COMUNICAT DE PRESĂ Consiliul Judeţean Ilfov şi-a ales cei doi vicepreşedinţi În data de 28 octombrie s-a desfăşurat prima şedinţă a Consiliului Judeţean Ilfov din noua legislatură. Pe lângă alegerea membrilor comisiilor de specialitate, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi. Nominalizarea celor doi vicepreședinți a fost făcută de către președintele Consiliul Județean Ilfov, Hubert Petru Ștefan Thuma, iar cei prezenți și-au exprimat votul în mod secret. “Astăzi, am votat alături de consilierii județeni și am întregit echipa de [...]
În data de 25 octombrie 2020, 29 din cei 32 de consilieri județeni ai județului Ilfov au depus jurământul de învestire și au constituit noul Consiliu Județean pentru următorii patru ani. După constituirea noului Consiliu, a depus jurământul și noul președinte, Hubert Petru Ștefan Thuma. Ședința de constituire a fost deschisă de prefectul Daniel Zamfir, care a verificat validarea mandatelor obținute, iar ședința propriu-zisă, care a avut loc cu respectarea măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, a [...]
20 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Peste 8 milioane de lei, bani în plus pentru spitale Consiliul Județean Ilfov a aprobat în ședință o suplimentare de 8 433 434 lei, pentru Spitalul Județean Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, astfel: • Spitalul Județean Ilfov: 5 780 000 lei pentru lucrări de amenajare – zona administrativă, parcare, alei, iluminat, aparatură medicală (ecograf, electrocauter, echipamente extindere rețea fluide medicale) și pentru achiziția de materiale necesare în perioada în care spitalul funcționează [...]
19 august 2020 ANUNȚ DE PRESĂ Ședința Consiliului Județean Ilfov Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Judeţean Ilfov pentru joi, 20 august 2020, la ora 14.00.  Ședința se va desfășura online, prin videoconferință. Ordinea de zi poate fi consultată accesând următorul link: http://cjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=183&lang=ro
 17 august 2020 COMUNICAT DE PRESĂ Consiliere gratuită pentru atragerea de fonduri europene Un nou webinar din seria organizate de CJ Ilfov a avut loc azi, pe tema fondurilor europene. Remus Trandafir, manager de proiecte în cadrul CJ Ilfov:” Finanțările disponibile în acest an acoperă orice tip de investiție în orice domeniu. Este o oportunitate unică pentru oamenii care vor să își deschidă afaceri în București-Ilfov. Nu a mai fost un asemenea flux de programe de finanțare în ultimii doi ani. Consiliul Județean Ilfov are un [...]
Image not available

Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia

Palatul Știrbei

Image not available

Mânăstirea Căldărușani

Image not available

Manastirea Samurcasesti

Image not available

Mânăstirea Snagov

Nr.

Data

Titlul  Hotararii

1

29.01.2013

Hotărâre, privind  încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Burlacu Ştefan, ca urmare a demisiei acestuia. 

2

29.01.2013

Hotărâre, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 73/2012 privind aprobarea desemnării reprezentanţilor judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bucureşti – Ilfov (ADIBI), în mandatul 2012-2016. 

3

29.01.2013

Hotărâre, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 80/2012 privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Ilfov, situat în comuna Baloteşti, sat Săftica. 

4

29.01.2013

Hotărâre, privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2013-2014. 

5

29.01.2013

Hotărâre, înlocuirea unui membru în Consiliul de administraţie al unor spitale din judeţul Ilfov. 

6

29.01.2013

Hotărâre, privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2013 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. 

7

29.01.2013

Hotărâre,  privind aprobarea taxelor şi tarifelor precum şi a altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Ilfov, aplicabile în anul fiscal 2013. 

8

29.01.2013

Hotărâre, privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Ilfov – actualizat. 

9

29.01.2013

Hotărâre, privind aprobarea tarifelor pentru servicii prestate de Camera Agricolă a Judeţului Ilfov în anul 2013. 

