Consiliului Judeţean Ilfov”

14

26.02.2009

Hotărâre privind accesarea fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul Major de intervenţie 3.2- Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale de către Consiliul Judeţean Ilfov, prin Proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr.6 Voluntari-judeţul Ilfov.”

15

26.02.2009

Hotărâre privind accesarea fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul Major de intervenţie 3.2- Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale de către Consiliul Judeţean Ilfov, prin Proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domneşti-judeţul Ilfov”.

16

26.02.2009

Hotărâre privind accesarea fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul Major de intervenţie 3.2.- Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale de către Consiliul Judeţean Ilfov, prin Proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Maternal “Mama şi Copilul “Săftica-judeţul Ilfov”.

17

26.02.2009

Hotărâre privind accesarea fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 -–Îmbunătăţirea infrastructurii Sociale Domeniul Major de intervenţie 3.2.-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale de către Consiliul Judeţean Ilfov, prin Proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr.5 Periş-judeţul Ilfov”.

18

26.02.2009

Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 301, Pantelimon (DN 3) –Cernica-Tânganu, km.0+000-km. 13+000”-în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

19

26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:”Modernizare sistem rutier pe DJ 301, Pantelimon (DN3) –Cernica-Tânganu, km. 0+000-km.13+000” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

20

26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Cazarmă 2738” situat în comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

21

26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Cazarmă 1525” situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

22

26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Cazarmă 1278” situat în comuna Brăneşti, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

23

26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Cazarmă 1148” situat în comuna Jilava, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

24

26.02.2009

Hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de concesiune urmare schimbului de locaţii între cabinetele medicale din imobilul situat în strada Studioului nr.13, oraş Buftea, judeţul Ilfov.

25

26.02.2009

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 71/18.12.2008 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi refuncţionalizare Spital Orăşenesc “Dr. Maria Burghele”, oraş Buftea”.

26

26.02.2009

Hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 2045 mp situat în comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, din administrare Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al comunei Baloteşti şi în administrarea Consiliului Local al comunei Baloteşti

27

26.02.2009

Hotărâre pentru însuşirea unor modificări şi completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Ilfov.

28

26.02.2009

Hotărâre privind numirea temporară a doamnei Stan Doina Diana, în funcţia de Director al Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

29

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2009.

30

27.03.2009

Hotărâre privind debloarea şi utilizarea fondului de rulment.

31

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea protocolului cadru în vederea emiterii avizului prealabil de oportunitate pentru elaborarea planurilor urbanistice.

32

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul fiscal 2009 a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov

33

27.03.2009

Hotărâre privind stabilirea cuantumului amenzilor contravenţionale pentru acele fapte care constituie contravenţii, săvârşite pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov şi aplicarea sancţiunilor în cauză.

34

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2008 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov

35

27.03.2009

Hotărâre privind încheierea unui Protocol de cooperare şi înfrăţire între Judeţul Ilfov din România şi Judeţul Serreş din Republica Elenă.

36

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov cu SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate în vederea implementării unui Plan de Desegregare în comunităţi de rromi din judeţul Ilfov prin proiectul “Centre Comunitare Educaţionale pentru Rromi” finanţate de Fondul de Educaţie pentru Rromi- Budapesta.

37

27.03.2009

Hotărâre privind accesarea fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul Major de intervenţie 3.2.-Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale de către Consiliul Judeţean Ilfov, prin Proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani – judeţul Ilfov “.

38

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru obiectivul:-“Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN 1- Buftea, km. 0+000 –km. 12+000” în vederea obţinerii de finaţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

39

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:”Modernizare sistem rutier pe DJ 100, Tronson IV, Afumaţi –Găneasa, km. 17+100 –km. 20+482” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

40

27.03.2009

Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centură –Domneşti, km. 5+000 –km. 9+975” –în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

41

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehico-economice pentru obiectivul “Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centură-Domneşti, km. 5+000-km. 9+975” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

42

27.03.2009

Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 401 D, Dărăşti- 1 Decembrie, km, 0+000 –km. 5+500”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional şi locale”.

