COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr. Data Titlul Hotărârii
1 27.01.2010 Hotărâre privind acordul pentru utilizarea sumelor rămase din împrumuturile interne BCR în anul 2010
2 27.01.2010 Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2009
3 27.01.2010 Hotărâre privind constatarea încetării calităţii de membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Ilfov a domnului Şerban Ion.
4 27.01.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotarârii Consiliului Judeţean nr. 107/ 19.06.2009, privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Voluntari cu proiectul “Infrastructura DJ 200 B (Soseaua Pipera – Tunari)” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale si locale”DMI 2.1
5 27.01.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 119/ 19.06.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul “Infrastructura DJ 200 B (Soseaua Pipera – Tunari)”.
6 27.01.2010 Hotărâre privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ilfov.
7 27.01.2010 Hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune încheiate de Consiliul Judeţean Ilfov cu reprezentanţii legali ai unor societăţi civile medicale.
8 27.01.2010 Hotărâre privind stabilirea redevenţei pentru spaţiile medicale din imobilele având locaţia în oraşul Buftea, respectiv comuna Baloteşti, aflate în domeniul privat al judeţului Ilfov
9 27.01.2010 Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării suprafeţei construite desfăşurate a unor imobile (construcţii şi teren aferent) aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ilfov, ca urmare a efectuării masurătorilor cadastrale
10 27.01.2010 Hotărâre privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale.
11 27.01.2010 Hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov
12 27.01.2010 Hotărâre de modificarea Hotarârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 79/18.12.2008, privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul „Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1- Snagov– Gruiu, km. 17+000 – km. 35+000” – în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 -„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”  Anexa 1
13 27.01.2010 Hotărâre de modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.18/26.02.2009 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul „Modernizare sistem rutier pe DJ 301, Pantelimon (DN 3) – Cernica – Tânganu,km. 0+000 – km. 13+000” – în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 -„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”
14 26.02.2010 Hotărâre privind încheierea unui Protocol de înfrăţire şi cooperare între Consiliul Judeţean Ilfov din România şi Provincia Jiangsu din Republica Populară Chineză.
15 26.02.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 195/2009 privind aprobarea propunerii de trecere a Lacului Snagov, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea A.N. “Apele Române” în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
16 26.02.2010 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2009 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov.
17 26.02.2010 Hotărâre privind trecerea unui imobil (teren-construcţii) din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
18 26.02.2010 Hotărâre privind modificarea  Hotărârii  Consiliului Judeţean nr.130/31.08.2009  privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean Ilfov” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.1
19 04.03.2010 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2010. Anexa
20 04.03.2010 Hotărâre privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (GAL) Ilfov –Nord.
21 04.03.2010 Hotărâre privind aprobarea accesării fondurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, măsura 431, “Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, sub – măsura 431.1 Construcţie de parteneriate public private, Faza 3, “Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL” de către Consiliul Judeţean Ilfov prin proiectul “ Constituirea Grupului de Acţiune Locală (GAL) Ilfov Nord”.
22 04.03.2010 Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Voluntari cu proiectul “Planul integrat de dezvoltare urbană al oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul :Poli de dezvoltare urbană”.
23 04.03.2010 Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Consiliul Local Buftea cu proiectul “Planul integrat de dezvoltare urbană al oraşului Buftea” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub–domeniul: Poli de dezvoltare urbană”.
24 04.03.2010 Hotărâre privind aprobarea asocierii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia ,, Club Sportiv Inter Voluntari ” pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret.
25 22.04.2010 Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2010 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.
26 22.04.2010 Hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru reţeaua unităţilor de învăţământ din Judeţul Ilfov pentru anul şcolar 2010-2011. Anexa
27 22.04.2010 Hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor locale a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov, pentru anul fiscal 2010.
28 22.04.2010 Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru servicii prestate de Camera Agricolă a Judeţului Ilfov în anul 2010 a căror stabilire este de competenţa Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa
29 22.04.2010 Hotărâre privind definitivarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010.  Anexa 1  Anexa 2
30 22.04.2010 Hotărâre privind aprobarea Structurii Organizatorice a Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti. Anexa 1  Anexa 2
31 22.04.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 182 din 30.10.2009 privind depunerea Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 5 Periş – Judeţul Ilfov”.
