COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

2017

Dispoziţie Preşedinte nr. 346 din 09.03.2017 privind desemnarea doamnei Suliman Irina —ca persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă

2016

Dispozitie Presedinte nr. 1 din 12.01.2016 privind aprobarea Programului de pregătire a personalului în domeniul protecției informațiilor clasificate în anul 2016

Dispozitie Presedinte nr. 2 din 12.01.2016 privind aprobarea Planului specific de pregătire a persoanelor avizate ptr. acces la informații clasificate în anul 2016

Dispozitie Presedinte nr. 3 din 12.01.2016 privind Planul de control intern pe anul 2016 în vederea aplicării corecte și umanitare a măsurilor de protecție a informațiilor clasificate

Dispozitie Presedinte nr. 4 din 13.01.2016 privind aprobarea Planificării activităților de evaluare și analiză a stării de protecție a informațiilor clasificate pe anul 2016

Dispozitie Presedinte nr. 5 din 13.01.2016 privind promovarea temporară pe funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul D.E. SCS a d-nei PETRESCU JANA EUGENIA

Dispozitie Presedinte nr. 6 din 13.01.2016 privind promovarea temporară pe funcția publică de conducere vacantă de director executiv din cadrul DAFII a d-nei ALDEA GABRIELA

Dispozitie Presedinte nr. 7 din 13.01.2016 privind promovarea temporară pe funcția publică de conducere vacantă de director executiv din cadrul DJAPL a d-nei SULIMAN IRINA

Dispozitie Presedinte nr. 8 din 14.01.2016 privind promovarea temporară pe funcția publică de conducere tempotar vacantă de șef serviciu din cadrul DJAPL a d-nei DRĂGHICI DORNA FELICIA

Dispozitie Presedinte nr. 9 din 14.01.2016 privind desemnarea unor experți cooptați în cadrul procedurii de atribuire ,,licitație deschisă” ptr. ob. Servicii ptr. elaborare ,,Plan de amenajare a teritoriului jud. Ilfov”

Dispozitie Presedinte nr. 10 din 25.01.2016 privind aprobarea programului de dezvoltare a SCIM în cadrul aparatului de specialitate al CJI pe anul 2016

Dispozitie Presedinte nr. 11 din 25.01.2016 privind convocarea CJI în ședința ordinară în luna ianuarie 2016. 29.01.2016

Dispozitie Presedinte nr. 12 din 26.01.2016 privind încetarea contractului individual de muncă pe perioada determinată al dl. LIVEZEANU DANIEL

Dispozitie Presedinte nr. 13 din 28.01.2016 privind aprobarea structurii organizatorice privizorie a Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca

Dispozitie Presedinte nr. 14 din 29.01.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al d-nei PREDA ANA MARIA consiler superior – SCS - DE

Dispozitie Presedinte nr. 15 din 29.01.2016 privind convocarea CJI în ședința ordinară în luna februarie 2016. 03.02.2016

Dispozitie Presedinte nr. 16 din 29.01.2016 privind revenirea d-nei ȘERBĂNESCU RODICA, pe funcția publică de conducere de șef serviciu în cadrul DUAT

Dispozitie Presedinte nr. 17 din 29.01.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al dl. BOANGAR BURDA MARIAN, arhitect șef în cadrul Primăriei Otopeni la CJI – DUAT pe fucția publică de conducere vacantă de arhitect șef

Dispozitie Presedinte nr. 18 din 29.01.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie purtat după căsătorie al d-nei CIOCÎRLAN ELENA MANUELA din CIOCÎRLAN în MATEIESCU

Dispozitie Presedinte nr. 19 din 29.01.2016 privind stabilirea salariului de bază al d-nei CHELU GEOGETA consilier superior în cadrul Comp. L.P

Dispozitie Presedinte nr. 20 din 29.01.2016 privind stabilirea salariului de bază al d-nei TĂBĂCARU FLORICA consilier superior în cadrul BBVC – DE

Dispozitie Presedinte nr. 21 din 29.01.2016 privind stabilirea salariului de bază al d-nei VLĂDUȚESCU IONICA șef serviciu în cadrul SAPL – DJAPL

Dispozitie Presedinte nr. 22 din 29.01.2016 privind stabilirea salariului de bază al d-nei CONSTANTIN ADRIANA consilier superior în cadrul CRU – DE

Dispozitie Presedinte nr. 23 din 29.01.2016 privind stabilirea salariului de bază al d-nei ȘTEFAN NICOLETA consilier juridic superior în cadrul SJALP – DJAPL

Dispozitie Presedinte nr. 24 din 29.01.2016 privind stabilirea salariului de bază al d-nei DRĂGHICI DORINA șef serviciu în cadrul SJALA – DJAPL

Dispozitie Presedinte nr. 25 din 29.01.2016 privind modificarea gradației de vechime al d-nei IVANOF MARGARETA MIHAELA

Dispozitie Presedinte nr. 26 din 05.02.2016 cu privire la suspendarea raportului de serviciu al d-nei ȘTEFAN NICOLETA

Dispozitie Presedinte nr. 27 din 05.02.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al d-nei ȘERBĂNESCU RODICA, șef serviciu UAT în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei com. Mogoșoaia la CJI – DUAT

Dispozitie Presedinte nr. 28 din 05.02.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui și prenumelui d-nei STELEA EUGENIA din STELEA EUGENIA în BARBU JENI

Dispozitie Presedinte nr. 29 din 05.02.2016 privind reținerea unei sume din veniturile salariale al dl. VOICU COSTIN în baza contractului de credit nr. 2659 F

Dispozitie Presedinte nr. 30 din 09.02.2016 pentru modificarea Dispozitiei nr. 286/2015 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarera persoanei reponsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura licitație deschisă pentru obiectivul: Servicii pentru elaborare ,,Plan de amenajare a teritoriului județean Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 31 din 09.02.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui dl. COSTICĂ NICU-CRISTIAN din NICU-CRISTIAN în KRISTIAN DI VOGLI

Dispozitie Presedinte nr. 32 din 10.02.2016 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestaților ptr. concursul de recutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Dispozitie Presedinte nr. 33 din 11.02.2016 privind constituirea unei comisii ptr. punerea în aplicare a prevederilor art. 1, alin.(2) din HCJI nr. 106/17.11.2016 privind dizolvarea, lichidarea și radierea S.C. IF PRES COM S.R.L.

