COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul Hotărârii

1

22.01.2014

Hotărâre privind alegerea în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov a doamnei Manicea Cristina

2

22.01.2014

Hotărâre privind alegerea în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov a domnului Geantă Sebastian Daniel

3

22.01.2014

Hotărâre privind stabilirea Programului anual de achiziţii pe anul 2014”

4

22.01.2014

Hotarâre privind aprbarea bugetului local al județului ILFOV pe anul 2014

5

22.01.2014

Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al judeţului Ilfov

6

22.01.2014

Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC APĂ - CANAL ILFOV

7

22.01.2014

Hotarâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare "Orizont 2020"

8

22.01.2014

Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unui teren situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov  aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

9

22.01.2014

Hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Ilfov pentru amplasarea unei conducte de gaze naturale pe o suprafaţă de teren aflat în domeniul public al judeţului şi administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov

10

22.01.2014

Hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov

11

22.01.2014

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de contestaţii privind orientarea şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov.

12

22.01.2014

Hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului „Cazarma 1148” situat în comuna Jilava, judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

13

22.01.2014

Hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobilul (fost G.A.Z) situat în oraşul  Popeşti – Leordeni , judeţul Ilfov, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne,    în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

14

22.01.2014

Hotărâre privind aprobarea bugetului SC APĂ CANAL ILFOV SA

15

22.01.2014

Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, modificarea organigramei și statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov

16

22.01.2014

Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în vederea construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

17

22.01.2014

Hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele Consilii locale din Județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public

18

22.01.2014

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Naționale de Ordine Publică

19

22.01.2014

Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Ministerului Justiției, în domeniu public al staului și în administrarea Ministerului Justiției

20

22.01.2014

Hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu Asociația Județeană de Fotbal Ilfov, în vederea realizării în comun a unor

21

24.02.2014 

Hotărâre privind definitivarea ,,Programului anual de achiziţii publice pe anul 2014”.

22

24.02.2014

Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al județului Ilfov – actualizat 2014

23

24.02.2014

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Ilfov nr. 19/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

24

24.02.2014

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 162/30.09.2009 privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Ilfov pentru dezvoltarea de proiecte de interes județean și accesarea fondurilor aferente Programului Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea/extinderea și echiparea infeastructurii serviciilor sociale.

25

24.02.2014

Hotărâre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în  Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Periș în anul școlar 2013-2014.

26

24.02.2014

Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2013 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov

27

24.02.2014

Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică a unui teren situat în orașul Buftea, județul Ilfov aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov

28

24.02.2014

Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unui spațiu dintr-un imobil aflat în domeniu privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

29

24.02.2014

Hotărâre  privind participarea județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea și dotarea cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în regiunea București-Ilfov

30

24.02.2014

Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Consiliul Județean Ilfov, Compania Națională de Căi Ferate ,,CFR” S.A., Compania Națională ,,Aeroporturi București” S.A., Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale S.A., Consiliul Local Moara Vlăsiei, Consiliul Local Otopeni, Consiliul Local Tunari, Consiliul Local Dascălu

31

24.02.2014

Hotărâre privind aprobarea transmiterii cererii de finanțare aferente proiectului ,,The BIMH – Bucharest Ilfov Multimodal Hub” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin intermediul programului TEN - T

32

24.02.2014

Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

33

24.02.2014

Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov în vederea implementării platformei informatice – catalog de note online la nivelul unităților de învățământ din Județul Ilfov

34

24.02.2014

Hotărâre privind privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Inspectoratul  Județean de Poliție Ilfov – în vederea realizăriiobiectivului “Creșterea gradului de operativitate a lucrătorilor de ordine publică și poliție rutieră din mediul urban și rural pentru descoperirea autorilor în cauzele cu autori necunoscuți și prevenirea producerii accidentelor rutiere 

35

11.03.2014

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a unui spaţiu aflat în domeniul  privat al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

36

11.03.2014

Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov

37

11.03.2014

Hotărâre privind punerea la dispoziţia Proiectului ,,Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească a unui spaţiu proprietate publică a judeţului Ilfov, situat în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov 

38

11.03.2014

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 83/11.05.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 65 din 16.06.2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul  ,,Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Voluntari din ,,Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului Voluntari în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1- ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: ,,Poli de dezvoltare urbană 

39

11.03.2014

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.143/22.09.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.81 din 11.05.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 62 din 16.06.2010 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul ,,Crearea  parcului de interes public Pipera din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din ,,Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Voluntari” în cadrul  Programului Operaţional Regional, Axa 1- ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”, DMI 1.1 –Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: ,,Poli de dezvoltare urbană” 