43

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: ”Modernizare sistem rutier pe DJ 401 D, Dărăşti- 1 Decembrie, km. O+ooo –km. 5+500” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

44

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: ” Modernizare sistem rutier pe DJ 100, Tronson V, Găneasa-Brăneşti, km. 20+485 –km. 25+985” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2- "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

45

27.03.2009

Hotărâre privind aprobarea trecerii unor spaţii aflate în domeniul privat al Judeţului Ilfov din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Spitalului Orăşenesc “Dr. Maria Burghele” –Buftea.

46

27.03.2009

Hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Ilfov pentru racordarea separată la utilităţi a unor consumatori din imobilul situat în strada Studioului nr. 13 oraş Buftea, judeţul Ilfov.

47

27.03.2009

Hotărâre privind darea în administrare Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov a unor spaţii din imobilul P+1, oraş Voluntari situat în str. Şcolii nr. 42 aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeşean Ilfov.

48

27.03.2009

Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Lemnarilor din România a unui teren în suprafaţă de 200 mp. Aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

49

27.03.2009

Hotărâre privind participarea judeţului Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, cu capital la înfiinţarea S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.

50

27.03.2009

Hotărâre privind participarea judeţului Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, cu capital la înfiinţarea unei Societăţi Comerciale de transport a judeţului Ilfov.

51

27.03.2009

Hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Judeţean

52

27.03.2009

Hotărâre privind definitivarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2009

53

27.03.2009

Hotărâre privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în comuna Domneşti, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

54

22.04.2009

Hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean.

55

22.04.2009

Hotărâre privind modificarea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ilfov.

56

22.04.2009

Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2008.

57

22.04.2009

Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Spitalului Comunal Periş în suprafaţă de 150 mp., având locaţia în incinta Spitalului Comunal Periş.

58

22.04.2009

Hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov în Olanda.

59

22.04.2009

Hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.

60

22.04.2009

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 52/27.03.2009 privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2009”.

61

22.04.2009

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul local al comunei Cornetu, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

62

22.04.2009

Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Ilfov

63

22.04.2009

Hotărâre privind transmiterea obiectivului de investiţii “Canal colector Buftea-Bucureşti, tronson Ilfov” aflat în proprietatea publică a Judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în administrarea Consiliului local oraş Buftea şi Consiliul local al comunei Mogoşoaia.

64

22.04.2009

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică, Parohia Romano-Catolică, Popeşti –Leordeni, judeţul Ilfov.

65

22.04.2009

Hotărâre privind asigurarea unui sprijin financiar pentru acţiuni culturale.

66

22.04.2009

Hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al judeţului Ilfov cu locaţia în strada Şcolii nr.42, oraşul Voluntari din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov în administrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

67

29.05.2009

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Geantă Sebastian.

68

29.05.2009

Hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei unei Comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Ilfov

69

29.05.2009

Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

70

29.05.2009

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2008-buget propriu-

71

29.05.2009

Hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov în anul 2009

72

29.05.2009

Hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov în anul 2009.

73

29.05.2009

Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a unei persoane adulte asistată în centrele de asistenţă socială din judeţul Ilfov.

74

29.05.2009

Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a unui copil instituţionalizat în centre rezidenţiale şi pentru un copil aflat în asistenţă maternală.

75

29.05.2009

Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov.

76

29.05.2009

Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru prşedintele, vicepreşedintele, memebri şi secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului Ilfov.

77

29.05.2009

Hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

78

29.05.2009

Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei prevăzută în Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 12/2007 privind aprobarea Contractului/ Acordului colectiv de muncă pentru salariaţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

79

29.05.2009

Hotărâre privind aprobarea Contractului/Acordului colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

80

29.05.2009

Hotărâre privind asigurarea la cerere a unui sprijin financiar pentru personalul neclerical.

81

29.05.2009

Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Lemnarilor din România a unui teren în suprafaţă de 200mp. aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

82

29.05.2009

Hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate la Proiectul nr. 5/2005 “Pasaj suprateran pe şoseaua Pipera Tunari” finanţat prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială Schema de Finanţare Nerambursabilă “ Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

83

29.05.2009

Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Implementarea sistemului integrat de management al calităţii în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov pentru respectarea prevederilor standardelor internaţionale ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001”.