10

29.01.2013

Hotărâre, privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov în anul 2013. 

11

29.01.2013

Hotărâre,  privind stabilirea taxei aferentă activităţilor desfăşurate pe linie de stare civilă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Ilfov în anul 2013. 

12

29.01.2013

Hotărâre,  privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2012 a bunurilor imobile care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Ilfov. 

13

29.01.2013

Hotărâre,  privind aprobarea rectificării documentaţiei cadastrale privind planul de amplasament şi delimitare a imobilului aflat în proprietatea judeţului Ilfov, situat în Str. Studioului nr.13, oraş Buftea, judeţul Ilfov. 

14

29.01.2013

Hotărâre,  privind modificarea componenţei nominale a  Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Ilfov. 

15

29.01.2013

Hotărâre,  privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov. 

16

28.02.2013

Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului deconsilier judeţean al domnului Catană Dumitru, ca urmare a demisiei acestuia.

17

28.02.2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii ConsiliuluiJudeţean Ilfov nr. 173/2009 privind aprobarea participării Judeţului Ilfov prin Consiliul Judeţean Ilfov la Programul de îmbunătăţire a calităţiimediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

18

28.02.2013

Hotărâre privind modificarea organigramei şi statului defuncţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

19

28.02.2013

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului deorganizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

20

28.02.2013

Hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Ilfovpentru racordarea directă Ia reţeaua de distribuţie a energiei electrice a unui imobil, aflat în domeniul privat al judeţului Ilfov şi administrareaServiciului Judeţean de Dczinsccţic şi Ecologizare Mediu Ilfov.

21

28.02.2013

Hotărâre privind asocierea Judeţului IlfovConsiliulJudeţean Ilfov cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov în vederea realizării obiectivului „Implementarea extinderii procedurii de verificare şiobţinere a cazierilor juridice în judeţul Ilfov".

22

28.02.2013

Hotărâre privind asocierea judeţului IlfovConsiliulJudeţean Ilfov cu unităţile administrativ - teritoriale - consiliile locale şi alte instituţii publice din judeţul Ilfov în vederea realizării proiectului deinteres public judeţean „Comunicare de tip videoconferinţă".

23

28.02.2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii ConsiliuluiJudeţean Ilfov nr.77/2012 privind participarea Consiliului Judeţean Ilfov în cadrul proiectului „Regiuni pentru Reciclare" (R4R) IntegratProgramului de Cooperare Interregională INTERREG IVC, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

24

28.02.2013

Hotărâre privind încetarea de drept s msnfstului dr cpnsilir județean și implicit a celui de vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov al domnului Mihai Barbu

25

28.02.2013

Hotărâre privind alegerea domnului Geantă Sebastian Daniel în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov.

26

29.03.2013

Hotărâre privind validarea unor mandate de consilieri județeni 

27

29.03.2013

Hotărâre privind modificarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov.

28

29.03.2013

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 140/2011 pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2010, privind aprobarea documentației tehnico–economice cu indicatorii aferenți, pentru proiectele ,,Modernizarea infrastructurii rutiere și refacerea suprafeței carosabile în orașul Buftea”, ,,Crearea Parcului ,,Dintre Flori” – Amenajarea arhitecturală și peisagistică a spațiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale în orașul Buftea”, ,,Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană, în orașul Buftea”, ,,Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flămânzi din orașul Buftea”, ,,Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în orașul Buftea” în cadrul POR Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de investiție 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-Domeniul: Centre urbane.

29

29.03.2013

Hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de conducere al Autorității Metropolitane de Transport București. 

30

29.03.2013

Hotărâre privind dobândirea unor construcții situate pe terenurile aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov. 

31

29.03.2013

Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Ilfov. 

32

29.03.2013

Hotărâre privind modificarea structurii organizatorice Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești. 

33

29.03.2013

Hotărâre privind darea în administrare Consilului Local al orașului Buftea a unui imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov. 