40

11.03.2014

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.79/11.05.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 64 din 16.06.2010 privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice cu indicatorii aferenţi, pentru proiectul ,,Modernizare drumuri în oraşul Voluntari, judeţul Ilfov” din ,,Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a oraşului Voluntari” în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa 1- ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: ,,Poli de dezvoltare urbană” 

41

11.03.2014

Hotărâre privind darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov a unor spaţii din imobilul P+1 situat în oraşul Voluntari, Bulevadrul Voluntari nr. 94-96, aflat în domeniul public al judeţului Ilfov pentru desfăşurarea Asistenţei şi Protecţiei Victimelor Traficului de Persoane Ilfov 

42

11.03.2014

Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov în parteneriat cu Primăria Vidra, Asociaţia SOS Satele copiilor şi Asociaţia Institutul de Politici Publice, în vederea accesării fondurilor aferente Programului RO10 ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, Apelul ,,Local” prin proiectul ,,O viaţă mai bună pentru comunitatea copiilor romi din Sineşti, comuna Vidra, judeţul Ilfov 

43

11.03.2014

Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov pentru dezvoltarea de proiecte de interes judeţean şi accesarea fondurilor aferente Programului RO10 ,,Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” 

44

11.03.2014

Hotărâre privind aprobarea participarii Consiliului Judeţean Ilfov in asociere cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, Crucea Rosie Română Filiala Ilfov, Fundaţia "The Door" Romania - Humanitarian Aid Projects si Asociaţia Serviciul APEL în vederea accesării fondurilor aferente Programului  RO10“Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, Apelul "Sinergii pentru viitor - tineri în situaţii de risc" prin proiectul „Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite tinerilor in situaţii de risc din nordul judeţului Ilfov prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti” 

45

11.03.2014

Hotărâre privind aprobarea participării Consiliul Judeţean Ilfov în asociere cu  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie „Dr. Alexandra Zugravescu” (FICF), Asociaţia de Tineret Motion şi Fundaţia “The Door” Romania - Humanitarian Aid Projects, în vederea accesării fondurilor aferente Programului  RO10“Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, Apelul "Sinergii pentru viitor - copii in situaţii de risc", prin proiectul "Cresterea calitatii serviciilor sociale oferite copiilor in situatii de risc din sudul judetului Ilfov prin reabilitarea, modernizarea si dotarea centrului de Plasament nr. 7 Vidra"  

46

11.03.2014

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 77/29.08.2012 privind participarea Consiliului Județean Ilfov în cadrul proiuectului "Regiuni pentru reciclare" (R4R) integrat Programului de Cooperare Interregională INTERREG IVC, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

47

17.03.2014

Hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov în perioada 2014-2020” 

48

17.03.2014

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2012 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare ,,ECOSAL ILFOV”, în vederea implementării proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov 

49

07.04.2014

Hotărâre privind menținerea nivelului taxelor și tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 07/29.01.2013, pentru anul fiscal 2014 

50

07.04.2014

Hotărâre privind aprobarea participării Consiliul Judeţean Ilfov în asociere cu Penitenciarul Bucureşti –Jilava, Statsbygg , Phoenix Haga şi Kriminalomsorgen region sør/ Serviciile Corecționale din Regiunea Sud în vederea accesării fondurilor aferente Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” prin proiectul “Fort 13 – Mărturie pentru Viitor”

51

 07.04.2014

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I), pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea şi modernizarea pavilionului central din cadrul Centrului de Plasament nr. 7 -Vidra, judeţul Ilfov în vederea înfiinţării unui centru de informare şi consiliere pentru copii în situatii de risc" pentru proiectul ,,Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite copiilor în situaţii de risc din sudul judeţului Ilfov prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului de Plasament nr. 7 Vidra"

52

07.04.2014

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I), pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti” pentru proiectul ,,Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite tinerilor în situaţii de risc din nordul judeţului Ilfov prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului de Plasament nr. 4 Tâncăbeşti ". 

53

07.04.2014

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 48/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2012 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare “ECOSAL  ILFOV”, în vederea implementării proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Ilfov”

54

 07.04.2014

Hotărâre pentru darea în administrare Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov a unor spații din imobile aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov situate în orașul Voluntari, județul Ilfov 

55

07.04.2014

Hotărâre pentru modificarea contractului de concesiune încheiat de Consiliul Județean Ilfov cu reprezentantul legal al Societății Civile Medicale ,,dr. Maria Burghele” Buftea

56

07.04.2014

Hotărâre privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, situat în orașul Voluntari, județul Ilfov

57

06.05.2014

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al judeţului Ilfov pentru trimestrul I 2014 

58

06.05.2014

Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2014 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov 