84

29.05.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.6/23.01.2008 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 301 B, DN 3 –Mănăstirea Pasărea-Cozieni, km. 0+000-km.4+500” în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

85

29.05.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.5/23.01.2008 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ. 100, Tronson IV, Brăneşti-limită de judeţ Călăraşi, km. 28+700 –km. 35+000” în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

86

19.06.2009

Hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean.

87

19.06.2009

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2009.

88

19.06.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 3/23.01.2008 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, Tronson IV, Afumaţi –Găneasa, km. 17+200 –km. 21 +500” în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

89

19.06.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.4/23.01.2008 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, Tronson V, Găneasa-Brăneşti. Km. 21+500 –km. 28+700” în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

90

19.06.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.7/23.01.2008 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN 1 –Buftea, km. 0+000 –km. 12+000” în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”

91

19.06.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.79/18.12.2008 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1–Snagov- Gruiu, km. 17+000-km.35+000” în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

92

19.06.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.7/30.01.2009 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 200, Centură -Ştefăneşti-Dascălu –Grădiştea, km. 6+200 –km.27+225 “ în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

93

19.06.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.9/30.01.2009 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 101 C, DN 1-Căldăruşani, km. 10+780, km.14+700, km. 21+072 “în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

94

19.06.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.18/26.02.2009 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare siste rutier pe DJ 301, Pantelimon (DN 3) –Cernica –Tânganu, km. 0+000 km. 13+000” în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale".

95

19.06.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 40/27.03.2009 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centură –Domneşti, km. 5+000 –km.9+975” în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale “

96

19.06.2009

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 42/27.03.2009 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 401 D, Dărăşti –1 Decembrie, km. 0+000 km. 5+500”, în cadrul licitaţiiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional AXA 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale"

97

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în comuna Domneşti, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

98

19.06.2009

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.52/27.03.2009 privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2009”, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.60/22.04.2009.

99

19.06.2009

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 31/18.03.2008 privind aprobarea structurii organizatorice, numărului de personal , a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

100

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Bucureştilor-Mănăstirea Pasărea, judeţul Ilfov.

101

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Bucureştilor –Parohia “Izvorul Tămăduirii” Domneştii de Jos, comuna Domneşti, Judeţul Ilfov.

102

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Bucureştilor-Parohia Cernica, comuna Cernica, judeţul Ilfov.

103

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Bucureştilor Protoeria Ilfov Sud –Parohia Cornetu.

104

19.06.2009

Hotărâre privind încetarea raporturilor de muncă ale doamnei Apostoloiu Ana Rodica din funcţia de Director adjunct al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov.

105

19.06.2009

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.4/2007 privind desemnarea a 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia socio-economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare.

106

19.06.2009

Hotărâre privind desemnarea membrilor în consiliul consultativ al Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti.

107

19.06.2009

Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul local Voluntari cu proiectul Infrastructură DJ 200B (Şoseaua Pipera-Tunari),în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale DMI 2.1.

108

19.06.2009

Hotărâre privind “Ordinea de priorităţi pentru extinderea reţelelor electrice de joasă tensiune în localităţile judeţului Ilfov pentru anul 2009“. Anexa

109

19.06.2009

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Cernica în vederea participării cu proiectul “Bază de agrement Cernica “în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 5-“ Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”.

110

19.06.2009

Hotărâre privind deplasarea a 2 persoane ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Ilfov la cea de-a 14-a Şcoală de Vară a Adunării Generale a Regiunilor Europene –ARE 2009.

111

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Bucureştilor –Parohia Ciolpani.

112

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Bucureştilor – Parohia Nuci, comuna Nuci, judeţul Ilfov.

113

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Bucureştilor-Parohia Copăcenii de Jos, Biserica Sf. Gheorghe.

114

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Bucureştilor-Parohia Copăceni, Biserica Sf. Dumitru.

115

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Arhiepiscopia Bucureştilor-Protoeria Ilfov Nord, Parohia Sf. Cuvioasă Parascheva-Voluntari.

116

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea asocierii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Fundaţia “PRO DINAMO” pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

117

19.06.2009

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul local al comunei Dărăşti, în vederea realizării obiectivului –Forare 2 (două) puţuri de mare adâncime.

118

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea asocierii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia Club Sportiv Berceni pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

119

19.06.2009

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul Infrastructură DJ 200B (Şoseaua Pipera-Tunari).