34

29.03.2013

Hotărâre privind darea în administrare Consilului Local al comunei Balotești a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al județului Ilfov.

35

29.03.2013

Hotărâre privind aprobarea arondării comunei Ciorogârla județul Ilfov la Serviciul Pubilc Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Domnești județul Ilfov. 

36

29.03.2013

Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate si inițierea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui imobil situat în comuna Cernica, județul Ilfov aflată în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov 

37

03.04.2013

Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2013.

38

03.04.2013

Hotărâre privind definitivarea ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2013.

39

03.04.2013

Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și inițierea procedurii de concesionare prin licitație publică a unor imobile situate în comuna Periș, județul Ilfov, aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului  Judeţean  Ilfov.

40

03.04.2013

Hotărâre privind modificarea raportului de serviciu prin transferul in interesul serviciului al domnului Dumitrescu Adrian, Director executiv – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov.

41

03.04.2013

Hotărâre privind exprimarea acordului in vederea achizitionarii, in conditii deosebit de avantajoase, a unor produse de la AGENTIA DE REORGANIZARE JUDICIARE IPURL – lichidator judiciar al S.C. CONTRANS ILFOV S.A., aflat in stare de faliment, printr-o procedura reglementata de lege.

42

03.04.2013

Hotărâre privind utilizarea excedentului  anual al bugetului local.

43

29.05.2013

Hotărâre privind numirea temporară a domnului PÎNTEA BOGDAN IULIAN în funcţia publică de Director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov

44

29.05.2013

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2012

45

29.05.2013

Hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Ilfov cu localităţile 1 Decembrie, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Cornetu, Dărăşti, Domneşti, Grădiştea, Gruiu, Măgurele, Nuci, Petrăchioaia, Tunari, Vidra în vederea accesării fondurilor aferente Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară III - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei şi serviciilor publice electronice", Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii Ia broadband, acolo unde este necesar", prin aplicarea cu proiectul „îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite populaţiei pentru utilizarea Registrului agricol". 

46

29.05.2013

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a unui imobil situat în comuna Cernica, judeţul Ilfov aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 

47

29.05.2013

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a unor imobile situate în comuna Periş, judeţul Ilfov aflat în domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov

48

29.05.2013

Hotărâre privind trecerea din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Periş a unor spaţii aflate în domeniul public al judeţului Ilfov, în administarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov şi a unui spaţiu aflat în domeniul privat al judeţului Ilfov, în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov. 

49

29.05.2013

Hotărâre privind trecerea imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Judecătoria Buftea şi Tribunalul Ilfov situat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, din domeniul public al judeţului Ilfov în administrarea Ministerului Justiţiei şi în domeniul public al statului. 

50

29.05.2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 15/2013 privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov

51

29.05.2013

Hotărâre  privind  exprimarea  acordului  pentru majorarea capitalului social cu aport în natură   S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. de către asociatul majoritar Consiliul Judeţean Ilfov 

52

29.05.2013

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 30/2008 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă ADIA-Ilfov 

53

29.05.2013

Hotărâre privind preluarea unui bun imobil în domeniul public al judeţului Ilfov 

54

29.05.2013

Hotărâre privind atribuirea denumirii unor drumuri interioare în ansamblul de locuinţe. ANL Henri Coandă, situat în oraş Voluntari, judeţ Ilfov 

55

29.05.2013

Hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Domenilor Statului în domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov 

56

29.05.2013

Hotărâre privind modificarea Componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilul59ui Ilfov 

57

29.05.2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 21/10.02.2006 privind trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Judeţean Ilfov a unui spaţiu din imobilul P + 1 situat în oraşul Voluntari, Şoseaua Afumaţi nr. 94-96. 