Dispozitie Presedinte nr. 34 din 11.02.2016 privind revocarea unilaterală a managerului interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 35 din 11.02.2016 privind numirea managerului interimar la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 36 din 11.02.2016 privind încetarea suspendării raporturilor de muncă și reluarea activității dl. VOICU DORIN EDUARD

Dispozitie Presedinte nr. 37 din 11.02.2016 privind constituirea comisiei de predare-primire a ob.:Corp H Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, realizat prin proiectul ,,Reabilitarea, mod.și echiparea la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 38 din 19.02.2016 privind mod. raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al d-nei POPESCU DELIA CRISTINA, consilier, grad profesional superior Comp. Patrimoniu, CJI, în cadrul Serviciului Achiziții, Direcția Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale Management Financiar, Resurse Umane și Achiziții–Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Dispozitie Presedinte nr. 39 din 19.02.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al dl. TĂNASE HADRIAN THEODOR, consilier, grad profesional principal în cadrul Serviciului Drumuri Județene și Transporturi, Comp. Drumuri Județene–Direcția Investiții CJI, în cadrul Institutului Național de Statistică

Dispozitie Presedinte nr. 40 din 23.02.2016 pentru împuternicirea directorului DGASPCI să le reprezinte pe minorele NEACȘU ELENA-IONELA și ZANFIR GABRIELA-FLORENTINA sub aspectul laturii civile, în cadrul procesului penal, în Dosarul Penal nr. 6468/P/2014, aflat în curs de cercetare la Parchetul de lângă Judecătoria Buftea, precum și în fața instanțelor de judecată

Dispozitie Presedinte nr. 41 din 26.02.2016 privind mod. raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al d-nei CONSTANTIN ADRIANA, consilier, grad profesional superior Comp. R.U, CJI, în cadrul Serviciului Implementarea Strategiei Administrației Publice–Direcția ptr. Reforma Administrației Publică, Direcția Generală Administrație Publică–Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Dispozitie Presedinte nr. 42 din 29.02.2016 privind împuternicirea ADIBI ptr. gestionarea procedurii de evaluare strategică a impactului asupra mediului ptr. avizul de mediu la PMUD 2016-2030 Regiunea București Ilfov și a comp. de informare și publică aferente PMUD în Municipiul București și jud. Ilfov pe tot parcursul procedurilor

Dispozitie Presedinte nr. 43 din 29.02.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui dl. DELICOIU ADRIAN din DELICOIU în IVAN

Dispozitie Presedinte nr. 44 din 29.02.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui și prenumelui dl. DUMITRU FLORIN ALEXANDRU din DUMITRU FLORIN ALEXANDRU în SAIDAC ALEXANDRU

Dispozitie Presedinte nr. 45 din 29.02.2016 privind respingerea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui dl. BANYAI ZOLTAN din ZOLTAN în ZOLTAN ZOSIMA

Dispozitie Presedinte nr. 46 din 03.03.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al d-nei IONICĂ FELICIA IONA, consilier,cl. I, grad profesional superior SCS-CJI, în cadrul Serviciului Verificare și Decontarea Cheltuielilor Publice, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov– Structura de Trezorerie

Dispozitie Presedinte nr. 47 din 03.03.2016 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestaților ptr. concursul de recutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante

Dispozitie Presedinte nr. 48 din 07.03.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării unor posturi din cadrul Spitalului de Obstretică Ginecologie Buftea

Dispozitie Presedinte nr. 49 din 10.03.2016 privind reactualizarea componenței comisiei ptr. monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării SCIM din cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 50 din 10.03.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării unui post din cadrul Spitalului de Obstretică Ginecologie Buftea

Dispozitie Presedinte nr. 51 din 10.03.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării unui post din cadrul Spitalului de Obstretică Ginecologie Buftea

Dispozitie Presedinte nr. 52 din 10.03.2016 privind modificarea Dispozitiei Președintelui CJI nr. 196/2015 privind stabilirea responsabilor ptr. elaborarea, verificarea, aprobarea sau revizia PO și PS la nivelul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 53 din 10.03.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară a d-nei IVANOV MARGARETA la Comp. Patrimoniu cu data de 15.03.2016

Dispozitie Presedinte nr. 54 din 10.03.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară a d-nei IVĂNESCU MIHAELA la Comp. Resurse Umane cu data de 15.03.2016

Dispozitie Presedinte nr. 55 din 10.03.2016 privind desemnarea unui reprezentant în comisia de control la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 56 din 11.03.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui minorului. APOSTOLACHE MARIO-JEAN din APOSTOLACHE în NICULAE

Dispozitie Presedinte nr. 57 din 16.03.2016 privind încetarea contractului individual de muncă pe perioada determinată al dl. ION DANIEL, consilier gr. I A în cadrul Comp. Secretariat General din cadrul aparatului de specialitate al CJI

Dispozitie Presedinte nr. 58 din 16.03.2016 privind încetarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată al dl. COJOCARU RADU, referent gr. I A în cadrul Serviciului Public de Întreținere Drumuri Județene

Dispozitie Presedinte nr. 59 din 16.03.2016 pentru modificarea Dispozitiei nr. 37/2016 privind constituirea comisiei de predare-primire a obiectivului:Corp H Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, realizat prin proiectul ,,Reabilitarea, mod.și echiparea la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 60 din 16.03.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării unui post de medic specialist neurologie din cadrul Spitalului de Obstretică Ginecologie Buftea

Dispozitie Presedinte nr. 61 din 16.03.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării unui post de medic primar cardiologie din cadrul Spitalului de Obstretică Ginecologie Buftea

Dispozitie Presedinte nr. 62 din 16.03.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării unui post de medic specialist medicina internă din cadrul Spitalului de Obstretică Ginecologie Buftea

Dispozitie Presedinte nr. 63 din 18.03.2016 pentru modificarea anexei Diispozitiei nr. 205/2014 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate și să aplice sancțiunile prevăzute de OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată și completată, pe raza jud. Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 64 din 18.03.2016 privind constatarea comisiei de ev. și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura cerere de of. ptr.a chiziționarea de indicatoare rutiere ptr. Serviciul Administrativ Drumuri Județene și Transporturi din cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 65 din 21.03.2016 privind convocarea CJI în ședința ordinară în luna martie 2016

