COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

06.02.2012

Hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului NAE NICOLAE.

2

06.02.2012

Hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului ENACHE LUCIAN.

3

06.02.2012

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic Ilfov.

4

06.02.2012

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 101/2011 privind participarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov la Proiectul ASEC-Acces la servicii c-sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul liniei de finanţare POS CCE, Axa III-3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

5

06.02.2012

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 180/2009 privind aprobarea cererii de finanţare aferentă proiectului Reabilitatea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani-judeţul Ilfov în cadrul POR, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

6

06.02.2012

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 107/2011 privind depunerea   Cererii de finanţare aferentă proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico social- Domneşti-judeţul Ilfov în cadrul POR, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

7

06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unor imobile situate în comuna Periş, judeţul Ilfov, aflate în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

8

06.02.2012

Hotărâre privind darea în administrare Serviciului de ambulanţă Bucureşti Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, situat în comuna Baloteşti, sat Săftica, judeţul Ilfov.

9

06.02.2012

Hotărâre privind organizarea reţelelor şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ilfov.

10

06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa

11

06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

12

06.02.2012

Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2011. Anexa

13

06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şu funcţionare a Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, judeţul Ilfov.

14

06.02.2012

Hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local în comuna Mogoşoaia.

15

06.02.2012

Hotărâre privind darea în administrare Serviciului de ambulanţă Bucureşti Ilfov a unor spaţii din imobilul aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, situat în oraşul Buftea.

16

06.02.2012

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de orientare Şcolară şi Profesională.

17

06.02.2012

Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local. Anexa

18

06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1  Anexa 1.1

19

06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea “Studiului de fezabilitate pentru proiectul” Amenajarea intersecţiei Prelungirea Ghencea Domneşti”.

20

06.02.2012

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Clinceni în vederea realizării unor obiective de interes public.

21

06.02.2012

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Moara Vlăsiei în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

22

06.02.2012

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Grădiştea în vederea realizării unor obiective de interes public.

23

06.02.2012

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul local al comunei Tunari în vederea realizării unui obictiv de interes public.

24

06.02.2012

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Cernica în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

25

06.02.2012

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul local al comunei Dărăşti în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

26

06.02.2012

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Ciorogârla în vederea realizării unui obiectiv de interes public.

27

06.02.2012

Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al oraşului Popeşti Loerdeni în vederea realizării unor obiective de interes public.

28

06.02.2012

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 116/2010 de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 187/2009 privind aprobarea contribuţiei judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi Canalizare din judeţul Ilfov.

29

06.02.2012

Hotărâre privind stabilirea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012. Anexa 1  Anexa 2

30

06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.

31

06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2012 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

32

06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia Club Sportiv Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

33

06.02.2012

Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia Club Sportiv Berceni, Judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.

34

16.05.2012

Hotărâre pentru revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov.

35

16.05.2012

Hotărâre privind stabilirea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012. Anexa 1  Anexa 2

36

16.05.2012

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 1.1 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 7+8

37

16.05.2012

Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 116/2010 de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 187/2009 privind aprobarea contribuţiei judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la proiectul „ Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi Canalizare din judeţul Ilfov” privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 1.336.822 euro.

38

16.05.2012

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.180/2009 privind aprobarea cererii de finanţare aferentă proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciolpani- judeţul Ilfov în cadrul POR Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

39

16.05.2012

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.107/2011 privind depunerea Cererii de finanţare aferentă proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico social – Domneşti - judeţul Ilfov în cadrul POR, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2.

40

16.05.2012

Hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

41

16.05.2012

Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2011. Anexa

42

16.05.2012

Hotărâre privind definitivarea „Programului anual de achiziţii publice pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 2

43

16.05.2012

Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2011 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov. Proces Verbal Anexe

44

25.06.2012

Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ilfov.

45

25.06.2012

Hotărâre cu privire la validarea mandatelor de consilier al Consiliului Judeţean Ilfov.

46

25.06.2012

Hotărâre privind constituirea Consiliului Judeţean Ilfov.

47

25.06.2012

Hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov.