58

29.05.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov 

59

29.05.2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr 73/2012 privind aprobarea desemnării reprezentanților județului Ilfov-Consiliul Județean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov (ADIBI) în mandatul 2012-2016 

60

29.05.2013

Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov în parteneriat cu 15 localități din județ în proiectul “Registrul Agricol Electronic - Ilfov – component SIMP (Sistem Integrat de management al Prim[riilor)” în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară III - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei şi serviciilor publice electronice", Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii Ia broadband, acolo unde este necesar",

61

29.05.2013

Hotărâre privind participarea la cursurile de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni ai Consiliului Județean Ilfov 

62

02.08.2013

Hotărâre privind aprobarea unor documente în derularea Planului European de Ajutoare în favoarea persoanelor cele mai Defavorizate (PEAD), pe anul 2013

63

02.08.2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 28/2013, privind modificarea Hotărârii nr. 140/2011 pentru modificarea Hotărârii nr. 60/2010, privind aprobarea documentației tehnico–economice cu indicatorii aferenți, pentru proiectele ,,Modernizarea infrastructurii rutiere și refacerea suprafeței carosabile în orașul Buftea”, ,,Crearea Parcului ,,Dintre Flori” – Amenajarea arhitecturală și peisagistică a spațiilor verzi corespunzătoare aliniamentelor stradale în orașul Buftea”, ,,Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană, în orașul Buftea”, ,,Crearea unei zone verzi de utilitate publică pentru cartierul Flămânzi din orașul Buftea”, ,,Extinderea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în orașul Buftea” în cadrul POR Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de investiție 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-Domeniul: Centre urbane

64

02.08.2013

Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Drăgan Florin Cristian, ca urmare a demisiei acestuia din Partidul Democrat Liberal

65

02.08.2013

Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 43/29.05.2013 privind numirea temporară a domnului Pântea Bogdan Iulian în funcția publică de director executiv al DGASPC Ilfov 

66

02.08.2013

Hotărâre privind revocarea din funcția de vicepreședine al Consiliului Județean Ilfov a doamnei Manicea Cristina 

67

02.08.2013

Hotărâre privind alegerea în funcția de vicepreședine al Consiliului Județean Ilfov a doamnului Roman Gheorghe 

68

09.08.2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 114/2012, privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2013

69

09.08.2013

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol intre Consiliul Judeţean Ilfov si Ministerul Apărării Naţionale

70

09.08.2013

Hotărâre privind actualizarea Monografiei economice militare a judeţului Ilfov

71

09.08.2013

Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu (Bălăceanca)

72

09.08.2013

Hotărâre privind numirea domnului Geantă Sebastian în calitate de reprezentant in Comisia de Concurs pentru ocuparea funcției de Director Eecutiv al DGASPC Ilfov

73

09.08.2013

Hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență Ilfov 

74

09.08.2013

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.73/2012 privind aprobarea desemnării reprezentanților județului Ilfov - Consiliul Județean Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare și control al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov (ADIBI) în mandatul 2012-2016

75

09.08.2013

Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 60/12,07,2012 ce are ca obiect numirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a SC. APĂ-CANAL ILFOV S.A.

76

09.08.2013

Hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a SC. APĂ-CANAL ILFOV S.A. 

77

09.08.2013

Hotărâre privind  înlocuirea din calitatea de membru a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov a d-nei Dumitru Ana Maria cu dl. Ioniță Emil 

78

26.08.2013

Hotărâre privind acordul pentru trecerea unui sector de drum, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. a obiectivului de investiții ,, Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centură București - Domnești” 

79

26.08.2013

Hotărâre privind modificarea numărului reprezentanților consiliului județean în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu (Bălăceanca), de la 2 la 4, precum și numirea acestora

80

26.08.2013

Hotărâre privind numirea domnului Adrian Dumitrescu în funcția publică de Director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, pe o perioadă determinată, până la scoaterea la concurs a acestuia

81

03.09.2013

Hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2013-2014 

82

03.09.2013

Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2014

83

03.09.2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 63/2012 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor

84

03.09.2013

Hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Ilfov cu unele Consilii Locale din județiul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public