Dispozitie Presedinte nr. 66 din 23.03.2016 privind modificarea și completarea Dispozitiei nr. 522/2015 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltare, extindere și echipare la Centrul de Plasament nr. 5 Periș, jud. Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 67 din 23.03.2016 privind constatarea comisiei de ev. și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura licitație deschisă. ptr. ,,Achiziție material ptr. execuție lucrări de reparații a drumurilor din jud. Ilfov pe anul 2016 ptr. SPDJ din cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 68 din 23.03.2016 privind constatarea comisiei de ev. și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura cerere de of. ptr. ,,Achiziționarea semaforică 3 axe transport agabaritic (trailer) ptr. SPIDJ din cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 69 din 24.03.2016 privind împuternicirea directorului executiv al DGASPCI să reprezinte pe minorii MITREA MARIUS-CĂTĂLIN și MITREA IONELA-GARIELA privind dezbaterea succesiunii de pe urma bunicii materne a acestora, defunct TĂNASE MARIA în dosarul civil nr. 3564/1748/2015 aflat pe rol la Judecătoria Cornetu

Dispozitie Presedinte nr. 70 din 25.03.2016 privind numirea în funcția de coordonator al Compartimentului Audit Intern la nivelul CJI de către d-na DRĂGUȘANU GINA, auditor superior

Dispozitie Presedinte nr. 71 din 29.03.2016 privind modificarea și completarea Dispozitiei nr. 521/2015, privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul:,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltare, extinderea și echiparea Infrastructurii sociale la Centrul Maternal Săftica jud. Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 72 din 29.03.2016 pentru completarea Dispozitiei nr. 66/2016 privind modificarea și completarea Dispozitiei nr. 522/2015 cu privire la constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ptr. ob.:,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltare, extindere și echipare la Centrul de Plasament nr. 5 Periș, jud. Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 73 din 01.04.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al d-nei IVĂNESCU MIHAELA consilier, cl. I, gr. profesional superior, treapta de salarizare I, BBVC–DE, CJI la Direcția Regională a Finanțelor Publice București–Administrația sectorului 6 a Finanțelor Publice-Serviciul Evidență Plătitori Persoane Fizice

Dispozitie Presedinte nr. 74 din 01.04.2016 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al d-nei UDRIȘTE RAMONA MARIA referent în acdrul SCS – DE, CJI

Dispozitie Presedinte nr. 75 din 04.04.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui și prenumelui d-nei CĂLIN ROXANDRA MARIA din ROXANDRA MARIA în RUXANDRA MARIA

Dispozitie Presedinte nr. 76 din 04.04.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al d-nei CIOBANU RAMONA MARIA, inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, la CJI la Comp. Relații cu Publicul și Secretariat Autoritate Teritorială din cadrul DJAPL pe funcția publică de execuție de consilier asisten

Dispozitie Presedinte nr. 77 din 04.04.2016 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind realizarea instalației electrice de utilizare aferență obiectivului de investiții ,,Reabilitare, mod.și echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 78 din 04.04.2016 privind numirea directorului medical interimar la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 79 din 04.04.2016 privind modificarea Dispozitiei președintelui CJI nr. 232/2007 privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese

Dispozitie Presedinte nr. 80 din 04.04.2016 pentru mod Dispozitiei președintelui CJI nr. 82/2014 privind modificarea Dispozitiei nr. 73/2004 privind aprobarea Regulamentului cu privire la acesul liber la informațiile de interes public

Dispozitie Presedinte nr. 81 din 04.04.2016 privind desemnarea funcționarului public ptr. consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 82 din 06.04.2016 privind deplasarea în strainătate a unui angajat din cadrul CJI ptr. a aprticipa la Programul de training geotermal din cadrul Universității Națiunilor Unite

Dispozitie Presedinte nr. 83 din 06.04.2016 privind consințământul la obținerea unui pașaport minorului BĂLAN FERNANDO-VALENTIN

Dispozitie Presedinte nr. 84 din 06.04.2016 privind consințământul la obținerea unui pașaport minorului VASILE CONSTANTIN- EUGEN

Dispozitie Presedinte nr. 85 din 07.04.2016 privind consituirea comisiei de ev. și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura cerere de of. ptr. ob. ,,Achiziționare de lucrări de reparații pe DC 179 Periș - Buriaș, pe o porțiune de 2,650 km. cuprinsă între bariera C.F Periș și intrare în sat Buriaș, com. Periș”

Dispozitie Presedinte nr. 86 din 07.04.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui d-nei COLEAȘĂ FLORINA din FLORINA în CRISTINA

Dispozitie Presedinte nr. 87 din 07.04.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al dl. MILITARU MARIUS-CĂTĂLIN din MILITARU în MATACHE

Dispozitie Presedinte nr. 88 din 07.04.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui d-nei VLAD GHEORGHIȚA din GHEORGHIȚA în GINA

Dispozitie Presedinte nr. 89 din 07.04.2016 privind stabilirea responsabilităților și a termenelor de realizare a unor măsuri cuprinse în Decizia nr. 15/R/2016 pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de Control nr. 1882/18.12.2015 (Raport de follow-up) încheiat în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15/2015 de Camera de Conturi Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 90 din 08.04.2016 privind modificarea gradației de vechime a d-nei VLĂDOIU COSTINA IOANA

Dispozitie Presedinte nr. 91 din 08.04.2016 privind modificarea gradației de vechime a dl. DINCĂ GEORGE GABRIEL

Dispozitie Presedinte nr. 92 din 11.04.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al d-nei RESTEANU GEORGETA MIHAELA consilier, cl. I, gr. profesional superior, SCS, CJI în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov-Serviciul Fiscal orașenesc Buftea–Biroul Colectare și execuatre silită persoane juridice–Comp. insolvabilitate, răspundere solidară și insolvență

Dispozitie Presedinte nr. 93 din 11.04.2016 privind numirea în funcția de auditor superior al d-nei TUDOR MARIA în cadrul Comp. Audit Intern de la nivelul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 94 din 12.04.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al d-nei DINCĂ RELY șef serviciu SLPA–DI-CJI în cadrul Biroului Achiziții Publice și Programe Europene din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Brănești

Dispozitie Presedinte nr. 95 din 12.04.2016 privind numirea directorului financiar contabil interimar la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 96 din 13.04.2016 privind consituirea comisiei de evaluare și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura cerere de oferte pt. obiectivul ,,Așternere un strat covor asfaltic pe DJ 101B, Lipa – Nuci, de la km. 37+450 până la km. 41+750 (4,3 km)”

Dispozitie Presedinte nr. 97 din 14.04.2016 privind repingerea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie și a prenumelui d-nei VASILE MARIANA din VASILE în CIONEA și a prenumelui din MARIANA în MARIA SARA

