COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

28.01.2015

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al jud. Ilfov pentru trimestrul IV 2014.

2

28.01.2015

Hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ilfov nr. 310 din 29.12.2014, de majorare a bugetului local al județului Ilfov pe anul 2014.

3

28.01.2015

Hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului ,,Cazarma 1002,1163” situat în Oraș Măgurele, județul Ilfov, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

4

28.01.2015

Hotărâre privind constituirea unei Comisii speciale respectiv mandatarea acesteia pentru discuții cu S.C. IPI INTERNATIONAL PRESTIGE IMMOBILIER SRL în vederea soluționării situației ivite.

5

28.01.2015

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2012 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Ilfov în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș.

6

12.02.2015 

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe 2015.

7

12.02.2015 

Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local.

8

12.02.2015 

Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov

9

12.02.2015 

Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul 2015-2016. 

10

12.02.2015 

Hotărâre privind definitivarea: ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2015”. 

11

12.02.2015 

Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2014 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

12

12.02.2015 

Hotărâre privind aprobarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte, persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice instituționalizate în centre publice din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în Căminul pentru Persoane Vârstnice Periș și Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico–Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești. 

13

12.02.2015 

Hotărâre privind asocierea judeţului Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov cu judeţul Dâmboviţa - Consiliul Judeţean Dâmboviţa în vederea promovării şi implementării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea drumului județean DJ 101B care face legătura dintre drumul național DN 1A, trece pe teritoriul județul Ilfov se intersectează cu drumul național DN1 și din localitatea Ghermănești Snagov face legătura cu autostrada A3 și prin Centura București face legătura cu autostrada A2. 

14

12.02.2015 

Hotărâre privind asocierea cu judeţului Ilfov-Consiliul Judeţean Ilfov cu judeţul Ialomiţa - Consiliul Judeţean Ialomiţa în vederea promovării şi implementării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport judeţean prin modernizarea drumului județean DJ 101 care face legătura dintre drumul național DN 1, autostrada A3 și trece prin județul Ialomița, se intersectează cu drumul național E85 și în județul Călărași se intersectează cu autostrada A2. 

15

12.02.2015 

Hotărâre privind menținerea taxelor si tarifelor stabilite prin Hotărâre Consiliului Județean Ilfov 7/21.01.2013, pentru anul fiscal 2015.

16

25.02.2015

Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Judeţean Ilfov.

17 25.02.2015 Hotărâre privind stabilirea Camerei Agricole Județene Ilfov ca instituție abilitată să elibereze avizul consultativ în vederea emiterii atestatului de producător pentru localitățile din județul Ilfov unde nu au fost înregistrate structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură.
18 25.02.2015 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 10/2010 privind numirea persoanei care ține Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale.
19 25.02.2015 Hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei” – IFIN – HH, Măgurele High Tech Cluster, Consiliul Local Măgurele în vederea înființării unei asociații pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entității din infrastructura de inovare și transfer tehnologic ,,Măgurele Science Park”.
20 11.03.2015 Hotărâre privind aprobarea achiziționării activităților juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare prevăzute în bugetele proiectelor aflate în implementare, cu finanțare nerambursabilă prin POSDRU.
21 11.03.2015 Hotărâre privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al județului Ilfov, în vederea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării.
22 11.03.2015 Hotărâre privind numirea temporară a domnului Covaci Florin Răducu în funcția de director al Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.
23 11.03.2015 Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
24 24.03.2015 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.
25 24.03.2015 Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2015 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a jud. Ilfov.
26 24.03.2015 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 36/2011 privind participarea Judeţului Ilfov în proiectul “Dezvoltarea şi dotarea serviciilor specializate pentru intervenţii în regiunea Bucureşti Ilfov”.
27 24.03.2015 Hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli suportate de către Consiliul Județean Ilfov în cadrul proiectului ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești) în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.1”.
28 24.03.2015 Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local.
29 24.03.2015 Hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației ,,Măgurele Science Park”.
30 24.03.2015 Hotărâre privind acordul pentru cesiunea unui contract de închiriere.
31 29.04.2015 Hotărâre privind validarea mandatului unui consilier județean.
32 29.04.2015 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2014 - 2015.
33 29.04.2015 Hotărâre privind modificarea componenței consiliului de administrație al Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Balăceanca.
34 29.04.2015 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr 27 din 24.03.2015.
35 29.04.2015 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul Reabilitare și modernizare DJ100 Stefănesti - Afumați, km. 12+869-km. 17+506, între intersecția cu DJ200 (Ștefănești) și DN2 (Afumați) .
36 29.04.2015 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între Consiliul Județean Ilfov și Centrul Militar Județean Ilfov în vederea asigurării protecției informațiilor clasificate inscripționate pe hardurile aparținând stațiilor de lucru (calculatoare) primite în folosință cu titlu gratuit de la Consiliul Județean Ilfov.
37 29.04.2015 Hotărâre privind constituirea comisiei, în conformitate cu prevederile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes județean în Județul Ilfov, pe raza comunei Mogoșoaia.
38 29.04.2015 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.59/2014 privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Ilfov.
39 29.04.2015 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului ILFOV pentru trimestrul I 2015.
40 20.05.2015 Hotărâre privind încheierea acordurilor de parteneriat între judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov şi entităţii private în vederea Accesării Măsurii 19, Dezvoltarea Locală a LEADER.
41 28.05.2015 Hotărâre pentru modificarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Ilfov.
42 28.05.2015

Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov-Consiliul Județean Ilfov cu Municipiul București Consiliul General al Municipiului București precum și cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ASOCIAȚIA DE TRANSPORT METROPOLTAN BUCUREȘTI”.

43 28.05.2015 Hotărâre privind darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în orașul Voluntari.
44 28.05.2015 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, Bălăceanca, județul Ilfov”.
45 28.05.2015

Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Ilfov ADIA ILFOV.

46 28.05.2015 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2014.
47 28.05.2015 Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local.
48 28.05.2015 Hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov-Consiliul Județean Ilfov la ,,Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2015”.
49 28.05.2015 Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea, județul Ilfov.
50 28.05.2015 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.
51 24.06.2015 Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Enache Lucian, ca urmare a demisiei acestuia.
52 24.06.2015 Hotărâre privind actualizarea Monografiei economico – militare a județului Ilfov.
53 24.06.2015 Hotărâre pentru completarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.
54 24.06.2015 Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare de resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2015.
55 24.06.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, în vederea organizării concursului pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
56 24.06.2015 Hotărâre privind numirea domnului Covaci Florin Răducu în funcția de Director al Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.
57 24.06.2015 Hotărâre privind numirea domnului Gheorghe Cristian în funcția de Director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș.
58 24.06.2015 Hotărâre privind numirea temporară a doamnei Bucur Mariana în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
59 24.06.2015 Hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor finanțate prin intermediul proiectului SOCEC.NET – rețeaua economiei sociale și a contractului de subvenție standard.
60 24.06.2015 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 85/2010 privind aprobarea reorganizării structurii organizatorice a aparatului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanei a Județului Ilfov.
61 24.06.2015 Hotărâre privind aprobarea modificării Statutului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
62 24.06.2015 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 28/2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 116/2010 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 187/2009 privind aprobarea contribuției județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov la proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Ilfov,, privind aprobarea garantării unei finanțări interne în valoare de 1.336.822 euro.
63 24.06.2015

Hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului reprezentând finanțarea externă rambursabilă de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) ce va fi contractată de către SC APA CANAL ILFOV SA , în vederea cofinanțării proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Ilfov,, finanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene.