32 22.04.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 183 din 30.10.2009 privind depunerea Cererii de Finanţare aferentă proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea şi echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domneşti –judeţul Ilfov”.
33 22.04.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 4/27.01.2010.
34 22.04.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 5/27.01.2010.
35 22.04.2010 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 129/20.11.2007 privind aprobarea trecerii din administrarea Consiliului Local al comunei Tunari în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a terenului arabil în suprafaţă de 800 mp situat în comuna Tunari, str. Traian, nr.1B, judeţul Ilfov aflat în domeniul public al comunei Tunari.
36 22.04.2010 Hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului a judeţului Ilfov.
37 22.04.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 14/26.02.2010 privind încheierea unui Protocol de înfrăţire şi cooperare între Consiliul Judeţean Ilfov din România şi Provincia Jiangsu din Republica Populară Chineză. Anexa
38 22.04.2010 Hotărâre privind încheierea Protocolului de parteneriat cu Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 în vederea derulării în judeţul Ilfov a Proiectului “Corupţia ne priveşte pe toţi” finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11/AC 16 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei.
39 22.04.2010 Hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Colaborare între Ministerul Mediului şi Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului şi Consiliul Judeţean Ilfov în vederea implementării comune a Proiectului privind “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, finanţat din fonduri rambursabile de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi fonduri locale de la Consiliile Judeţene şi Consiliile Locale.
40 22.04.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al oraşului Chitila, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public. Anexa
41 22.04.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Jilava, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public
42 22.04.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Cornetu în vederea finalizării obiectivului de interes public aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 61/2009.
43 22.04.2010 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe şi proiecte de educaţie şi sport pentru tineret.
44 22.04.2010 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2010. Anexa 1  Anexa 1.1
45 22.04.2010 Hotărâre privind asocierea între Consiliul Judeţean Ilfov şi autorităţile abilitate, conform legii, în vederea întăririi regulilor de disciplină pentru efectuarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi , în regiunea Bucureşti – Ilfov.
46 22.04.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public.
47 22.04.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 27/05.08.2008 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Acţionarilor a S. C. Contrans Ilfov S.A.
48 21.05.2010 Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2009- buget propriu. Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3  Anexa 4
49 21.05.2010 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov. Anexa 1  Anexa 1.1
50 21.05.2010 Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea fondului de rulment. Anexa
51 21.05.2010 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului de Ambulanţă Bucureşti –Ilfov a unui spaţiu situat în comuna Baloteşti, sat Săftica, Calea Bucureşti nr. 2 A, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov.
52 21.05.2010 Hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei al Judeţului Ilfov.
53 21.05.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public.
54 21.05.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 39/2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 100, Tronson IV, Afumaţi – Găneasa, Km. 17+100 – km.20+482” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.  Anexa 1
55 21.05.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 147/2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 101 B, DN 1- Snagov - Gruiu, Km. 17+100 – km.35+000” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“ Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.  Anexa 1
56 21.05.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 186 din 30.10.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Ilfov”.
57 21.05.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 45/22.04.2010 privind asocierea între Consiliul Judeţean Ilfov şi autorităţile abilitate, conform legii, în vederea întăririi regulilor de disciplină pentru efectuarea activităţilor de transport persoane în regim de taxi, în regiunea Bucureşti – Ilfov.
58 21.05.2010 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov în vederea asocierii cu unele unităţi administrativ-teritoriale/instituţii/persoane juridice din judeţul Ilfov, pentru promovarea unor proiecte de cultură şi sport pentru tineret.
59 21.05.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov în vederea realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean.
60 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectele “ Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea”, “ Crearea Parcului “Dintre flori” –Amenajarea arhitecturală şi peisagistică a acestuia, oraşul Buftea”, “ Modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale în oraşul Buftea”, “Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public , cu reţea subterană, în oraşul Buftea”, “ Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flămânzeni din oraşul Buftea”, “Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Buftea” în cadrul POR Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere, Domeniul major de investiţie 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul : Centre urbane.  Anexa 1  Anexa 2
61 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi din zona de blocuri aferentă străzii Lotusului din oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2
62 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Crearea parcului de interes public Pipera, din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2
63 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2
64 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizare drumuri în  oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2
65 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Voluntari” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2
66 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul “Modernizare arhitecturală şi peisagistică a aliniamentelor verzi stradale din oraşul Voluntari judeţul Ilfov” din “Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub –domeniul : Poli de dezvoltare urbană”.  Anexa 1  Anexa 2
67 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea alocării unor fonduri Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov în vederea asocierii cu unele instituţii/persoane juridice din judeţul Ilfov, pentru promovarea unor proiecte de cultură şi sport pentru tineret.