Dispozitie Presedinte nr. 98 din 14.04.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei PENCIUC CRISTINA și al minorului PENCIUC DAVID ALEXANDRU din PENCIUC în TUDORACHE

Dispozitie Presedinte nr. 99 din 14.04.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui al dl.   BOUDARZI ANDREI-BRAIAN din ANDREI-BRAIAN în ANDREI-BRYAN

Dispozitie Presedinte nr. 100 din 19.04.2016 privind reactualizarea componenței nominale a Comisiei de Disciplină constituită la nivelul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 101 din 19.04.2016 privind constituirea comisiei de predare primire a ob. ,,Centrul Maternal Săftica” realizat prin proiectul ,,Reabilit., mod., dez., extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul Maternal Săftica jud. Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 102 din 19.04.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei BOMBU RODICA din BOMBU în MARINESCU

Dispozitie Presedinte nr. 103 din 19.04.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui d-nei NUSSBĂCHER ANEMARI din ANEMARI în ANNEMARIE

Dispozitie Presedinte nr. 104 din 19.04.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie purtat după căsătorie al d-nei CIAIA LARISA din CIAIA în ELFASSY

Dispozitie Presedinte nr. 105 din 20.04.2016 privind constituirea comisiei de predare primire a ob. ,,Centrul de Plasament nr. 5 Periș” realizat prin proiectul ,,Reabilit., mod., dez., extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul de Plasament nr. 5 Periș jud. Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 106 din 20.04.2016 privind desemnarea membrilor în comisia de evaluare a proiectelor culturale propuse de organizații în vederea încheierii a 3 acorduri de parteneriat în cadrul Programului ,,ACCES

Dispozitie Presedinte nr. 107 din 21.04.2016 privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 100 Tronson II, Tunari - Ștefănești, km. 6+600 – km. 12+220”

Dispozitie Presedinte nr. 108 din 22.04.2016 privind convocarea CJI în ședința ordinară în luna aprilie 2016

Dispozitie Presedinte nr. 109 din 22.04.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al dl. REIMANN GABRIEL din REIMANN în ION

Dispozitie Presedinte nr. 110 din 22.04.2016 pentru modificarea și completarea Dis. Președintelui CJI nr. 1/2014 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului ptr. ocuparea funcției de manager persoană fizică din Spitalele de sub autoritatea jud.Ilfov - CJI

Dispozitie Presedinte nr. 111 din 28.04.2016 privind constituirea comisiei de predare primire a instalației electrice de utilizare aferentă obiectivului de investiții. ,,Centrul de Plasament nr. 5 Periș” realizat prin proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 112 din 28.04.2016 privind aprobarea componenței de concurs în vederea ocupării unor posturi din cadrul Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca

Dispozitie Presedinte nr. 113 din 28.04.2016 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ptr. ob.: ,,Proiecte Tehnice și Consolidări pe 3 poduri pe DJ din Jud. Ilfov, Lotul 1: Proiect Tehnic și Consolidare pod pe DJ 401, km. 12+826, peste valea Mamina, com. Berceni; Lotul 2:Proiect Tehnic și Consolidare pod pe DJ 401,A km. 19+320, peste râul Ciorogârla, sat Vârteju, Măgurele; Lotul 3: Proiect Tehnic și Consolidare pod pe DJ 601, km. 4+840, peste râul Ciorogârla, în com. Ciorogârla”

Dispozitie Presedinte nr. 114 din 04.05.2016 privind desemnarea unei persoane în vederea transmiterii informațiilor privind funcțiile publice, respectiv funcționarii publici

Dispozitie Presedinte nr. 115 din 06.05.2016 privind încetarea raporturilor de muncă prin acordul părților ale dl. ILIE COSMIN NICOLAE

Dispozitie Presedinte nr. 116 din 12.05.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de contestație în vederea ocupării unui post din cadrul Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca

Dispozitie Presedinte nr. 117 din 13.05.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al dl. GOGOȚ SERGIU - ANDREI din GOGOȚ în BOGDAN

Dispozitie Presedinte nr. 118 din 13.05.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului ROMAN LUCA-NICOLAS HAMAD din LUCA-NICOLAS HAMAD în LUCA-NICOLAS

Dispozitie Presedinte nr. 119 din 13.05.2016 privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al dl. LIVIU GRĂDINARU

Dispozitie Presedinte nr. 120 din 16.05.2016 privind modificarea raportului de serviciu al dl. STAN EUGEN prin mutare temporară

Dispozitie Presedinte nr. 121 din 19.05.2016 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al dl. SANDU ADRIAN ca urmare a comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul II.

Dispozitie Presedinte nr. 122 din 20.05.2016 privind convocarea CJI în ședința ordinară în luna mai 2016

Dispozitie Presedinte nr. 123 din 23.05.2016 pentru modificarea Dispozitiei Președintelui CJI nr. 122/2016privind convocarea CJI în ședința ordinară în luna mai 2016

Dispozitie Presedinte nr. 124 din 23.05.2016 privind numirea de soluționare a contestațiilor la concursul organizat ptr. ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 125 din 23.05.2016 privind reluarea activității d-nei SUHAN ALINA IULIANA din cadrul DJAPL

Dispozitie Presedinte nr. 126 din 24.05.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al dl. CALOIAN – OPRAN CONSTANTIN din CALOIAN-OPRAN în CALOIAN

Dispozitie Presedinte nr. 127 din 24.05.2016 privind constituirea comisiei de trecere din domeniul public al jud. Ilfov și administrarea CJI în domeniul public al UAT Voluntari și administarea CL Voluntari a Străzilor din Ansamblul de locuințe HENRI COANDĂ

Dispozitie Presedinte nr. 128 din 24.05.2016 privind constituirea comisiei de predare a unui imobil din domeniul public al jud. Ilfov și administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al statului și în administarea Ministerului Justiției

Dispozitie Presedinte nr. 129 din 24.05.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al dl. ABDAL – SAHIB MOHAMMED RACHAD din ABDAL – SAHIB în AL-JAWAHIRI

Dispozitie Presedinte nr. 130 din 24.05.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs și a comisiei de contestație în vederea ocupării unui post de medic specialist epidemiolog cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 131 din 30.05.2016 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul: ,,Indicatoare rutiere ptr. SADJT din cadrul CJI"

Dispozitie Presedinte nr. 132 din 30.05.2016 privind încetarea raporturilor de muncă prin acordul părților al d-nei DOBRE ADRIANA