59

06.05.2014

Hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului a județului Ilfov 

60

06.05.2014

Hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al orașului Buftea a unei suprafețe de teren de 827mp aflat  în domeniul public al județului Ilfov, situat în str. Studioului nr. 5, oraș Buftea, județul Ilfov 

61

06.05.2014

Hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații, în domeniul public al județului Ilfov și în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 

62

06.05.2014

Hotărâre privind deblocarea și utilizarea fondului de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Ilfov

63

21.05.2014

Hotărâre privind accesarea fondurilor aferente Programului RO06 - Energie regenerabilă RONDINE, Mecanismul Financiar SEE 2009 - 2014 prin depunerea proiectului "Valorificarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Balotesști pentru producerea de energie termică"

64

21.05.2014

Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Valorificarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Balotești pentru producerea de energie termică"

65

21.05.2014

Hotărâre privind întreprinderea demersurilor în vederea obținerii "Licenței de dare în administrare pentru exploatare a apelor din perimetrul Balotești Nord", conform cerințelor Agenției Naționale de Resurse Minerale, pentru proiectul "Valorificarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Balotești pentru producerea de energie termică"

66

21.05.2014

Hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru sectorul apă și apă uzată în judetul Ilfov (revizia 2 - varianta corelată cu Master Planul pentru București)

67

21.05.2014

Hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local

68

21.05.2014

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2013

69 

18.06.2014

Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Ilfov 

70

18.06.2014

Hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov 

71

18.06.2014

Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov 

72

18.06.2014

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 57/2012 privind desemnarea a trei consilieri județeni în Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov 

73

18.06.2014

Hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru o suprafață de teren - proprietate privată, situată pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Canal Colector Ape Uzate Buftea – București” 

74

18.06.2014

Hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru servicii de salubrizare "ECOSAL ILfov" 

75

18.06.2014

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr. 17/2014 privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele consilii locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public 

76

18.06.2014

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelo Adulte cu Handicap, Ilfov 

77

31.07.2014

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 18/2014 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov 

78

31.07.2014

Hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri şi acţiuni pentru prevenirea Şi combaterea iunecuŞuiui Şi fnzăpezirii pe drumurile judeţene din judeţul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2014-2016”. 

79

31.07.2014

Hotărâre privind solicitarea transmiterii unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, din domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov, declansarea acestuia din drum de interes naţional și         încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de inters judeţean a sectorului de drum naţional „DN CB între km. 66+150 (Chitila) şi km. 69+050 (Mogoșoaia)”.

80

31.07.2014

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local ai judeţului Ilfov pentru trimestrul II 2014. 

81

31.07.2014

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.67/2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local. 

82

31.07.2014

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2014. 

83

31.07.2014

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.91/2012 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă și de reprezentare 

84

31.07.2014

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Ilfov. 

85

31.07.2014

Hotărâre privind dobandirea unor construcţii în domeniul public al judeţului Ilfov, situate pe terenul aflat în domeniul privat al judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

86

31.07.2014

Hotărâre privind organizarea parcului auto al Consiliului Judeţean Ilfov şi stabilirea normativelor proprii prinind consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotare. 

87

31.07.2014

Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, după caz, casării, a unor bunuri aliate în domeniul privat al judeţului Ilfov.

88

31.07.2014

Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 21/24.02.2014 privind definitivarea „ Programului anual de achiziţii publice pe anul 2014,,

89

31.07.2014

Hotărâre privind actualizarea Monografiei economico- miiitare a judeţului Ilfov.

90

11.08.2014

Hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov, Consiliul Judeţean Călăraşi, Asociaţia Laboratorul de Solidaritate - Bucureşti, Asociaţia Viitorul lor depinde de tine Călăraşi VDT şi Centrul de Resurse pentru Cetăţenie Activă pentru implementarea proiectului “SOCEC.NET - Reţeaua economiei sociale”

91

11.08.2014

Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în asociere cu Consiliul Judeţean Călăraşi, Asociaţia Laboratorul de Solidaritate - Bucureşti, Asociaţia Viitorul lor depinde de tine Călăraşi VDT şi Centrul de Resurse pentru Cetăţenie Activă în vederea accesării fondurilor aferente POSDRU 2007-2013 Axa Prioritară 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 „Dezvoltarea Economiei Sociale”, prin proiectul “SOCEC. NET- Reţeaua economiei sociale”.

92

11.08.2014

Hotărâre privind aprobarea arondării comunei Chiajna la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Chiajna, judeţ Ilfov

93

 17.09.2014

 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție, Reabilitare și modernizare rețele, drumuri județene din județul Ilfov, D.J. 602(Domnești – Autostrada A1) și limita de județ Giurgiu – Buciumeni/Buftea”.