120

21.07.2009

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iacob Petre

121

21.07.2009

Hotărâre privind exprimarea acordului pentru mărirea capitalului social al S.C. CONTRANS ILFOV S.A.

122

31.08.2009

Hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al judetului Ilfov.

123

31.08.2009

Hotarâre privind aprobarea asocierii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ilfov cu Clubul Sportiv Tunari pentru promovarea unor programe de educatie si de sport pentru tineret.

124

31.08.2009

Hotarâre privind aprobarea unor documente în derularea Planului European de ajutorare în favoarea persoanelor cele mai defavorizate.

125

31.08.2009

Hotarâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judetean Ilfov în Comisia Judeteana de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.

126

31.08.2009

Hotarâre privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului a judetului Ilfov

127

31.08.2009

Hotarâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului DOGARU ADRIAN –DAN – Director executiv la Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Ilfov

128

31.08.2009

Hotarâre privind numirea temporara a domnului SIMA GHEORGHE in functia de Director executiv la Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Ilfov

129

31.08.2009

Hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean Ilfov”.

130

31.08.2009

Hotarâre privind participarea Consiliului Judetean Ilfov cu proiectul „Dezvoltarea si dotarea bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta în regiunea Bucuresti-Ilfov” în cadrul POR, Axa Prioritara 3, DMI 3.3

131

31.08.2009

Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Ilfov nr.2/2009 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Judetean Ilfov în Consiliile Consultative ale unor spitale publice aflate în domeniul public al judetului Ilfov.

132

31.08.2009

Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Ilfov nr.3/2009 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Ilfov ca membri în consiliile etice ce functioneaza în spitalele publice aflate din judetul Ilfov

133

31.08.2009

Hotarâre privind modificarea şi completarea componenţei unor Comisii de specialitate ale Consiliuluiu Judeţean Ilfov.

134

31.08.2009

Hotarâre privind acordarea de premii banesti unor elevi sportivi care au obtinut rezultate deosebite la competitiile nationale si internationale în anul scolar 2008-2009