Dispozitie Presedinte nr. 133 din 30.05.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului MOGA NICOLAE-AMUDI-SABIN din NICOLAE-AMUDI-SABIN în ANDREI

Dispozitie Presedinte nr. 134 din 31.05.2016 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ptr. ob.:,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltare, extinderea și echiparea Infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domești jud. Ilfov – Cod SMIS 17902

Dispozitie Presedinte nr. 135 din 31.05.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui d-nei PĂDURARU MARGA-RALUCA

Dispozitie Presedinte nr. 136 din 31.05.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui d-nei FLOREA VIORICA din VIORICA în CLAUDIA

Dispozitie Presedinte nr. 137 din 31.05.2016 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ptr. ob: ,,Achiziție lucrări de reparare a suprafețelor, inclusiv plombarea gropilor la îmbrăcăminți bituminoase cu beton asfaltic preparat la cald cu decapare mecanică, pe DJ din jud. Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 138 din 06.06.2016 privind consituirea comisiei de ev. și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura cerere de of. ptr. ob. ,,Servicii elaborare S.F.+ D.A.L.I. + P.T. Construire DJ de la Centura București (zona Mogoșoaia, str. Odăi) și până la com. Corbeanca (intersecție DJ 101) – continuare cu DJ 101A (km. 0+000-com. Corbeanca), km. 11+900, com. Periș, intersecție DJ 101B- km. 14+000, limită județ Dâmbovița”

Dispozitie Presedinte nr. 139 din 10.06.2016 privind încetarea raportului de muncă prin acordul părților al d-nei ȘOMĂNESCU ANE EMILIA

Dispozitie Presedinte nr. 140 din 14.06.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui d-nei TODA INA-MANUELA din TODA în BJOLLA

Dispozitie Presedinte nr. 141 din 14.06.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă numelui dl. ROGOZA CRISTIAN-MARIAN din ROGOZA în TARĂU

Dispozitie Presedinte nr. 142 din 14.06.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorei PETRESCU IULIANA-ALEXANDRA din IULIANA-ALEXANDRA în MARIA-IULIANA ALEXANDRA

Dispozitie Presedinte nr. 143 din 14.06.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă numelui de familie purtat după căsătorie al d-nei BOITEANU MIHAELA-IONELA din BOITEANU în BOLOZAN

Dispozitie Presedinte nr. 144 din 14.06.2016 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: ,,Reparație rost de dilatație pod DJ 602, km. 9+386, peste râul Ciorogârla, la Domnești

Dispozitie Presedinte nr. 145 din 14.06.2016 privind consituirea comisiei de ev. și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura cerere de of. ptr. ob. ,,Reabilitarea și modernizarea pavilionului central din cadrul Centrului de Plasament nr. 7 Vidra”

Dispozitie Presedinte nr. 146 din 14.06.2016 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura: ,,licitație deschisă ptr. obiectivul ,,Furnizarea de produse de panificație și lactate pentru elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și privat precum și ptr. copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din jud. Ilfov, în anul școlar 2016-2017 LOT.I-LOT.II”

Dispozitie Presedinte nr. 147 din 15.06.2016 privind împuternicirea unor persoane ptr. acordarea semnăturii și mențiunii ,,BUN DE PLATĂ”

Dispozitie Presedinte nr. 148 din 17.06.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin transferul în interesul serviciului al dl. TUDOR CRISTIAN-VIOREL referent, cl. I, gr. profesional superior, treapta de salarizare I, BBVC–DE, CJI la Direcția Regională a Finanțelor Publice București–Administrația sectorului 6 a Finanțelor Publice-Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Fizice

Dispozitie Presedinte nr. 149 din 24.06.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării unui post de medic rezident an IV, specialitatea anatomie patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 150 din 24.06.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării unor posturi vacante de medici radiologi din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 151 din 24.06.2016 privind numirea managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 152 din 27.06.2016 privind încheierea contractului de management ptr. managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 153 din 28.06.2016 pentru constituirea unei comisii de verificare a unor stocuri la nivelul unităților sanitare publice cu paturi

Dispozitie Presedinte nr. 154 din 29.06.2016 privind consințământul la obținerea unui pașaport minorei ȘTIRBU MIHAELA RENATA

Dispozitie Presedinte nr. 155 din 01.07.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă prenumelui dl. BANYAI ZOLTAN din ZOLTAN în ZISIMA-ZOLTAN

Dispozitie Presedinte nr. 156 din 01.07.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă numelui minorei MANOLE MARIA-CĂTĂLINA din MANOLE în POPOVICI

Dispozitie Presedinte nr. 157 din 01.07.2016 privind actualizarea componenței comisiei de selecționare a documentelor în cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 158 din 05.07.2016 privind lucrul cu foc deschis și a fumatului în cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 159 din 05.07.2016 privind modul de organizare a activității de prevenire și stingere a incendiilor la nivelul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 160 din 05.07.2016 privind reactualizarea componenței comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării SCIM din cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 161 din 05.07.2016 privind aprobarea planului de pregătire profesională al personalului din cadrul aparatului de specialitate al CJI

Dispozitie Presedinte nr. 162 din 05.07.2016 Ptr. mod. Disp. nr. 142/14.06.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorei PETRESCU IULIANA-ALEXANDRA din IULIANA-ALEXANDRA în MARIA- ALEXANDRA IULIANA

Dispozitie Presedinte nr. 163 din 05.07.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă numelui de familie al d-nei JUNCU ANA-MARIA din JUNCU în ALEXE

Dispozitie Presedinte nr. 164 din 05.07.2016 privind consințământul la obținerea unui pașaport minorei ȘERBU ANA-MARIA

Dispozitie Presedinte nr. 165 din 05.07.2016 privind consințământul la obținerea unui pașaport minorei ȘERBU SILVIA-ALINA

Dispozitie Presedinte nr. 166 din 05.07.2016 cu privire la suspendarea de drept a raportului de serviciu al d-nei ȘUHAN ALINA IULIANA

Dispozitie Presedinte nr. 167 din 08.07.2016 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ptr. ob. ,,Valorificarea resurselor de apă geotermală ptr. termoficarea Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Prof. Dr. Agripa Ionescu”, loc. Balotești, com. Balotești, jud. Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 168 din 13.07.2016 privind convocarea CJI în ședința extraordinară în luna iulie 2016

