COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.01.2021

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării și vacantarea unui mandat de consilier județean.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.107/2020, privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului Județean Ilfov prin vot secret în mandatul 2020-2024.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.121/2020, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2020-2021.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.130/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Măgurele Science Park”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților județului Ilfov - Consiliul Județean Ilfov în cadrul Adunării generale și a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, în mandatul 2020-2024.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.49/2019, privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov - Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației Ilfov Business Hub.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub-BIMH”.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.48/2006 privind aderarea Consiliului Județean Ilfov la Adunarea Generală a Regiunilor Europene.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov din partea Consiliul Județean Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2021 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

18. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, în anul 2020.

19. Diverse 

19.1 Proiect de Hotarare privind incheierea unui protocol de cooperare intre Judetul Ilfov – Consiliul Judetean si Unitatatea Administrativ Teritoriala – Comuna Jilava pntru implementarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID - 19

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.01.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, pentru implementarea Strategiei de vacinare împotriva COVID-19.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 21.12.2020

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov pe principalele domenii de activitate –mandat 2020-2024.

4. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității de Ordine Publică a județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul școlar 2021-2022.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.9/2020, privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2020.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 XI 2020.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al județului Ilfov către S.C. APĂ- CANAL ILFOV S.A.

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în vederea semnării documentelor necesare execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,,Măgurele Science Park”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate de componența Județului Ilfov - Consiliul Județean Ilfov pentru anul fiscal 2021.

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice Județene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.11.2020

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională - Ilfov, în mandatul 2020-2024.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2020-2024.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Ilfov, în mandatul 2020-2024.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, în mandatul 2020-2024.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2020-2024.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Ilfov, în mandatul 2020-2024.

9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, în mandatul 2020-2024.

10. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, în mandatul 2020-2024.

11. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, în mandatul 2020-2024.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorități Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2020-2021.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în mandatul 2020-2024.

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2020.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2021.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.138/2019 privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială Consiliul Local Găneasa.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ACS FC Academia Clinceni.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.11.2020

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.10.2020

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, pe principalele domenii de activitate - mandat 2020-2024.

2. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului Județean Ilfov prin vot secret în mandatul 2020-2024.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Ilfov și ale comisiilor de specialitate ale acestuia în mandatul 2020-2024.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 17.09.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.9/2020 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2020.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor străzi, aflate în domeniul public al Comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în folosință gratuită ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ ,,ADIA ILFOV” a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui sector de drum din drumul județean DJ 100 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 00+000) - km 100+900)” – sector Centura Nord km 000+000 – km 52+770.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.152/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.68/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.153/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 69/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Jilava, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Berceni II, Sf. Cuv. Parascheva, comuna Berceni, județul Ilfov.

11. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.145/2012 privind aprobarea preluării unui teren aflat în domeniul public al Orașului Chitila din administrarea Consiliului Local Chitila în administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării construcțiilor aferente proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor Ilfov”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.08.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Ilfov – formă actualizată conform Codului administrativ.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Moara Vlăsiei -Consiliul Local Moara Vlăsiei în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub -BIMH”.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unor sectoare de drum din drumurile județene DJ 401, DJ 601, DJ 602 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900” – sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui sector de drum din drumul județean DJ 401 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)” – Amenajare nod rutier CB – DJ 401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Elaborare DALI scurgerea apelor pe DJ 184, pe raza localității Dascălu, județul Ilfov”.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea președintelui Consiliului Județean Ilfov în vederea semnării declarației notariale cu privire la cota indiviză din culoarul de expropriere la obiectivul de investiții ,,Reabilitare, modernizare str. Răscoalei – DJ 300, oraș Pantelimon, Județul Ilfov”.

11. Diverse.

11.1. Notă de informare cu privire la patrimoniul județului Ilfov.

11.2.Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, în anul 2020.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.07.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2020.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene din domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sprijin oferit de UAT Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov pentru consolidarea capacității sistemului medical, în contextul pandemic cauzat de virusul COVID-19” COD SMIS 138114.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Măgurele Science Park”.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov-Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea–Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării evenimentului sportiv ,,Cupa Shagya Ediția a VII-a”.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov și Clubul Sportiv Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de pictură la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Parohia Nicolae Bălcescu, orașul Voluntari, județul Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate la unitatea administrativ teritorială- Consiliul Local Gruiu.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.06.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Ilfov – Ediția 2020.