85

03.09.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2013

86

03.09.2013

Hotărâre privind modalitățile transmiterii către Ministerul Dezvoltării Rurale și Administrației Publice a solicitărilor formulate în baza Programului Național de Dezvoltare Locală

87

08.11.2013

Hotărâre privind transmiterea sectorului de drum judeţean DJ 101 M din  domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România –S.A., precum şi încadrarea acestui drum în categoria funcţională a drumurilor naţionale

88

19.11.2013

Hotărâre privind transmiterea sectorului de drum judeţean DJ 111 din  domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România –S.A., precum şi încadrarea acestui drum în categoria funcţională a drumurilor naţionale

89

02.12.2013

Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A

90

02.12.2013

Hotărâre privind deblocarea fondului de rezervă al Consiliului Județean Ilfov pentru acordarea unui ajutor comunei Cornetu, județul Ilfov

91

02.12.2013

Hotărâre privind asocierea Consiliului județean Ilfov cu Consiliul Local al comunei Balotești în vederea realizării obiectivului "Modernizare sistem rutier - str. Broscari, Intr. Puníi, realizare canalizare menajer[ ;i pluvial[ ;i reéa de alimentare cu ap[ - str. I.C.Br[tianu, str. Broscari ;i Intrarea puníi, comuna Balotesti, judeúl Ilfov"

92

02.12.2013

Hotărâre privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului județean Ilfov a domnului Sebastian daniel Geantă 

93

02.12.2013

Hotărâre privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului județean Ilfov a domnuluiGheorghe Roman

94

02.12.2013

Hotărâre privind alegerea în funcția de vicepreședinte al Consiliului județean Ilfov a domnului Rădulescu Ștefan 

95

02.12.2013

Hotărâre privind alegerea în funcția de vicepreședinte al Consiliului județean Ilfov a doamnei Manicea Cristina

96

13.12.2013

Hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov și ale serviciilor subordonate acestuia 

97

13.12.2013

Hotărâre privind aprobarea unui Acord de cooperare pentru constituirea clusterului ,,Măgurele High Tech Cluster”. 

98

13.12.2013

Hotărâre privind participarea Consiliului Județean Ilfov în proiectul A.S.T.R.A. – Ageing School Teachers Remain Active – Parteneriat pentru învățare ,,GRUNDTVIG 2013”. 

99

13.12.2013

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol între Consiliul Județean Ilfov și Liceul ,,Nicolae Bălcescu” Voluntari, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov 

100

13.12.2013

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 38/2013 privind definitivarea ,,Programului anual de achiziții publice pe anul 2013”. 

101

13.12.2013

Hotărâre privind aprobarea trecerii unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al județului Ilfov, în vederea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării 

102

13.12.2013

Hotărâre privind acordul Consiliului Județean Ilfov pentru instalarea unei antene parabolice de radiocomunicații pe coșul de fum al clădirii centrale termice din Șoseaua Afumați nr. 94-96, în prezent Strada Școlii nr. 42, oraș Voluntari, imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov 

103

13.12.2013

Hotărâre privind susținerea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov la Proiectul ,,Servicii integrate pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial ,,Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, Axa prioritară nr. 6, domeniul major de intervenție 6.2.

104

13.12.2013

Hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APĂ – CANAL ILFOV S.A.

105

13.12.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2013 

106

13.12.2013

Hotărâre privind numirea domnului Pîntea Bogdan Iulian în funcția publică de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov

107

20.12.2013

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judetului Ilfov pe anul 2013

108

20.12.2013

Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Ilfov nr. 89 privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.  

109

20.12.2013

Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Ilfov nr. 90 privind deblocarea şi utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Ilfov pentru acordarea unui ajutor comunei Cornetu, Judeţul Ilfov 

110

20.12.2013

Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A. de rectificare a subscripției acțiunilor emise 

111

20.12.2013

Hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de  Urgență Ilfov 

Strategia 2020-2030

Calendar evenimente

Iunie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Vizitatori

Vizite totale 161281