Dispozitie Presedinte nr. 169 din 13.07.2016 privind constatarea comisiei ptr. predarea-preluarea imobilului compus din spațiul în suprafață de 16,60 mp. și a spațiilor de folosință comună sub formă de cotă indiviză în suprafață de 7,85 mp. în orașul Buftea, str. Studioului nr. 13

Dispozitie Presedinte nr. 170 din 13.07.2016 privind revenirea d-nei PETRESCU JANA EUGENIA pe funcția publică de execuție de consilier cl. I, Gr. profesional superior, în cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare – D.E

Dispozitie Presedinte nr. 171 din 13.07.2016 privind revenirea d-nei ALDEA GABRIELA pe funcția publică de conducere, șef serviciu în cadrul SPIP-DAFII

Dispozitie Presedinte nr. 172 din 13.07.2016 privind revenirea d-nei SULIMAN IRINA pe funcția publică de conducere, șef serviciu în cadrul SJCALA-DJAPL

Dispozitie Presedinte nr. 173 din 13.07.2016 privind revenirea d-nei DRĂGHICI DORINA FELICIA pe funcția de execuție de consilier juridic superior în cadrul Comp. SJCALA-DJAPL

Dispozitie Presedinte nr. 174 din 13.07.2016 privind consințământul la internarea minorei LINUL GEORGIANA ALEXANDRA în vederea investigării stării de sănătate

Dispozitie Presedinte nr. 175 din 15.07.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă numelui de familie al d-nei NICULESCU MĂDĂLINA STELIANA din NICULESCU în NICOLESCU

Dispozitie Presedinte nr. 176 din 15.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant în Comisia Județeană privind Incluziunea Socială

Dispozitie Presedinte nr. 177 din 19.07.2016 privind desemnarea dl. TUDORACHE RIZIA vicepreședinte al CJI pentru a efectua în numele președintelui CJI atribuțiile acestora în perioada 22-29.07.2016

Dispozitie Presedinte nr. 178 din 19.07.2016 privind consințământul la obținerea unui pașaport copilului PANAIT ANA MARIA

Dispozitie Presedinte nr. 179 din 19.07.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă prenumelui minorului BUCUREȘTEANU GHEOGHIȚĂ NICUȘOR din GHEORGHIȚĂ NICUȘOR în GEORGE

Dispozitie Presedinte nr. 180 din 20.07.2016 privind actualizarea componenței EGR constituită la nivelul aparatului de specialitate al CJI în baza SCIM

Dispozitie Presedinte nr. 181 din 21.07.2016 privind stabilirea programului de audiențe ptr. conducerea executivă a CJI și a aparatului de specialitate al acestuia în mandatul 2016-2020

Dispozitie Presedinte nr. 182 din 21.07.2016 privind modificarea componenței comisiei pentru Probleme de Apărare constituită al nivelul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 183 din 21.07.2016 privind instituirea personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al CJI

Dispozitie Presedinte nr. 184 din 21.07.2016 privind aprobarea PO privind achiziția directă în vederea reglementării modului de desfășurare a unor activități în cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 185 din 21.07.2016 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ptr. ob. ,,Așternere un strat covor asfaltic pe DJ 101B Lipia-Nuci de al km. 37+450 până la km. 41+750 (4,3 km.)

Dispozitie Presedinte nr. 186 din 21.07.2016 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor ptr. ob. ,,Achiziționare de lucrări de reparații DC 179 Periș-Buriaș pe o porțiune de 2,650 km. între Bariera CF. Periș și între sat Buriaș, com. Periș

Dispozitie Presedinte nr. 187 din 26.07.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării unui post de medic primar specialitatea Obstretică Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 188 din 26.07.2016 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor concursului organizat în vederea ocupării unui post de medic primar specialitatea Obstretică Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 189 din 01.08.2016 privind încetarea raportului de serviciu ca urmare a Deciziei nr. 271363/2016 privind acordarea pensiei anticipate al dl. NUȚU CRISTIAN NICOLAE

Dispozitie Presedinte nr. 190 din 03.08.2016 privind desemnarea dl. TUDORACHE RIZIA vicepreședinte al CJI ptr. a exercita în numele președintelui CJI atribuțiile acestuia în perioada 04-05.08.2016

Dispozitie Presedinte nr. 191 din 03.08.2016 privind majorarea bugetului local al jud. Ilfov pe anul 2016

Dispozitie Presedinte nr. 192 din 04.08.2016 privind convocarea CJI în ședința ordinară în luna august 2016

Dispozitie Presedinte nr. 193 din 08.08.2016 privind delegarea unor atribuții al dl. TUDORACHE RIZIA vicepreședinte al CJI

Dispozitie Presedinte nr. 194 din 08.08.2016 privind delegarea unor atribuții al dl. POPEAGĂ PETRE vicepreședinte al CJI

Dispozitie Presedinte nr. 195 din 09.08.2016 privind consințământul la obținerea unui pașaport copilului VACULIȘTEANU IONUȚ-IRINEL

Dispozitie Presedinte nr. 196 din 09.08.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării unui post de medic specialist specialitate Chirurgie Generală la secția Chirurgie Generală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 197 din 09.08.2016 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor concursului organizat în vederea ocupării unui post de medic specialist specialitate Chirurgie Generală la secția Chirurgie Generală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 198 din 09.08.2016 privind aprobarea componenței comisiei de concurs în vederea ocupării postului de Director Financiar Contabil din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 199 din 09.08.2016 privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor concursului organizat în vederea ocupării postului de Director Financiar Contabil din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

Dispozitie Presedinte nr. 200 din 10.08.2016 privind modificarea Dispozitiei nr. 196/2015 privind stabilirea responsabilităților ptr. elaborarea, verificarea, aprobarea sau revizia PO și PS la nivelul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 201 din 10.08.2016 privind constituirea comisiei privind verificarea și urmărirea executării contractelor de vânzare-cumpărare a spațiilor medicale încheiate de CJI

Dispozitie Presedinte nr. 202 din 12.08.2016 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestaților pentru concursul de recutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante

Dispozitie Presedinte nr. 203 din 16.08.2016 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestaților ptr. ocuparea unui post vacant din cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 204 din 16.08.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei MUNTEANU MARGARETA din MUNTEANU în BRAN

Dispozitie Presedinte nr. 205 din 16.08.2016 privind constituirea comisiei de predarea-primirea imobilului compus din 5 încăperii în suprafață totală de 60 mp. având loc în jud. Ilfov-Voluntari ca urmare a încetării contractului de concesiune nr. 12111/16.02.2012