3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Județului Ilfov- Consiliul Județean în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP).

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Brănești și administrarea Consiliului Local Brănești în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale județ Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia în domeniul public al Unități Administrativ Teritoriale județ Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr.112/2018 privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale județ Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

10. Proiect de hotărâre privind finanțarea Proiectului ,,Recondiționarea acoperișului Liceului Teoretic Olymp-Costești” propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu aflat în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.05.2020

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Scutelnicu Andrei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2019.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2020.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Colegiul Medicilor Stomatologi din Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru ,,Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu DJ400, în localitatea Măgurele, Sat. Alunișu, jud Ilfov”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu strada Călugăreni (DC19), în localitatea Măgurele, Sat. Dumitrana, jud Ilfov”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu DJ401D, în localitatea Vidra, sat. Crețești, jud Ilfov”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ601 cu DJ602 și strada Băii în localitatea Ciorogârla, jud Ilfov”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare sens giratoriu la intersecția DJ100 cu străzile Pinului și Alunișului, în localitatea Tunari, jud. Ilfov”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinație cabinete medicale și activități conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de asociere aflat în derulare încheiat între Județul Ilfov–Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Brănești.

17. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Periș, județul Ilfov” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice, Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

21. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Ilfov.

23. Notă de informare privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale.

24. Diverse.

24.1 Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială Snagov- Consiliul Local Snagov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.

24.2 Proiect de hotărâre încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov cu unele cabinete medicale/societăți medicale din județul Ilfov.

24.3 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ’’Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea’’ aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.55/2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 03.04.2020

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2020.

Accesul în clădirea Consiliului Județean Ilfov este restricționat, așa că publicul și presa nu vor putea participa la ședință

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.03.2020

Dispoziție Convocare    Dispoziție Convocare modificată și completată

1. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, urmare a epidemiei de COVID-19.

2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Caravana ,,Scapă de cancerul de col cu un simplu control”.

3. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Buftea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Buftea.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzilor Poieni și Martha Bibescu, aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.

5. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Ciolpani în administrarea Consiliului Județean Ilfov, a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Ciolpani.

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Ciorogârla și administrarea Consiliului Local Ciorogârla în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.4 (asociere cu UAT Petrăchioaia) al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 69/2019 privind asocierea județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.9 (asociere cu UAT Snagov) al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 88/2019 privind asocierea județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de concesiune nr.11270/2004 încheiat între Consiliul Județean Ilfov și reprezentantul legal al Societății Civile Medicale ,,Dr. Maria Burghele” Buftea.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.

11. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov a împrumuturilor contractate de S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pe anul 2020.

15. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr.18/04.03.2020 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni – Republica Moldova.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr.5/03.01.2020 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Republica Franceză în vederea participării la Târgul Internațional pentru Proiecte Imobiliare și Investiții MIPIM.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2019 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al Județului Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub–BIMH”.

19. Diverse - Proiect nr. 1  Proiect nr. 2

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 04.03.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Județul Ilfov–Consiliul Județean, UAT Orașul Voluntari, UAT Municipiul București, UAT Comuna Afumați, UAT Comuna Dascălu, UAT Comuna Petrăchioaia și UAT Comuna Găneasa pentru realizarea proiectului ,,Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Județul Ilfov–Consiliul Județean, UAT Orașul Voluntari, UAT Municipiul București, UAT Comuna Afumați și UAT Comuna Petrăchioaia aferent proiectului ,,Reînnoirea parcului de mijloace de transport public cu autobuze electrice, în vederea reducerii emisiilor de carbon în Orașul Voluntari”.

4. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni – Republica Moldova.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 12.02.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii și modalităților de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ precum și a măsurilor de interes județean, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial al județului Ilfov, în format electronic.

3. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

5. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 27.316.000 lei pentru anul 2020.

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.01.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de mențiere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.

4. Proiect de hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Vidra a unui sector de drum de interes local (DS 1220 – str. Prelungirea Gării) preluat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 59/2018.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Republica Franceză în vederea participării la Târgul Internațional pentru Proiecte Imobiliare și Investiții MIPIM.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind transformarea liniei de gardă la domiciliu în specialitatea neonatologie în linie de gardă continuă în specialitatea neonatologie la nivelul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

9. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul II, în anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.12.2019

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2019.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Orașului Măgurele, județul Ilfov de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Bragadiru, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Măgurele, județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.71/2016 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și D.C. 55 (km. 3+400).”

