COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

26.01.2017

Hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului BOTNARIU EMANUEL-GABRIEL.

2

26.01.2017

Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în asociere cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov la proiectul Tinerii Ilfoveni– de la dialog la decizie, în vederea accesării fondurilor aferente Programului ERASMUS +, Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor - Dialogul structurat: reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului.

3

26.01.2017

Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și ISOR Iceland Geosurvey la proiectul „Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov si Bihor”, în vederea accesării Fondului pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul Programului RO 05 – Eficiență energetică, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.

4

26.01.2017

Hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Ilfov.

5

26.01.2017

Hotărâre privind transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.

6

26.01.2017

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 164/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

7

26.01.2017

Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul autorității administrației publice a județului Ilfov și al instituțiilor din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.

8

26.01.2017

Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

9

26.01.2017

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 77/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2016-2020.

10

26.01.2017

Hotărâre privind împuternicirea comisiei speciale de analiză constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.l 13/2016 să negocieze preţul închirierii în vederea mutării temporare a sediului Consiliului Judeţean Ilfov.

11 27.02.2017 Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.
12 27.02.2017 Hotărâre privind trecerea Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
13 27.03.2017 Hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
14 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2017.
15 27.03.2017 Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
16 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2016 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.
17 27.03.2017 Hotărâre privind întreprinderea demersurilor în vederea obținerii ,,Licenței de dare în administrare pentru exploatarea apelor geotermale din perimetrul Balotești Nord”, conform cerințelor Agenției Naționale de Resurse Minerale, pentru proiectul ,,Valorificarea Resurselor de apă Geotermală din perimetrul Balotești pentru producerea de energie termică”.
18 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în asociere cu Fundația TERRA Mileniul III la proiectul ,,Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT - județul Ilfov” în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operațional Capacitate Administrativă - Cererea de proiecte CP4/2017 ,,Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.
19 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Ilfov din România și Raionul Ialoveni din Republica Moldova.
20 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul școlar 2017-2018.
21 27.03.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
22 27.03.2017 Hotărâre privind acordul de principiu în vederea aprobării garantării unui împrumut reprezentând finanțarea externă rambursabilă ce va fi contractat de către S.C. APĂ - CANAL ILFOV S.A.
23 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov.
24 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 3/2017 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea și ISOR Iceland Geosurvey la proiectul „Dezvoltarea potențialului geotermal din județele Ilfov si Bihor”, în vederea accesării Fondului pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul Programului RO 05 – Eficiență energetică, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.
25 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
26 26.04.2017 Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea/modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ilfov.
27 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/27.03.2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
28 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2017.
29 26.04.2017 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Moldova – Raionul Ialoveni în perioada 29.04.2017-01.05.2017.
30 26.04.2017 Hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București Ilfov.
31 26.04.2017 Hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.
32 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Rezultatului final al evaluării managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
33 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 160/20.12.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ,,ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST”.
34 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 162/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației – Grupul de Acțiune Locală ,,SABAR ILFOV SUD”.
35 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării valorii cotizației anuale stabilită, din bugetul local al U.A.T. Județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov, către Grupul de Acțiune Locală ,,VLĂSIA ILFOV NORD-EST”.
36 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico- Economică la faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Realizarea unor sensuri giratorii la intersecția drumurilor DJ 602 și Strada Independenței respectiv la intersecția dintre DJ 602 și Strada Agricultori, în Orașul Buftea”.
37 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a unui Protocol de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor.
38 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 111/2016 privind aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale județul Ilfov-Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae Balamuci (Sf. Nicolae – Sitaru) în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
39 26.04.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 41/2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5– Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
40 26.04.2017 Hotărâre privind repartizarea numărului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ilfov pe anul 2017.
41 26.04.2017 Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Ilfov Business Hub – IBH”.
42 26.04.2017 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Elenă – Salonic și Veria – Unitatea Regională Imathia a Regiunii Macedonia Centrală.
43 26.04.2017 Hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare prin licitație publică a unui imobil situat în Municipiul București având ca destinație sediul Consiliului Judeţean Ilfov.
44 26.04.2017 Hotărâre pentru desemnarea reprezentantului judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Generală a Asociaţiei „Măgurele Science Park”.
45 31.05.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2016.