94

 17.09.2014

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție, ,,Pod pe D.J. 401, km. 12+828, peste Valea Mamina, com. Berceni”.

95

 17.09.2014

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, D.A.L.I., pentru obiectivul de investiție, ,,Pod pe D.J. 401 A, km. 19+329, peste râul Ciorogârla, sat Vârteju, orașul Măgurele”.

96

 17.09.2014

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, D.A.L.I., pentru obiectivul de investiție, ,,Pod pe D.J. 601, km. 4+840, peste râul Ciorogârla, com. Ciorogârla”.

97

 17.09.2014

Hotărâre privind aprobarea PRE-ACORDULUI DE FINANȚARE ce urmează a se încheia între S.C. Apă-Canal Ilfov S.A, CJI și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

98

 17.09.2014

Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2015.

99

 17.09.2014

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2014.

100

 17.09.2014

Hotărâre privind deplasarea doamnei Chirazi Geanina consilier în cadrul aparatului de specialitate al CJI pentru participarea la cursurile Universității Normale din Nanjing (bursa Jasmine). (Chirazi Gianina China).

101

 17.09.2014

Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca. (Cristina Ioniță).

102

 17.09.2014

Hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a județului Ilfov.

103

01.10.2014

Hotărâre privind încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov, al domnului Geantă Sebastian Daniel, urmare a demisiei acestuia. (Geantă Sebastian Daniel).

104

01.10.2014

Hotărâre privind alegerea în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov a dl. (Rădulescu Ștefan).

105

01.10.2014

Hotărâre privind încetarea numirii temporare a doamnei Popescu Carmen din funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov. (Popescu Carmen).

106

01.10.2014

Hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Aministrație al unității de învățământ special Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Periș în anul școlar 2014-2015. (Cristina Ioniță, Dumitru Vasile).

107

01.10.2014

Hotărâre privind nominalizarea reprezentantului asiguraților, delegat de Consiliul Judeţean Ilfov în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. (Voicu Dorin Eduard).

108

01.10.2014

Hotărâre privind numirea temporară a dl. Baranga Mihail Radu în funcția de director al CJPCT Ilfov. (Baranga Mihail Radu).

109

  20.10.2014

Hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între CJI, Fundația Creștină Rhema și Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă pentru implementarea proiectului ,,Întreprinderi sociale responsabile”.

110

  20.10.2014

Hotărâre privind aprobarea participării CJI în ascociere cu Fundația Creștină Rhema și Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă în vederea accesării fondurilor aferente POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 6 ,,Promovarea Incluziunii Sociale”, DMI 6.1 ,,Dezvoltarea Economiei Sociale”, prin proiectul ,,Întreprinderi sociale responsabile”.

111

20.10.2014

Hotărâre privind aprobarea Strategiei județene antidrog 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru perioada 2014-2016.

112

21.11.2014

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 73/2012 privind aprobarea desemnării reprezentanţilor judeţului Ilfov- Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti-Ilfov (ADIBI), în mandatul 2012-2016.

113

21.11.2014

Hotărâre privind încheierea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Ilfov, Asociaţia Travel Focus şi Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie pentru implementarea proiectului „Antreprenoriatul - şansa unui viitor mai bun pentru tineri”.

114

21.11.2014

Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în asociere cu Asociaţia Travel Focus şi Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie în vederea accesării fondurilor aferente POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 3 ,,Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1,,Promovarea culturii antreprenoriale”, prin proiectul „Antreprenoriatul - şansa unui viitor mai bun pentru tineri”.

115

21.11.2014

Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 73 din 18.06.2014 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru o suprafaţă de teren - proprietate privată, situată pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Canal Colector Ape Uzate Buftea – Bucureşti”.

116

21.11.2014

Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Ilfov în vederea accesării fondurilor aferente POST 2007-2013 - Axa Prioritară 3 - Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor/DMI 3.1 – Promovarea transportului intermodal, prin proiectul “Elaborare studii tehnice pentru construirea terminalului intermodal BIMH”.

117

15.12.2014

Hotărâre privind încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov al domnului Geantă Sebastian Daniel urmare a demisiei acestuia.

118

15.12.2014

Hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de conducere al Autorității Metropolitane de Transport București.

119

15.12.2014

Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în comuna Periș, județul Ilfov.

120

15.12.2014

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2014.

121

15.12.2014

Hotărâre privind aprobarea Organigramei și Regulamentului de Organizare și Functionare al S.C Apa-Canal S.A.

122

15.12.2014

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C Apa-Canal S.A.

123

15.12.2014

Hotărâre privind stabilirea Programului anual de achiziții publice pe anul 2015.

 

Strategia 2020-2030

Calendar evenimente

Mai 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Newsletter

Vizitatori

Vizite totale 161256