64

01.07.2015 

Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare

65

15.07.2015 

Hotărâre privind aprobarea aprobarea contractului - cadru de asociere a judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, cu unele unităţi administrativ teritoriale – Consilii Locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public

66

15.07.2015

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al judeţului Ilfov pentru trimestrul II 2015

67

15.07.2015 

Hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2015

68

15.07.2015 

Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local  al judeţului Ilfov 

69

15.07.2015 

Hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 63/2015 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile ce va fi contractată de către SC APĂ CANAL ILFOV SA de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea cofinanţării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Ilfov

70

15.07.2015 

Hotărâre privind asocierea judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, cu unele unităţi administrativ teritoriale – Consilii Locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public

71

15.07.2015 

Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A

72

15.07.2015 

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.19/2015 privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN – HH, Măgurele High Tech Cluster, Primăria Măgurele pentru constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea  entităţii din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic „Măgurele Science Park”

73

15.07.2015 

Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov în primul Consiliu Director al Asociaţiei de Transport Metropolitan Bucureşti

74

15.07.2015 

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între Municipiul Bucureşti- Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov în vederea susţinerii procesului de candidatură a Municipiului Bucureşti pentru obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021

75

15.07.2015 

Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a unor bunuri de natura obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca

76

15.07.2015 

Hotărâre privind aprobarea scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a unor bunuri de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Buftea

77

15.07.2015 

Hotărâre privind aprobarea validarea mandatului unui consilier judeţean

78

28.07.2015 

Hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiect și Dezvoltare și a Contractului de Garanție privind aprobarea unei finanţări rambursabile ce va fi contractată de către S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în vederea cofinanţării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Ilfov

79

03.08.2015

Hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor finanţaţi prin intermediul proiectului “Antreprenoriatul - şansa unui viitor mai bun pentru tineri” şi a Acordului de finanţare standard

80

31.08.2015

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.48/2012 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov

81

31.08.2015

Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca

82

31.08.2015

Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Dragomireşti Vale la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Dragomireşti Vale, Judeţ Ilfov

83

31.08.2015

Hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov la Bruxelles-Belgia cu prilejul evenimentelor Open Days 2015

84

31.08.2015

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.70/2015 privind asocierea Judeţului Ilfov –Consiliului Judeţean Ilfov cu unele Unităţii Administrativ Teritoriale – Consilii locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public

85

31.08.2015

Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Ilfov ADIA –ILFOV

86

31.08.2015

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Judeţului Ilfov pe anul 2015

87

31.08.2015

Hotărâre privind aprobarea listei de proiecte prioritizate propuse pentru finanţare POR 2014-2020

88

31.08.2015 Hotărâre privind acordarea unei sume din bugetul local al Judeţului Ilfov, Unităţii Administrativ Teritoriale Bragadiru pentru asigurarea implementării „Proiectului Integrat de dezvoltare urbană a Oraşului Bragadiru”

89

30.09.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2015

90

30.09.2015 Hotărâre privind aprobarea creșterii salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al consiliului judeţean și din instituțiile publice subordonate

91

30.09.2015 Hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor finanțate prin intermediul proiectului ,,Întreprinderi sociale responsabile” ID 148004 și a contractului de subvenție standard

92

30.09.2015 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în domeniul privat al județului Ilfov și adminstrarea Consiliului Judeţean Ilfov, a construcției C19 care face parte din imobilul situat în orașul Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 94-96, nr. Cadastral 6918, în vederea desființării corpurilor C1 și C2 aferente construcției C19

93

30.09.2015 Hotărâre privind darea în administrare a unor spații Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov din imobile aflate în domeniul privat și public al județului Ilfov și adminstrarea Consiliului Judeţean Ilfov

94

30.09.2015

Hotărâre prind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni alfat în domeniul public al județului Ilfov și adminstrarea Consiliului Judeţean Ilfov

95

30.09.2015 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2015-2016

96

30.09.2015 Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2016

97

30.09.2015 Hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sima Gheorghe din funcția de director executiv al Serviciului Public de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare

98

07.10.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2015

99

07.10.2015 Hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Adia Ilfov a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și adminstrarea Consiliului Judeţean Ilfov

100

07.10.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, în vederea organizării concursului pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor

101

07.10.2015 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov

102

12.11.2015 Hotărâre privind modificarea comisiei de soluționare a contestațiilor prevăzută în anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 100/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, în vederea organizării concursului pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor

103

17.11.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2015
104 17.11.2015 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2015
105 17.11.2015 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca
106 17.11.2015 Hotărâre privind dizolvarea, lichidarea și radierea SC IF PRES COM SRL
107 17.11.2015 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”
108 17.11.2015 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 86/2014 privind organizarea parcului auto al Consiliului Judeţean Ilfov și stabilirea normativelor proprii privind consumul lunar de carburanți pentru mijloacele de transport din dotare
109 17.11.2015 Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Patriarhia Română
110 17.11.2015 Hotărâre privind aprobarea încheierii între Consiliul Judeţean Ilfov – D.G.A.S.P.C. și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a Protocolului de cooperare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor
111 17.11.2015 Hotărâre privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației constituită între Consiliul Judeţean Ilfov, Măgurele High Tech Cluster și Fundația Institutul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii pentru constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea Ilfov Business Hub
112 17.11.2015 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 91/30.09.2015 privind aprobarea listei asociațiilor finanțate prin intermediul proiectului ,,Întreprinderile sociale responsabile” ID 148004 și a contractului de subvenție standard
113 17.11.2015 Hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local pentru lucrarea ,,CANAL COLECTOR APE UZATE BUFTEA –BUCUREȘTI” – troson aferent comunei Mogoșoaia, județ Ilfov
114 18.12.2015 Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Toma Cristian, ca urmare a demisiei acestuia
115 18.12.2015 Hotărâre privind stabilirea ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2016”
116 18.12.2015 Hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, a proiectului de management și a duratei contractului de management
117 18.12.2015 Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Serviciului Public de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov
118 18.12.2015 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov, Camera Agricolă Ilfov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov
119 18.12.2015 Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Biserica Parohială ,,Sfântul Gheorghe”, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.
120
18.12.2015
Hotărâre privind modificarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov 
121
18.12.2015
Hotărâre privind acordarea unei sume din bugetul local al județului Ilfov, Unității Administrativ Teritoriale Buftea, pentru asigurarea fondurilor necesare implementării proiectelor derulate de UAT Buftea finanțate din fonduri externe nerambursabile
 122  18.12.2015 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 101/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov
 123  18.12.2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2015
 124  18.12.2015 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2015
125
 18.12.2015 Hotărâre privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanțare și includerea în lista de investiții pentru anul 2016 – anexă la bugetul local al județului Ilfov pe anul 2016 a proiectului ,,Reabilitare, modernizare și echipare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, cod SMIS 17595” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 ,,Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
126
 18.12.2015 Hotărâre privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanțare și includerea în lista de investiții pentru anul 2016 – anexă la bugetul local al județului Ilfov pe anul 2016 a proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, extinderea și echiparea infrastructurii sociale la Centrul Medico-Social Domnești județul Ilfov, cod SMIS 17902” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 ,,Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 ,,Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
127  18.12.2015 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 136/29.11.2012 privind participarea Spitalului Clinic de Urgență Ilfov la Proiectul ASEC – Acees la servicii de e-sănătate complexe prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul liniei de finanțare POS CCE, Axa III – 3.2.4 ,,Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.
 128  18.12.2015 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, de competența Consiliului Județean Ilfov pentru anul fiscal 2016
 129  18.12.2015 Hotărâre privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanţare a proiectului "Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru reabilitarea şi modernizarea bulevardului Pipera", cod SMIS 18362" finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 -"îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", Domeniul major de intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură"
 130  18.12.2015 Hotărâre privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanţare „Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supraveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul Voluntari", cod SMIS 20085 finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1: "Planuri integrate de dezvoltare urbană"
 131  18.12.2015 Hotărâre privind exprimarea acordului pentru prelungirea duratei contractului de finanţare „Modernizarea infrastructurii rutiere şi refacerea suprafeţei carosabile în oraşul Buftea", cod SMIS 20928 finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1: "Planuri integrate de dezvoltare urbană"

Strategia 2020-2030

Calendar evenimente

Iunie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Vizitatori

Vizite totale 161281