68 16.06.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Brăneşti, judeţul Ilfov în vederea realizării unui obiectiv de interes public.
69 16.06.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 29/14.04.2003 privind înfiinţarea Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane – Ilfov.
70 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare parcare pe DJ 601, comuna Ciorogârla”.  Anexa
71 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a  Institutului Naţional de  Geriatrie  şi Gerontologie ,, Ana Aslan ‚’’ din  proprietatea  publică  a  statului  şi administrarea Ministerului  Sănătăţii  Publice  în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea  Consiliului Judeţean Ilfov.
72 16.06.2010 Hotărâre privind aprobarea propunerii de trecere a  Taberelor  Şcolare Pusnicu I şi II din proprietatea publică a statului şi administrarea  Ministerului Educaţiei  şi Cercetării –Agenţia  Naţională   a Taberelor  şi Turismului Şcolar în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
73 16.06.2010 Hotărâre privind trecerea drumului de interes local DC110, km 0+000 – km 2+250, Chitila-Rudeni aflat în domeniul public al oraşului Chitila din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Consiliului Local al oraşului Chitila.
74 02.07.2010 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov. Anexa 1  Anexa 1.1
75 02.07.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov pentru dezvoltarea de proiecte de interes judeţean şi accesarea fondurilor aferente Fondului Social European Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 “Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor de stare civilă în judeţul Ilfov”. Anexa
76 02.07.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 29/22.04.2010 privind definitivarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010. Anexa
77 02.07.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 67/2008 privind validarea desemnării nominale a membrilor  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov.
78 02.07.2010 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti. Anexa 1  Anexa 2
79 02.07.2010 Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale pentru unităţile sanitare cu paturi din judeţul Ilfov.
80 02.07.2010 Hotărâre privind numirea membrilor în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi din judeţul Ilfov.
81 02.07.2010 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 38/2008 privind aprobarea propunerii de trecere a unor spaţii situate în imobilul indicativ cazarmă 2690 Otopeni din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
82 02.07.2010 Hotărâre privind stabilirea cotei de carburant pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean Ilfov precum şi pentru autoturismele din dotarea parcului auto al serviciilor aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.
83 02.07.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov în vederea realizării în comun a unor acţiuni de interes public.
84 12.08.2010 Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov. Anexa 1  Anexa 2
85 12.08.2010 Hotărâre privind aprobarea reorganizării structurii organizatorice a aparatului propriu al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei al Judeţului Ilfov. Anexa 1  Anexa 2
86 12.08.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 19/2007 privind înfiinţarea Serviciului Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov. Anexa 1  Anexa 2
87 12.08.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 61/2008 privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. Anexa 1  Anexa 2
88 12.08.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 151/2007 privind înfiinţarea Autorităţii de Transport Ilfov. Anexa 1  Anexa 2
89 12.08.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.94/2006 privind înfiinţarea Serviciului Public de Cooperare Internă şi Internaţională al Judeţului Ilfov. Anexa 1  Anexa 2
90 12.08.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 6/27.01.2010 privind înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ilfov. Anexa 1  Anexa 2
91 12.08.2010 Hotărâre pentru aprobarea reorganizării structurii organizatorice a Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Judeţean Ilfov. Anexa 1  Anexa 2
92 12.08.2010 Hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii nr. 81/2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 38/2008 privind aprobarea propunerii de trecere a unor spaţii situate în imobilul indicativ cazarmă 2690 Otopeni din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
 93 07.09.2010 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov Anexa 1
 94 07.09.2010 Hotărâre privind aprobarea “Contractării unei finanţări rambursabile de către Consiliul  Judeţean Ilfov, pentru asigurarea finanţării în sistem revolving a proiectelor de investiţii de interes judeţean în sumă de 100000000 lei, pe o durată de 1 an”  Anexa
 95 07.09.2010 Hotărâre privind numirea temporară a domnului Chidoveţ  Cristian în funcţia de Director al Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti
 96 07.09.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.80/20.07.2010 privind numirea membrilor în Consiliile de administraţie  ale unităţilor sanitare publice cu paturi, din Judeţul Ilfov
 97 07.09.2010 Hotărâre privind înfiinţarea la nivelul Consiliului Judeţean  Ilfov a structurii proprii de management al unităţilor de asistenţă medicală  preluate
 98 07.09.2010 Hotărâre privind modificarea componenţei comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Ilfov