46 31.05.2017 Hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2017 – 2021”.
47 31.05.2017 Hotărâre privind aprobarea convenției cadru ce se va încheia între Președintele Consiliului Judeţean Ilfov și primarii unităților administrativ teritoriale din județul Ilfov care nu au constituite structuri de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții.
48 31.05.2017 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.101/2016 privind acordul pentru asocierea în vederea realizării în comun a asigurării serviciilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.
49 31.05.2017 Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Ilfov.
50 31.05.2017 Hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Unităţii Administrativ Teritoriale Voluntari si administrarea Consiliului Local Voluntari în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a străzilor din ansamblul de locuinţe Henri Coandă.
51 28.06.2017 Hotărâre privind numirea temporară a domnului MIHALEA ILIUȚĂ în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
52 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, în vederea organizării concursului pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
53 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea.
54 28.06.2017 Hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pshiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
55 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2017.
56 28.06.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.
57 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.
58 28.06.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.
59 28.06.2017 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari a unor terenuri în suprafață totală de 7.675 mp, situate în orașul Voluntari, județul Ilfov.
60 28.06.2017 Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, situat în comuna Periș, județul Ilfov.
61 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico– economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea și Reabilitarea drumului județean DJ 100, de la km. 11+000 la km. 12+220, în localitatea Ștefănești, județul Ilfov”.
62 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 27.780.000 lei ce va fi contractată de către S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.
63 28.06.2017 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov, în parteneriat cu Akerhus County Council- Norvegia (lider de proiect), Ministerul Mediului (România), The Municipality of Skedsmo (Norvegia), Innovhub/Metropolitan City of Milano (Italia), Brandenburg Region (Germania) Barcelona Metropolitan Area (Spania), Stockholm County Council (Suedia), Krakow Metropolitan Area (Polonia) la proiectul SMART EDGE în cadrul Programului Transnaţional INTERREG EUROPE, Apelul 3.
64 31.07.2017 Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare ,,Studiul de piață imobiliară privind clădirile de birouri situate în București”.
65 31.07.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2017.
66 31.07.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 27/26.04.2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
67 31.07.2017 Hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului ,,Dotarea învățământului preșcolar și universitar cu resurse și tehnologii interactive” propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova.
68 31.07.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 19/2016 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta II”.
69 31.07.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 20/2016 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Pasaj subteran/suprateran pe DJ 602 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea–Varianta I”.
70 31.07.2017 Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
71 31.07.2017 Hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
72 31.07.2017 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a străzilor din ansamblul de locuințe Henri Coandă.
73 31.07.2017 Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unor spații din imobilul P+1 situat în orașul Voluntari, aflate în domeniul public al județului Ilfov.
74 31.07.2017 Hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov, a unor spații din imobilul P+1 situat în orașul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, aflat în domeniul public al județului Ilfov.
75 31.07.2017 Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unor spații situate în orașul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, aflate în domeniul public al județului Ilfov pentru desfășurarea activității Centrului de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Persoane Ilfov.
76 31.07.2017 Hotărâre privind ridicarea ipotecii și a interdicțiilor de înstrăinare prezente în contractul de vânzare-cumpărare a Cabinetului Medical Individual Stomatologic ,,DR. TOMA CORNELIA”.
77 31.07.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 122/2016 privind stabilirea îndemnizației de ședință a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov – mandat 2016-2020.
78 31.07.2017 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
79 31.07.2017 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Provincia Jiangsu - Republica Populară Chineză.
80 31.07.2017 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov–Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unității Administrativ Teritoriale - Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
81 31.07.2017 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 59/2017 privind trecerea din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în domeniul public al orașului Voluntari și în administrarea Consiliului Local Voluntari a unor terenuri în suprafață totală de 7.675 mp, situate în orașul Voluntari, județul Ilfov.
82 31.07.2017 Hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 25/2017 pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.
83 31.07.2017 Hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru protecția Copilului a județului Ilfov.
84 29.08.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.
85 29.08.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 66/2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
86 29.08.2017 Hotărâre privind deplasarea Președintelui Consiliului Judeţean Ilfov și a unei echipe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov în Spania.
87 29.08.2017 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 5/2017 privind transformare posturi în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov.
88 29.08.2017 Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
89 29.08.2017 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.
90 29.08.2017 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea Consiliul Local   Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării ,,Campionatului Balcanic de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră”.
91 29.08.2017 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov –Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale -Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