48

02.07.2012

Hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa

49

12.07.2012

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 1.1 Anexa 1.2 Anexa 3.1 Anexa 3.2 Anexa 3.3 Anexa 3.4 Anexa 3.5 Anexa 3.6 Anexa 5

50

12.07.2012

Hotărâre privind aprobarea trecerii uni imobil din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

51

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor, delegat de Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

52

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Ilfov.

53

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale la nivelul judeţului Ilfov.

54

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare.

55

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Asministraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov.

56

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administraţie al Casei Corpului Didactic Ilfov.

57

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea a trei consilieri judeţeni în Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

58

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periş.

59

12.07.2012

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 80/2010 privind numirea membrilor în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi din judeţul Ilfov.

60

12.07.2012

Hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC APĂ-CANAL ILFOV S.A.

61

12.07.2012

Hotărâre privind reactualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare şi de Urbanism a judeţului Ilfov. Anexa

62

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Conducere al Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti Ilfov.

63

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia judeţeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

64

12.07.2012

Hotărâre privind desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

65

12.07.2012

Hotărâre privind aprobarea unor documente în derularea Planului european de ajutorare în favoarea persoanelor cele mai defavorizate (PEAD) PE ANUL 2012. Anexa 2

66

12.07.2012

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov.

67

31.07.2012

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1

68

31.07.2012

Hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.

69

29.08.2012

Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Rădulescu Cristache, ca urmare a demisiei acestuia.

70

29.08.2012

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa

71

29.08.2012

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 1.1 Anexa 1.5 Anexa 5 Anexa 7

72

29.08.2012

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.173/2009 privind aprobarea participării Judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

73

29.08.2012

Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanţilor judeţului Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul   organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov (ADIBI), în mandatul 2012-2016. Anexa

74

29.08.2012

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 30/05.08.2008 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă “ADIA-Ilfov”.

75

29.08.2012

Hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, inclusiv sistemul de asistenţă maternală. Anexa

76

29.08.2012

Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov ca membri în Consiliile Etice ce funcţionează în spitalele publice din judeţul Ilfov.

77

29.08.2012

Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului “Regiuni pentru Reciclare” (R4R) integrat Programului de Cooperare Interregional INTERREG IV C, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Anexa 1 Anexa 2

78

29.08.2012

Hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Ilfov şi SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate în vederea implementării în judeţul Ilfov a proiectului “Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome” AMPOSDRU ID nr. 62383 finanţat prin FSE POSDRU 2007-2013. Anexa

79

29.08.2012

Hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov realizat ca urmare a consultanţei “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu”. Anexa 1

80

29.08.2012

Hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Ilfov situat în comuna Baloteşti, sat Săftica. Anexa

81

29.08.2012

Hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov.

82

29.08.2012

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov. Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 RI

83

29.08.2012

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu , comuna Cernica, judeţul Ilfov. Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 ROI

84

29.08.2012

Hotărâre privind aprobarea introducerii cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei prin procedura simplificată de intrare în faliment a Societăţii Comerciale “ CONTRANS ILFOV” SA.

85

29.08.2012

Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională a judeţului Ilfov.

86

29.08.2012

Hotărâre privind reorganizarea Autorităţii de Transport Ilfov.

87

29.08.2012

Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, judeţul Ilfov.

88

13.09.2012

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.

89

13.09.2012

Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2012. Anexa

90

13.09.2012

Hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov.

91

13.09.2012

Hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi de reprezentare.

92

13.09.2012

Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov.

93

13.09.2012

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012. Anexa 1 Anexa 1.1 Anexa 1.2 Anexa 5

94

13.09.2012

Hotărâre privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului Ilfov în domeniul privat al judeţului Ilfov, situate în oraşul Buftea. Anexa 1 Anexa 2

95

13.09.2012

Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în asociere cu Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea la Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice POS CCE, Axa Prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient, Domeniul Major de Intervenţie 1.3. Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operaţiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional prin proiectul “Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, pol de competitivitate, cercetare şi inovare, ca suport al unei scheme de dezvoltare a spaţiului comunitar”.

96

13.09.2012

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2012 – 2013.

 97

31.10.2012

Hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov.