Dispozitie Presedinte nr. 206 din 17.08.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al dl. PRĂJITU MARIAN din PRĂJITU în SIMA

Dispozitie Presedinte nr. 207 din 17.08.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui și prenumelui dl. CHIRU NICUȘOR din CHIRU NICUȘOR în RADU CHIRU NIKOLAS

Dispozitie Presedinte nr. 208 din 17.08.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al dl. POP ANDREI ALEXANDRU din POP în CĂPĂȚÂNĂ

Dispozitie Presedinte nr. 209 din 17.08.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului NICULAE NIKOLAS NICUȘOR din NIKOLAS NICUȘOR în NIKOLAS-MIHAI

Dispozitie Presedinte nr. 210 din 17.08.2016 privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor ,,Modenizare sistem rutier pe DJ 200 Centură - Ștefănești- Dascălu-Grădiștea, km. 6+200-km. 27+225, Cod SMIS 5335

Dispozitie Presedinte nr. 211 din 29.08.2016 privind convocarea CJI în ședința extraordinară din luna august

Dispozitie Presedinte nr. 212 din 29.08.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui minorei CIOCAN LORENA

Dispozitie Presedinte nr. 213 din 31.08.2016 privind desemnarea dl. TUDORACHE RIZIA vicepreședinte al CJI, ptr. a exercita în numele președintelui CJI atribuțiile acestuia în perioada 02-09.09.2016

Dispozitie Presedinte nr. 214 din 02.09.2016 privind prelungirea suspendării raportului de serviciu al d-nei ȘTEFAN NICOLETA

Dispozitie Presedinte nr. 215 din 02.09.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară definitivă a dl. STAN EUGEN din acdrul Serviciului Juridic, Consultanță, Avizare, Legalitate Acte, Comp. Juridic Contencios în cadrul Comp. Petiții- Dir. Jurdică

Dispozitie Presedinte nr. 216 din 06.09.2016 privind numirea d-nei COMAN ADRIANA JENICA, pe funcția publică de execuție de consilier juridic vacantă în Comp. Juridic Contencios, Avizare Legalitate Acte – DJAPL, ca urmare a transferului în interesul serviciulu

Dispozitie Presedinte nr. 217 din 06.09.2016 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestaților ptr. ocuparea unor posturi vacante din cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 218 din 12.09.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al dl. NIȚĂ THEODOR-GEORGIAN din NIȚĂ în IRIMIA

Dispozitie Presedinte nr. 219 din 12.09.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei NIȚĂ VERONICA din NIȚĂ în IRIMIA

Dispozitie Presedinte nr. 220 din 12.09.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorului NIȚĂ THEODOR-DAVID din NIȚĂ în IRIMIA

Dispozitie Presedinte nr. 221 din 12.09.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui d-nei BUZAMET CRISTINA-MARY din BUZAMET în MOLNAR

Dispozitie Presedinte nr. 229 din 16.09.2016 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestaților ptr. concursul de recutare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacantă

Dispozitie Presedinte nr. 230 din 16.09.2016 privind constituirea comisiilor de concurs și ale comisiilor de soluționare a contestațiilor ptr. concursurile de recutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Dispozitie Presedinte nr. 231 din 19.09.2016 privind angajarea domișoareai CONSTANTIN ANDREEA CRISTINA în funcția contractuală de execuție vacantă de consilier, gr. I A la Comp. Secretariat General din cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 232 din 20.09.2016 privind deplasarea în străinătate a unor angajați din cadrul CJI

Dispozitie Presedinte nr. 233 din 22.09.2016 privind detașarea de la alt angajator a dl. DUMITRU CĂTĂLIN, ptr. o perioadă de 12 luni, în funcția de șofer în cadrul CJI – Dir. Generală Economică, Investiții și Absorție Fonduri – Serviciul Administrativ Întreținere

Dispozitie Presedinte nr. 234 din 27.09.2016 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestaților ptr. concursul de recutare în vederea ocupării unor funcții publice vacante organizat în data de 27.10.2016

Dispozitie Presedinte nr. 235 din 27.09.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui și prenumelui dl. DOLIA SERGIU din DOLIA SERGIU în PERENKO SERGII

Dispoziție Președinte nr. 236 din 29.09.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitivă a dl. ARVUNESCU COSTIN ION în cadul Comp. Avizări, Autorizări – DUAT în cadrul Comp. Patrimoiu Dir. Ec.

Dispoziție Președinte nr. 237 din 30.09.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea temporară a d-nei BORDEIANU RAMONA MARIA în cadul Comp. Relații cu Publicul și Secretariat Autoritate Teritorială în cadrul Comp. Resurse Umane

Dispoziție Președinte nr. 238 din 30.09.2016 privind modificarea raportului de serviciu prin trasferul în interesul serviciului al d-nei VOICU RAMONA în funcția de consilier superior vacantă temporară în cadul DUAT

Dispoziție Președinte nr. 239 din 30.09.2016 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestaților ptr. concursul de recutare în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacantă

Dispoziție Președinte nr. 240 din 30.09.2016 privind numirea d-nei ISIDOR MIOARA, în funcția publică de execuție vacantă de consilier gr. profesional superior în cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritorului – DUAT, ca urmare a transferului în interesul serviciului

Dispoziție Președinte nr. 241 din 30.09.2016 privind numirea d-nei DOMNIȘORU MARCELA LAURA, în funcția publică de execuție vacantă de consilier gr. profesional superior în cadrul Comp. Management Integrat Calitae Mediu, ca urmare a transferului în interesul serviciului

Dispoziție Președinte nr. 242 din 30.09.2016 privind numirea dl. IONESCU CRISTIAN, în funcția publică de execuție vacantă de consilier gr. profesional superior în cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare – Dir. Ec. DGEIAF, ca urmare a transferului în interesul serviciului

Dispoziție Președinte nr. 243 din 30.09.2016 privind angajarea dl. COJOCARU RADU în funcția contractuală de execuție vacantă de consilier, gr. I A la Dir. Investiții - SADJT din cadrul CJI

Dispoziție Președinte nr. 244 din 30.09.2016 privind angajarea dl. BRAGADIREANU JEAN-FLAVIUS în funcția contractuală de execuție vacantă de referent, gr. I A la Dir. Investiții - SPÎDJ din cadrul CJI