 99 07.09.2010 Hotărâre pentru aprobarea încheierii Acordului de Cooperare privind derularea Planului European de Ajutorare în favoarea persoanelor cele mai Defavorizate –PEAD 2010 dintre Consiliul Judeţean Ilfov şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 100 07.09.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 29/22.04.2009 privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010”, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 76/02.07.2010
 101 07.09.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 41/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru  obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centură-Domneşti, km. 5+000-km. 9+975”- în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, AXA 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”
 102 07.09.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 43/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 401 D, Dărăşti-1 Decembrie, km. 0+000 km.5+500”- în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, AXA 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”
 103 07.09.2010 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 44/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:”Modernizare sistem rutier pe DJ 100, tronson V, Găneasa-Brăneşti, km. 20+485-km. 25+985”- în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
 104 07.09.2010 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 7/30.01.2009, privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu proiectul “Modernizare sistem  rutier pe DJ 200, Centură-Ştefăneşti-Dascălu-Grădiştea, km. 6+200-km.27+225”- în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional Axa 2-“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”
 105 07.09.2010 Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate necesar identificării de locaţii pentru instalaţia de valorificare energetică a deşeurilor ce va fi propusă în regiunea Bucureşti-Ilfov urmare a consultanţei "Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Anexa 2 din POS Mediu”
 106 07.09.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei  Petrăchioaia, în vederea realizării în comun  a unui obiectiv de interes public
 107 07.09.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei  1 Decembrie, în vederea realizării în comun  a unui obiectiv de interes public
 108 07.09.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Grădiştea, în vederea finalizării unui  obiectiv de interes public
 109 07.09.2010 Hotărâre privind aprobarea  asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Consiliul Local 1 Decembrie prin Clubul Polisportiv  FC 1 Decembrie, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret
 110 07.09.2010 Hotărâre privind  aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov  prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia Sportivă Fotbal Club Lindab Ştefăneşti, Judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret
 111 07.09.2010 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Asociaţia Club Sportiv “Virgil”, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret
 112 07.09.2010 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu Clubul Sportiv Viitorul Domneşti, cu sediul în Comuna Domneşti, Judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe de educaţie şi sport pentru tineret
 113 07.09.2010 Hotărâre privind asigurarea la cerere a unui sprijin financiar pentru personalul neclerical
 114 07.09.2010 Hotărâre privind aprobarea  acordării unui sprijin financiar pentru unele parohii din judeţul Ilfov
 115 07.09.2010 Hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov la Bruxelles – Belgia cu prilejul evenimentelor Open Days 2010
 116 07.09.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 187/2009 privind aprobarea contribuţiei judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la proiectul “Reabilitarea şi  modernizarea sistemelor de alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Ilfov”
 117 07.09.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public
 118 07.09.2010 Hotărâre privind exprimarea acordului pentru mărirea capitalului social al SC CONTRANS ILFOV SA
 119 07.09.2010 Hotărâre privind trecerea unor drumuri de interes local aflate în domeniul public al comunei Mogoşoaia, din administrarea Consiliului local al comunei Mogoşoaia în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
 120 07.09.2010 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu unele instituţii/persoane juridice din judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe şi proiecte de educaţie şi sport pentru tineret
 121 07.09.2010 Hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov cu 11 proiecte de modernizare drumuri judeţene – în cadrul licitaţiei de finanţare lansate prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
122 20.10.2010 Hotărâre privind aprobarea: ”Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2010-2011”  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3
 123 30.11.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea reabilitării unor stadioane, necesare desfăşurării Turneului final al Campionatului european de fotbal pentru juniori “Under 19”, ediţia 2011.
 124 30.11.2010 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov.
 125 30.11.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 38/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul:”Modernizare sistem rutier pe DJ 101, DN1-Buftea, km 0+000-km 12+000”- în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.
 126 30.11.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 41/27.03.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 602, Centură-Domneşti, km. 5+000-  km.9+975” în vederea obţinerii de finanţari nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.