135

31.08.2009

Hotărâre privind eliberarea zonei drumurilor de unele panouri amplasate fără respectarea prevederilor legale pe drumurile aflate în administrarea Consiliului Judetean Ilfov
136 14.09.2009 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al judeţului Ilfov.
137 14.09.2009 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul: “Proiectare şi asfaltare pe DC 101 Măgurele (DJ 401 A)-Dărăşti Ilfov (DJ 401 D), km.0+000- km. 4+500 şi Proiectare şi reparaţii Pod pe DC 101 (DJ 400) din DJ 401 A Aluniş – Dărăşti Ilfov, km.0+300” obiectiv finanţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1256/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice”.
138 14.09.2009 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Proiectare şi execuţie asfaltare pe DC 143 (DJ 143) Dragomireşti Deal – Limită de judeţ Giurgiu, km. 0+000 – km. 4+970” obiectiv finanţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1256/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice.
139 14.09.2009 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 3/23.01.2008 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 100 Tronson IV Afumaţi – Găneasa km 17+200 – km 21+500 în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.
140 14.09.2009 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 4/23.01.2008 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu priectul “Modernizare sistem rutier pe DJ 100 Tronson V Găneasa-Brăneşti km 21+500 –km 28+700 în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.
141 14.09.2009 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov, nr.52/27.03.2009 privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2009”, modificată şi completată de Hotărârile Consiliului Judeţean Ilfov nr. 60/22.04.2009 şi nr. 98/19.06.2009.  Anexa 1  Anexa 2
142 14.09.2009 Hotărâre privind aprobarea trecerii în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, a imobilului Cămin Spital Bălăceanca (Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bălăceanca), situat în comuna Cernica, judeţul Ilfov, aflat în domeniul public al comunei Cernica.
143 14.09.2009 Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi acoperirea Riscurilor al judeţului Ilfov pe anul 2009. 
144 14.09.2009 Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Dezvoltarea şi dotarea serviciilor profesioniste pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Bucureşti Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3.
145 14.09.2009 Hotărâre privind trecerea unor spaţii situate în imobilul indicativ cazarmă Otopeni aflate în domeniul public al judeţului Ilfov din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă Codrii Vlăsiei al judeţului Ilfov
146 14.09.2009 Hotărâre privind aprobarea :”Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2009-2010”.
147 14.09.2009 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1 – Snagov- Gruiu, km. 17+000- km. 35+000”în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”. 
148 14.09.2009 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 27/05.08.2008 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Contrans Ilfov SA.
149 30.09.2009 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 136/2009, privind rectificarea bugetului local al Judeţului Ilfov pe anul 2009.
150 30.09.2009 Hotărâreprivind deblocarea şi utilizarea fondului de rulment
151 30.09.2009 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr.108 din 19.06.2009 privind “Ordinea de priorităţi pentru extinderea reţelelor electrice de joasă tensiune în localităţile judeţului Ilfov pentru anul 2009”
152 30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul : “Asfaltare (1,5 km.) şi reparaţii pod (km. 2+600) peste râul Dâmboviţa, pe DC 55 Cernica-Bălăceanca” obiectiv finanţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1256/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice”.
153 30.09.2009 Hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
154 30.09.2009 Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.
155 30.09.2009 Hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţului Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.
156 30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov şi serviciile publice subordonate; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Ilfov. Anexa
157 30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici” aferent proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani-judeţul Ilfov “.
158 30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici” aferent proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr,5 Periş-judeţul Ilfov”.
159 30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea “studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici” aferent proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr.6 Voluntari-judeţul Ilfov”.
160 30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici” aferent proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Maternal “Mama şi Copilul” Săftica –judeţul Ilfov”.
161 30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici” aferent proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domneşti-judeţul Ilfov”
162 30.09.2009 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASP) Ilfov pentru dezvoltarea de proiecte de interes judeţean şi accesarea fondurilor aferente Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea/extinderea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
 163  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Panouri solare la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca pentru prepararea Apei Calde Menajere (ACM) –faza studiu de fezabilitate”.
  164   30.09.2009 Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Creşterea eficienţei preparării Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca prin utilizarea energiei regenerabile”, în cadrul “Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermă şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”.
 165  30.09.2009 Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 23/2009 privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Cazarmă 1148” situat în comuna Jilava, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliui Judeţean Ilfov
 166  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov şi “Asociaţia Clubul Sportiv Victoria Brăneşti” pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.
 167  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu “Fotbal Club Sportiv” pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.
 168  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Consiliul Local Clinceni prin Clubul Sportiv Inter Clinceni pentru tineret.
 169  30.09.2009 Hotărâreprivind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în oraşul Buftea, strada Studioului nr.13, judeţul Ilfov, care face obiectul contractului de concesiune încheiat între Consiliul Judeţean Ilfov şi d-na. Tudoriţa Călinoiu.
 170  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Consiliul Local Gruiu pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.
 171   30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Consiliul Local Ciolpani prin Bza Sportivă Olimpia Ciolpani pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret. 
 172  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Consiliul Local Periş prin Asociaţia Sportivă Periş pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.