Dispoziție Președinte nr. 245 din 04.10.2016 privind numirea d-nei CÂRCIUMĂRESCU ALINA IOANA, în funcția publică de execuție vacantă de consilier gr. profesional superior în cadrul Comp. Avizări, Autorizări Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritorului – DUAT, ca urmare a transferului în interesul serviciului

Dispoziție Președinte nr. 246 din 04.10.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorului ȚIGĂNEȘTEANU MATEI din ȚIGĂNEȘTEANU în ȚIGĂNEȘTEANU-VĂTAFU

Dispoziție Președinte nr. 247 din 06.10.2016 privind numirea d-nei NEGOIȚĂ SIMONA-ELENA, în funcția publică de execuție definitivă de consilier cl. I, gr. profesional asistent în cadrul Serviciului Juridic Contencios, Avizare Legalitate Acte din cadrul DJAPL

Dispoziție Președinte nr. 248 din 06.10.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei ȚIGĂNEȘTEANU FLORINA din ȚIGĂNEȘTEANU în ȚIGĂNEȘTEANU-VĂTAFU

Dispoziție Președinte nr. 249 din 10.10.2016 privind modificarea raportului prin transfer în interesul serviciului a dl. ARVUNESCU COSTIN ION, consilier, gr. profesional superior, în cadrul Dir. Generală Economică, Investiții și Absorție Fonduri, Dir. Ec. Comp. Patrimoiu la Primăria com. Crevedia Comp. Urbanism

Dispoziție Președinte nr. 250 din 10.10.2016 privind constituirea comisiei de evaluare a of. și desemnarea pers. responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura simplificată ptr. ob. ,,Amenajare incintă la Spitalul Clinic Județea de Urgență Ilfov

Dispoziție Președinte nr. 251 din 10.10.2016 privind constituirea comisiei de evaluare a of. și desemnarea pers. responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă ptr. ob. ,,Programul de măsuri și acțiunii ptr. prevenirea și combatearea lunecușului și înzăpezirii pe DJ din jud. Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2016-2017

Dispoziție Președinte nr. 252 din 10.10.2016 privind detașarea de la alt angajator, a d-nei ANA MARIA DRAGU, ptr. o perioadă de 12 luni, în funcția de consilier, în cadrul CJI, Comp. Relații Mass-Media

Dispoziție Președinte nr. 253 din 10.10.2016 privind constituirea comisiei de evaluare a of. și desemnarea pers. responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire prin procedura simplificată ptr. ob. Proiect Tehnic și Detalii de Execuție ptr. ,,Rebilitare, Consolidare, Modernizare, Reabilitare Termică Sediul CJI

Dispoziție Președinte nr. 254 din 10.10.2016 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestaților ptr. concursul de recutare în vederea ocupării unor funcții publice vacante organizat în data de 02.11.2016

Dispoziție Președinte nr. 256 din 20.10.2016 privind constituirea Comisiei de evaluare in vederea efectuării unei selecţii de parteneri entităţi de drept privat (Asociaţii, Fundaţii, ONG-uri), pentru realizarea unui proiect în cadrul Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10 i „Reducerea şi prevenirea abandondonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi infórmale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”

Dispoziție Președinte nr. 257 din 21.10.2016 privind desemnarea dl. TUDORACHE RIZIA vicepreședinte al CJI, ptr. a exercita în numele președintelui CJI, atribuțiile acestuia în perioada 25-28 octombrie 2016

Dispoziție Președinte nr. 258 din 21.10.2016 privind constatarea comisiei de dare în administrare Seviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui imobilul aflat în domeniul public al jud. Ilfov și administrarea CJI, situat în orașul Voluntari

Dispoziție Președinte nr. 259 din 21.10.2016 privind admiterea cererii de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al d-nei ABDAL-SAHIB REEM din ABDAL-SAHIB în AL-JAWAHIRI

Dispoziție Președinte nr. 260 din 25.10.2016 privind încetarea contractului individual de muncă al dl. VLADÂNCENCO MARIAN-TUDOR, conslier în cadrul DAFII CJI

Dispoziție Președinte nr. 261 din 26.10.2016 privind convocarea CJI în ședința ordinară în luna octombrie 2016

2012

Dispozitie Presedinte nr. 145 din 25.06.2012

Dispozitie Presedinte nr. 165 din 30.07.2012

Dispozitie Presedinte nr. 185 din 07.09.2012

Dispozitie Presedinte nr. 215 din 04.10.2012

Dispozitie pentru modificarea si completarea Dispozitiei nr. 215 din 04.10.2012

Dispozitie Presedinte nr. 259 din 05.11.2012

2010

Dispozitie Presedinte nr. 87 din 29.01.2010

Dispozitie Presedinte nr. 88 din 29.01.2010

Dispozitie Presedinte nr. 89 din 29.01.2010

Dispozitie Presedinte nr. 100 din 24.03.2010

Dispozitie Presedinte nr. 101 din 26.03.2010

Dispozitie Presedinte nr. 103 din 29.03.2010

Dispozitie Presedinte nr. 104 din 29.03.2010

Dispozitie Presedinte nr. 139 din 14.04.2010

Dispozitie Presedinte nr. 140 din 14.04.2010

Dispozitie Presedinte nr. 141 din 15.04.2010

Dispozitie Presedinte nr. 145 din 21.04.2010

Dispozitie Presedinte nr. 146 din 21.04.2010

Dispozitie Presedinte nr. 147 din 21.04.2010

Dispozitie Presedinte nr. 149 din 26.04.2010

Dispozitie Presedinte nr. 152 din 30.04.2010

Dispozitie Presedinte nr. 156 din 11.05.2010

Dispozitie Presedinte nr. 159 din 11.05.2010

Dispozitie Presedinte nr. 160 din 11.05.2010

Dispozitie Presedinte nr. 161 din 11.05.2010

Dispozitie Presedinte nr. 162 din 11.05.2010

Dispozitie Presedinte nr. 163 din 11.05.2010

Dispozitie Presedinte nr. 164 din 12.05.2010

Dispozitie Presedinte nr. 166 din 21.05.2010

Dispozitie Presedinte nr. 167 din 28.05.2010

Dispozitie Presedinte nr. 171 din 10.06.2010

Dispozitie Presedinte nr. 172 din 11.06.2010

Dispozitie Presedinte nr. 398 din 08.12.2010

Dispozitie Presedinte nr. 397 din 08.12.2010

Strategia 2020-2030

Calendar evenimente

Iunie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Angajatul lunii

Consiliul Judetean Ilfov

Vizitatori

Vizite totale 161281