92 29.08.2017 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov.
93 28.09.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.
94 28.09.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 85/2017 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
95 28.09.2017 Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de conservare – restaurare a picturii murale de la Biserica Sfântul Nicolae din cadrul Mănăstirii Cernica, județul Ilfov.
96 28.09.2017 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Judeţean Ilfov în Raionul Ialoveni - Republica Moldova.
97 28.09.2017 Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A.
98 28.09.2017 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.
99 28.09.2017 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2017-2018.
100 28.09.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii între județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități a unei Convenții pentru realizarea și actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap.
101 28.09.2017 Hotărâre privind darea în folosință gratuită Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov a instalațiilor radiologice mobile achiziționate prin proiectul ,,Reabilitare, modernizare și echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, cod SMIS 17595” finanțat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3.1 ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii de sănătate”.
102 28.09.2017 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
103 28.09.2017 Hotărâre privind transformarea unui post din statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
104 28.09.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.
105 28.09.2017 Hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean îifov la organizarea și desfăşurarea acţiunii ’’Campionatele Naţionale de Gimnastică Aerobică”.
106 28.09.2017 Hotărâre privind asocierea Judeţului Ilfov -Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unităţi Administrativ Teritoriale -Consilii Locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
107 12.10.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 43/2017 privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul București având ca destinație sediul Consiliului Judeţean Ilfov.
108 12.10.2017 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov–Consiliul Judeţean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Gruiu– Consiliul Local Gruiu, județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
109 30.10.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2017.
110 30.10.2017 Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2018.
111 30.10.2017 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Ilfov și admnistrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General București a unor suprafețe de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă.
112 30.10.2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între județul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov și Asociația Ecvestră Western Dream în vederea participării sportivei Nicole Drăghici la Concursul Internațional de la Roosental (Olanda) ce se va desfășura în perioada 30.11.2017 – 03.12.2017.
113 30.10.2017 Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limita județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”.
114 30.10.2017 Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.
115 30.10.2017 Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie, Eftimie Diamandescu, Bălăceanca, județul Ilfov”.
116 30.10.2017 Hotărâre privind acordarea dreptului de trecere către S.C. RAJA S.A. Constanța în vederea realizării și punerii în funcțiune a obiectivului din cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”.
117 23.11.2017 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 41/2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
118 23.11.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2016 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
119 23.11.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de asociere aflate în derulare încheiate între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov.
120 23.11.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.
121 29.11.2017 Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean în cadrul Consiliului Judeţean Ilfov.
122 29.11.2017 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 92/2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, în mandatul 2016-2020.
123 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” precum și a cheltuielilor aferente acestuia.
124 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate pentru zona neafectată de suprapunere aferentă imobilului situat în comuna Cernica, județul Ilfov.
125 29.11.2017 Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației ,,Măgurele Science Park” constitută între Consiliul Județean Ilfov, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” – IFIN – HH, Consiliul Local Măgurele Primăria Măgurele.
126 29.11.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
127 29.11.2017 Hotărâre privind numirea temporară a domnului MIHALEA ILIUȚĂ în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, până la ocuparea postului prin concurs.
128 29.11.2017 Hotărâre privind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
129 29.11.2017 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
130 29.11.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2016 privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
131 29.11.2017 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov–Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale-Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
132 14.12.2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2017.
133 14.12.2017 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2017.
134 14.12.2017 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.
135 14.12.2017 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție”(DALI), pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101, Km. 12+970 (Balotești) – km. 37+549 (Sitaru)”.
136 14.12.2017 Hotărâre privind menținerea nivelului taxelor și tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 165/20.12.2016, pentru anul fiscal 2018.
137 14.12.2017 Hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii de cumpărare a unui imobil situat în municipiul Bucureşti cu destinaţia de sediu al Consiliului Judeţean Ilfov, prin negociere directă, în urma nefinalizării achiziţiei prin procedurile de licitaţie publică.
138 14.12.2017 Hotărâre privind completarea contractelor de asociere aflate în derulare, încheiate între judeţul Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov cu unele unităti administrativ teritoriale-consilii locale din judeţul Ilfov.
139 14.12.2017 Hotărâre pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.75/08.08.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Conducere al Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti.

Strategia 2020-2030

Calendar evenimente

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Newsletter

Vizitatori

Vizite totale 161233