 173  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.
 174  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu “Clubul Sportiv Tunari” pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.
 175  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie prin Clubul Polisportiv F.C. 1 Decembrie pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.
 176  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu “Asociaţia clubul Sportiv Berceni” pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret. 
 177  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia Sportivă Fotbal Club Lindab Ştefăneşti, Judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.
 178  30.09.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu “Asociaţia Club Sportiv Domneşti Ilfov 2009 pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.
  179  30.09.2009 Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru analiza oportunităţii implicării Consiliului Judeţean Ilfov în proiectul “Sistemul de Administrare, Informare şi Intervenţie a Situaţiilor de Criză-AQUILA”.
  180  30.10.2009 Hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de Finantare aferenta proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul de îngrijire si Asistenta Ciolpani-judetul Ilfov” în cadrul Programului Operational Regional ,Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.2
   181   30.10.2009 Hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de Finantare aferenta proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul Maternal “Mama si Copilul” Saftica - judetul Ilfov” în cadrul Programului Operational Regional, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.2
   182   30.10.2009 Hotărâreprivind aprobarea depunerii Cererii de Finantare aferenta proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 5 Peris - judetul Ilfov” în cadrul Programului Operational Regional,Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.2
   183   30.10.2009 Hotărâreprivind aprobarea depunerii Cererii de Finantare aferenta proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domnesti - judetul Ilfov” în cadrul Programului Operational Regional, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.2
   184  30.10.2009 Hotărâreprivind aprobarea depunerii Cererii de Finantare aferenta proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea si echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 6 Voluntari - judetul Ilfov” în cadrul Programului Operational Regional, Axa Prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.2
   185  30.10.2009 Hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanta al judetului Ilfov Saftica – Balotesti, judetul Ilfov a imobilului situat în satul Saftica, comuna Balotesti, strada Calea Bucurestilor, nr.2A, judetul Ilfov aflat în domeniul public al judetului Ilfov.
   186  30.10.2009 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa si Canalizare din Judetul Ilfov”.
   187  30.10.2009 Hotărâre privind aprobarea contributiei judetului Ilfov prin Consiliul judetean Ilfov la proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu Apa si Canalizare din Judetul Ilfov”.
   188  30.10.2009 Hotărâre privind trecerea drumului DC 179, km. 0 - km. 2,5 , din administrarea Consiliului local al comunei Peris în administrarea Consiliului Judetean Ilfov
   189  30.10.2009 Hotărâre privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva la dispozitia Consiliului Judetean Ilfov
190  18.12.2009 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2009
191  18.12.2009 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 52/27.03.2007 privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2009”, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.60/22.04.2009 şi nr. 98/19.06.2009. Anexa
192  18.12.2009 Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov
193  18.12.2009 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.106/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Ilfov
194  18.12.2009 Hotărâre privind aprobarea măsurătorilor cadastrale efectuate de către S.C. TOPRO S.R.L. pentru drumurile şi obiectivele aferenete acestora (acostamente, şanţuri, trotuare în interiorul localităţii, poduri-podeţe) aflate în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea intabulării acestora de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov.
195  18.12.2009 Hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a Lacului Snagov, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea A.N. “Apele Române” în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
196  18.12.2009 Hotărâre privind trecerea drumului DC 179, km. 2,5-km. 13,56, din administrarea Consiliului local al comunei Periş în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
197  18.12.2009 Hotărâre privind acordarea unor premii băneşti elevilor din judeţul Ilfov care au obţinut rezultate la olimpiadele şi concursurile şcolare.
198  18.12.2009 Hotărâre privind aprobarea ratei dobânzii ce urmează a fi percepută în cazul vânzării în rate a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale
199  18.12.2009 Hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinete medicale, situat în oraş Buftea, Strada Studioului nr.13, judeţul Ilfov, care face obiectul contractului de concesiune încheiat între Consiliului Judeţean Ilfov şi doamna Toma Cornelia, titulară a Cabinetului Medical Individual Stomatologic Dr. Toma Cornelia.
200  18.12.2009 Hotărâre privind aprobarea vânzării spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în oraş Buftea, Strada Studioului nr.13, judeţul Ilfov, care face obiectul contractului de concesiune încheiat între Consiliului Judeţean Ilfov şi domnul Constantin Pârvan titular al Laboratorului de Analize Medicale Constantin Pârvan.
201  18.12.2009 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obictivul de investiţii “Creşterea eficienţei preparării Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, prin utilizarea energiei regenerabile”.
202  18.12.2009 Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Creşterea eficienţei preparării Apei Calde Menajere (ACM) la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, prin utilizarea energiilor regenerabile”, în cadrul “Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de îmcălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului finanţat prin Administraţia Fondului de Mediu”.
203  18.12.2009 Hotărâre privind stabilirea: “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010”
204  18.12.2009 Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov
205  18.12.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Clubul Sportiv Chiajna pentru promovarea unor programe şi proiecte de educaţie şi sport pentru tineret
206  18.12.2009 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conervarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Consiliul Local Moara Vlăsiei prin Asociaţia Sportivă “Codrii Vlăsiei”, pentru promovarea unor programe şi proiecte de educaţie şi sport pentru tineret.
207  18.12.2009 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public

Strategia 2020-2030

Calendar evenimente

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Newsletter

Angajatul lunii

Consiliul Judetean Ilfov

Vizitatori

Vizite totale 161228