 98 31.10.2012 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov.
 99 31.10.2012 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov.
100 31.10.2012 Hotărâre pentru modificarea HCJI nr. 48/2006 privind aderarea CJI la Adunarea Generală a Regiunilor Europene.
101 31.10.2012 Hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Ilfov.
102 31.10.2012 Hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Ilfov-Revizuit.
103 31.10.2012 Hotărâre privind desemnarea administratorului special al SC CONTRANS ILFOV S.A. în cadrul procedurii de insolvenţă prin procedură simplificată de intrare în faliment.
104 31.10.2012 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ special – Centrul pentru Educaţie Incluzivă Periş în anul şcolar 2012-2013.
105 31.10.2012 Hotărâre privind aprobarea asocierii CJI cu SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate în vederea accesării fondurilor FSE POSDRU DMI 5.2- Mediul Rural de Ocupare prin proiectul “Crearea de Centre Comunitare de Resurse- ca furnizare de servicii de sprijin integrate în comunităţi rurale din judeţul Ilfov.
106 31.10.2012 Hotărâre ptr. modificarea şi completarea HCJI nr. 129/2009 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru ob. de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov”.
107 31.10.2012 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Agenţiei Judeţeane pentru Ocuparea Forţei de Muncă-Ilfov a unui spaţiu din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96 aflat în dom. public al jud. Ilfov.
108 31.10.2012 Hotărâre privind aprobarea Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap şi semnarea acesteia.
109 31.10.2012 Hotărâre privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren situate în oraşul Buftea, din domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea CJI, în domeniul privat al oraşului Buftea şi administrarea CJI.
110 31.10.2012 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei în vederea dezmembrării lotului 5 din imobilul situat în Calea Bucureşti nr.2 (DN 1), sat Săftica, com. Baloteşti în vederea intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor louă loturi rezultate.
111 31.10.2012  Hotărâre privind constituirea ADIA de utilităţi publice ptr. serviciul de salubrizare “ECOSAL ILFOV” în vederea implementării proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în jud. Ilfov”.
112 31.10.2012  Hotărâre privind darea în administrare DGASPCI a unor spaţii din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari, nr. 94-96, aflat în domeniul public al judeţ. Ilfov pentru desfăşurarea activităţii Asistenţei şi Protecţiei Victimelor Traficului de Persoane Ilfov.
113 31.10.2012  Hotărâre privind acordul CJI pentru executarea unor lucrări de modernizare şi reparaţii la imobilul situat în Calea Bucureşti nr. 2 A, comuna Baloteşti, sat Săftica, aflat în domeniul public al jud. Ilfov şi administrarea Serviciului de Ambulanţă Bucureşti- Ilfov.
114 31.10.2012  Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2013.
115 31.10.2012  Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013, ptr. aparatul de specialitate al CJI.
116 31.10.2012  Hotărâre privind încetarea numirii temporare a d-nei STAN DOINA DIANA din funcţia de Director al CJCPCTI.
117 31.10.2012  Hotărâre privind asocierea CJI cu CL al com. Grădiştea în vederea realizării obiectivului “Sediu Administrativ al Com. Grădiştea”.
118 31.10.2012  Hotărâre privind asocierea CJI cu CL al com. Cornetu în vederea realizării obiectivului “Amenajare sală multifuncţională din strada Livezi”.
119 31.10.2012  Hotărâre privind asocierea CJI cu CL al com. Corbeanca în vederea realizării ob. “Construcţie Grădiniţa P.N. cu 3 grupe, sat Tamaşi, com. Corbeanca, judeţul Ilfov”.
120 31.10.2012  Hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea CJI
 121  07.11.2012  Hotărâre pentru aprobarea efectuării unui Studiu de oportunitate.
 122  07.11.2012  Hotărâre pentru modificarea HCJI nr. 122/2012 privind darea în administrare DGASPCI a unor spaţii din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, B-dul Voluntari, nr. 94-96, aflat în domeniul public al jud. Ilfov ptr. desfăşurarea Asistenţei şi Protecţiei Victimelor Traficului de Persoane Ilfov.
 123  07.11.2012  Hotărâre privind numirea temporară a d-nei POPESCU CARMEN în funcţia de Director al CJCPCTI.