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consilului Județean Ilfov nr.107/2015 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în primul Consiliu Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/2016 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în primul Consiliu al Asociației ,,Ilfov Business Hub”.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.49/2019 privind desemnarea reprezentanților Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.104/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.105/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA ILFOV NORD EST.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.107/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării reprezentantului legal al Consiliului Județean Ilfov, Președintele Marian Petrache, în orașul Bruxelles – Regatul Belgiei.

14. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.11.2019

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării reprezentantului legal al Consiliului Județean Ilfov, Președintele Marian Petrache, în orașul Bruxelles – Regatul Belgiei la cea de-a 25-a aniversare a Comitetului European al Regiunilor în perioada 4-5 decembrie 2019.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi vacante din Statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru transformarea unor posturi vacante la unele unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii Fortului 13 Jilava –Monument istoric (clasificarea IF II-m-A-21037) din domeniul public al statului și administrarea Penitenciarului București- Jilava în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.10.2019

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2019.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 91/2019 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2020.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov. Anexa

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.71/2019.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2019-2020.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din Statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

13. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.72/2018, privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apă Canal Ilfov S.A.

14. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Apă Canal Ilfov” S.A.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Petrăchioaia, județul Ilfov de la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor a Orașului Voluntari, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Afumați, județul Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Ciolpani a unor sectoare de drum (DC 1476, DS 1109, DC 1, DC 194, Dc 245 și DC 673) preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 16/2019.

17. Proiect de hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Măgurele a unor sectoare de drum (străzile Călugăreni, Duzilor, Argeș, Revoluției și Ștrandului) preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 85/2019.

18. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor străzi, aflate în domeniul public al Comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.

19. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

20. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Ilfov administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos și administrarea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos.

21. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Județean Ilfov, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la Consiliul Local Nuci.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.09.2019

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – EDIȚIA 2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzilor Poieni și Martha Bibescu, aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.

5. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Ilfov și ale comisiilor de specialitate ale acestuia.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae, Sitaru”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construirea unui sens giratoriu la intersecția drumului județean DJ 602, km. 18+900 (Dârvari), cu drumul județean DJ 601, km. 5+500 (Ciorogârla), asigurarea scurgerii apelor pe DJ 601, în zona râului Ciorogârla”.

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de amenajare a unei trapeze pentru persoanele nevoiașe, la demisolul clădirii Muzeului din cadrul Mănăstirii Cernica, județul Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul privat al Municipiului București și administrarea Primăriei Municipiului București în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, a unei suprafețe de teren situate în București.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor Ilfov (Asociația).

15. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ilfov.

16. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, în anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.09.2019

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind realizarea ,,Monumentului comemorativ dedicat Reginei Maria a României”.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.74/28.06.2019 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.08.2019

Dispoziție Convocare

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ilfov din data de 13.08.2019.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 74/28.06.2019 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării „Campionatului Național de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră Cupa Shagya Ediția a V-a”.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele asociații cluburi sportive în vederea participării la acțiuni sportive organizate de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și Federația Română de Fotbal.

7. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 87/13.08.2019 privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Municipiul București, pentru funcționarea incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.08.2019

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km 12+970 (Balotești) și km 37+549 (Sitaru)”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 123/2018.

3. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Buftea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a imobilului - teren în suprafață de 30mp, situat în Buftea, str. Știrbei, nr. 36, în vederea derulării proiectului ,,Monument comemorativ dedicate Reginei Maria a României.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Măgurele în administrarea Consiliului Judțean Ilfov a unor sectoare de drum (străzile Călugăreni, Duzilor, Argeș și Revoluției), aflate în domeniul public al Orașului Măgurele.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 74/2019 privind deplasarea unui delegații a Consiliuui Județean Ilfov în Munchen-Republica Federală Germania.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Municipiul București, pentru funcționarea incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ – Teritoriale – consilii locale din Județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Ilfov 2019-2023

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ – Teritorială Buftea – Consilul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării „Campionatului Național de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră Cupa Shagya Ediția a V-a”.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Asociația Club Sportiv Juniors Berceni în vederea participării la acțiunile sportive de interes județean, în fazele finale organizate de Federația Română de Fotbal.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Club AS SCF ARD Snagov în vederea participării la acțiunile sportive de interes județean în fazele naționale, internaționale și în campionatele organizate de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și Federația Română de Fotbal.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.07.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.38/2017 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2019.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.

6. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi la unele unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.06.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea unor contracte de asociere aflate în derulare încheiate între județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Planificare strategică și decizională la nivelul Unității Administrativ Teritoriale județul Ilfov-garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de reparații, renovare și reabilitare Arhondaric la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.

9. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei NIȚĂ ALEXANDRINA în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.05.2019

Convocator

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2018.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 14 al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 39/2019.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu în anul fiscal 2019.

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiective de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție: ,,Elaborare D.A.L.I. expertiză tehnică și P.T. pentru drumul județean DJ 100, km. 2+200 (Otopeni) – km. 5+900 (Tunari)”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.33/2009 privind stabilirea cuantumului amenzilor contravenționale pentru acele fapte care constituie contravenții, săvârșite pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Județean Ilfov și aplicarea sancțiunilor în cauză.

12. Proiect de hotărâre pentru completarea unor Anexe din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren necesar construirii unei case de tip familial pentru copiii rezidenți din Centrul de Plasament nr. 5 Periș, pentru care nu s-au identificat forme altenative de protecție.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale și conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pe anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.05.2019

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ’’Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea’’.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.04.2019

Convocator

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2019.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.11/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea și modernizare rețele drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limita județ Giurgiu – Buciumeni/Buftea”.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.113/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limită județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.110/2018 (pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov nr.14/2018 și nr.108/2016) privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.111/2018 (pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov nr.15/2018 și nr.114/2017) privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare – strada Gării, comuna Jilava, județul Ilfov”.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.12/2018 (pentru modificarea Hotărâri Consiliului Județean Ilfov nr.44/2015) privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, județul Ilfov”.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.115/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, județul Ilfov”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2018 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

18. Proiect de hotărâre privind înființarea societății comerciale Măgurele Science Park S.R.L. cu asociat unic Județul Ilfov– Consiliul Județean Ilfov.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Academician Prof. dr. Nicolae Victor Zamfir.

20. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Prof. dr. Gérard Mourou.

21. Proiect de hotărâre pentru completarea unor Anexe din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

22. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a + Partea a III-aPartea a IV-a Partea a V-a Partea a VI-aPartea a VII-aPartea a VIII-a Partea a IX-a Partea a X-a Partea a XI-a Partea a XII-a) privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.03.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Voicu Vincențiu.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și a dreptului de servitute legală de trecere asupra imobilului aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, pentru lucrarea ,,Racordarea blocului alimentar la rețeaua de gaze”, imobil situat în Bulevardul Voluntari nr. 94-96, orașul Voluntari, județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor, un deziderat pentru comunități fără deșeuri”, finanțat de către Fondul pentru Mediu prin ,,Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor”, precum și a chetuielilor aferente proiectului.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico-Economică la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Amanajare Parcaje pe DJ 200, în localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”.

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea a unui spațiu medical aflat în imobilul situat în orașul Buftea, Str. Studioului nr. 13, aflat în proprietatea județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între UAT Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Ilfov, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul Poliției Rutiere și unele UAT-uri din județul Ilfov în vederea derulării proiectului ,,Siguranța rutieră în unele școli din județul Ilfov”.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea între UAT Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, unele unități administrativ teritoriale-consilii locale din județul Ilfov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, în vederea derulării proiectului ,,Sportul pentru toți”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 45/1999 privind însușirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ilfov.

12. Diverse

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.03.2019

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor alocate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.02.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Niță Mihai Sandu.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Cornetu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Cornetu, județ Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Dobroești la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Dobroești, județ Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul 2019-2020.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

7. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a + Partea a III-a + Partea a IV-a + Partea a V-a) privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

8. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Ciolpani în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum (DC 1476, DS 1109, DC 1, DC 194, DC 245 și DC 673), aflate în domeniul public al comunei Ciolpani.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al județului Ilfov”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al județului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între județul Ilfov, România și Comunitatea Autonomă Madrid, Regatul Spaniei.

12. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei Niță Alexandrina în funcția de Director al Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (DALI), pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare –DJ 602A, Buftea – județul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.01.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Neagu Victor.

3. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliului Județean Ilfov, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.112/2018 privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații situate la etajul I al imobilului din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită unor asociații constituite la nivelul județului Ilfov a unor spații situate la etajul I al imobilului din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București, aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

10. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul II, în anul 2018

Strategia 2020-2030

Calendar evenimente

Februarie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Newsletter

Angajatul lunii

Consiliul Judetean Ilfov

Vizitatori

Vizite totale 161181