 127 30.11.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.10/30.01.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier pe DJ 101C DN 1-Căldăruşani, km 0+000 – km 10+780, respectiv km 14+700- km 21+072” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional Axa 2 –“Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.
 128 30.11.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 147/14.09.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul:” Modernizare sistem rutier pe DJ 101B DN1 –Snagov – Gruiu, km 17+000 – km 35+000” în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional Axa 2 – “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.
 129 30.11.2010 Hotărâre privind exprimarea acordului pentru mărirea capitalului social al S.C. CONTRANS ILFOV S.A.
 130 30.11.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 29/22.04.2009 privind definitivarea “Programului anual de achiziţii publice pe anul 2010”, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 76/02.07.2010 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 100/07.09.2010.
 131 30.11.2010 Hotărâre privind modificarea  componenţei comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Ilfov.
 132 30.11.2010 Hotărâre privind trecerea unui drum de interes local (DC 3A) aflat în domeniul public al comunei Dobroeşti, din administrarea Consiliului Local al comunei Dobroeşti în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
 133 30.11.2010 Hotărâre privind trecerea unor drumuri de interes local (DC 126 şi DC 29) aflate în domeniul public al comunei Găneasa, din administrarea Consiliului Local al comunei Găneasa în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
 134 30.11.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 30/2008, privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă ”ADIA-Ilfov”.
 135 30.11.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu consiliul Local Periş în vederea realizării obiectivului de interes public, “Casa memorială Toma Caragiu”.
 136 30.11.2010 Hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Ilfov pentru executarea unor lucrări de racordare la reţeaua stradală de canalizare pe terenul aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, pentru imobilul Grup Şcolar “Nicolae Bălcescu” Voluntari, situat în B-dul Voluntari nr. 94-98, oraş Voluntari.
 137 30.11.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 80/02.07.2010 privind numirea membrilor în Consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, din judeţul Ilfov.
 138 30.11.2010 Hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes local “Lărgirea străzii Cristalului “ în oraşul Bragadiru, judeţ Ilfov.
 139 30.11.2010 Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă-Ilfov a unui spaţiu din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov.
 140 30.11.2010 Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov.
 141 30.11.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 08/30.01.2009, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul: „Modernizare sistem rutier pe DJ 200, Centură-Ştefăneşti-Dascălu, km 6+200-km 27+225– în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile prin intermediul Programului Operaţional Regional, Axa 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.
 142 30.11.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov în vederea realizării în comun a unor acţiuni de interes public judeţean.
 143 14.12.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu unele consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public
 144 14.12.2010 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov.
 145 14.12.2010 Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru unele parohii din judeţul Ilfov.
 146 14.12.2010 Hotărâre privind asigurarea la cerere a unui sprijin financiar pentru personalul neclerical.
 147 14.12.2010 Hotărâre privind stabilirea :”Programului anual de achiziţii publice pe anul 2011”.
 148 14.12.2010 Hotărâre privind iniţierea şi implementarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică pentru un teren în suprafaţă de 16 mp aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
 149 14.12.2010 Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov cu unele instituţii/persoane juridice din judeţul Ilfov, pentru promovarea unor programe şi proiecte de educaţie şi sport pentru tineret.
 150 14.12.2010 Hotărâre privind asigurarea din bugetul local al judeţului Ilfov a cofinanţării necesare finalizării obiectivului de investiţie “Reabilitare pe strada Rezervelor, km. 0+000 – km.3+500 din comuna Chiajna, Judeţul Ilfov”.
 151 14.12.2010 Hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Centrul Regional de Resurse pentru Promovarea şi Dezvoltarea Economiei Sociale în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6- “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1- “Dezvoltarea economiei sociale” şi accesarea fondurilor prin proiectul “COLABORĂM , NE IMPLICĂM ŞI DEZVOLTĂM ÎN ILFOV”.
 152 14.12.2010 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 94/07.09.2010 privind “Contractarea unei finanţări rambursabile de către Consiliul Judeţean Ilfov, pentru asigurarea finanţării în sistem revolving a proiectelor de investiţii de interes judeţean în sumă de 100.000.000 lei, pe o durată de 1 an”.

Strategia 2020-2030

Calendar evenimente

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Newsletter

Angajatul lunii

Consiliul Judetean Ilfov

Vizitatori

Vizite totale 161233