 124  07.11.2012  Hotărâre privind închirierea unor spaţii pentru buna funcţionare a activităţii unor direcţii din cadrul aparatului de specialitate al CJI.
 125  07.11.2012  Hotărâre pentru mod. HCJI nr. 107/2012 privind darea în folosinţă gratuită Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov a unui spaţiu din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, aflat în domeniul public al jud. Ilfov.
 126  07.11.2012  Hotărâre privind asocierea CJI cu CL al com. Vidra în vederea realizării ob. “Reabilitare şcoli în com. Vidra, jud. Ilfov”.
 127  07.11.2012  Hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de analiză pentru identificarea unor soluţii de punere în aplicare a dispoziţiilor unei hotărâri judecătoreşti.
 128  07.11.2012  Hotărâre privind asocierea CJI cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov în vederea realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean.
 129  16.11.2012  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012.
 130  16.11.2012  Hotărâre privind asocierea CJI cu CL al oraşului Pantelimon în vederea realizării unui obiectiv de interes public.
 131  16.11.2012  Hotărâre privind asocierea CJI cu CL al com. Snagov în vederea realizării unui obiectiv de interes public.
 132  16.11.2012  Hotărâre privind asocierea CJI cu CL al oraşului Popeşti Leordeni, în vederea realizării unui obiectiv de interesa public.
 133  29.11.2012  Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCJI nr. 30/2008 privind constituirea ADIA-Ilfov.
 134  29.11.2012  Hotărâre privind încetarea numirii temporare a dl. MIHĂESCU OVIDIU din funcţia de director al CĂMINULUI PTR. PERSOANE VÎRSTNICE PERIŞ, JUD. ILFOV.
 135  29.11.2012  Hotărâre privind numirea temporară a dl. GHEORGHE CRISTIAN în funcţia de director al CĂMINULUI PTR. PERSOANE VÂRSTNICE PERIŞ, JUD. ILFOV.
 136  29.11.2012  Hotărâre ptr. mod. HCJI nr.101/08.07.2011privind participarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov la Proiectul ASEC- Acces la servicii e-sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul liniei de finanţare POS CCE, A.P III-3.2.4. Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.
 137  29.11.2012  Hotărâre privind aprobarea Convenţiei cadru, pentru alocarea, către consiliile locale, a sumelor pentru finanţarea obiectivelor înscrise în Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice.
138 15.12.2012 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pe trimestrul IV. 2012.
139 15.12.2012 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2012.
140 15.12.2012 Hotărâre privind stabilirea Programului anual de achiziţii pe anul 2013.
141 15.12.2012 Hotărâre privind participarea CJI în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea eficacităţii politicilor din domeniul managementul deşeurilor în cadrul ţărilor membre UE Pre-waste/Interreg IV C
142 15.12.2012 Hotărâre privind aprobarea asocierii CJI cu DGASPCI şi SASTIPEN Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate în vederea accesării fondurilor FSE POSDRU Cererea de propuneri nr. 122, DMI 6.2.- “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” în Regiunea Bucureşti Ilfov prin proiectul “Centre de Sprijin integrat- soluţii de acces pe piaţa muncii pentru grupurile vulnerabile”.
143 15.12.2012 Hotărâre privind aprobarea asocierii CJI cu DGASPCI şi Institutul de Politici Publice în vederea accesării fondurilor aferente POR 2007-2013, AP 6- Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.2 –Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, prin Proiectul “O şansă pentru persoanele cu dizabilităţi”.
144 15.12.2012 Hotărâre pentru modificarea HCJI nr. 77/2012 privind participarea CJI în cadrul proiectului “Regiuni pentru Reciclare” (R4R) integrat Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
145 15.12.2012 Hotărâre privind aprobarea preluării unui teren aflat în dom. public al oraşului Chitila, din admini. C.L. Chitila în admini. CJI, în vederea realizării construcţiilor aferente proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în jud. Ilfov”.

Strategia 2020-2030

Calendar evenimente

Iunie 2023
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Newsletter

Angajatul lunii

Consiliul Judetean Ilfov

Vizitatori

Vizite totale 160992